Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Apoteken har brist på flera läkemedel: ”Det har blivit vanligare de senaste åren”

Från 2019
Apotek
Bildtext Problemet gäller bland annat p-piller och allergimediciner. (Arkivbild)
Bild: YLE/ Nora Engström

Det råder brist på flera läkemedel för tillfället. Både Apotekareförbundet och Fimea säger att det har blivit vanligare med störningar i tillgången, men att man gör vad man kan för att påverka situationen.

Flera olika läkemedel är slut i apotekens lager. Bland annat är det svårt att få tag på ett antal olika typer av p-piller. Även en del allergimediciner och magmediciner råder det brist på.

Emmi Puumalainen är kommunikationsprovisor på Apotekareförbundet. Hon menar att det har blivit vanligare med störningar i tillgången. Enligt henne finns flera anledningar till problemen.

– En orsak är att läkemedelsproduktionen har koncentrerats, säger hon.

Koncentreringen gör att problem i produktionen i högre grad än tidigare påverkar hela produktionskedjan, och i sista hand konsumenterna. Problemen kan exempelvis bestå av att det inte finns tillräckligt med råvaror, eller att de råvaror som finns är av undermålig kvalitet.

En person tar ut läkemedel ur ett skåp på ett apotek.
Bildtext Enligt Apotekareförbundets undersökning går 98 procent av receptbelagda läkemedel att få tag på genast.
Bild: Apotekareförbundet/Katja Losonen

En annan orsak som Puumalainen nämner är att det är svårt att förutse hur efterfrågan varierar. När det finns brist på ett visst preparat växer efterfrågan på ersättande preparat, och den här förändringen har inte varit helt lätt att förutspå.

En tredje orsak är enligt Puumalainen att det idag helt enkelt finns fler preparat på marknaden.

– Det gör att också antalet anmälningar om störningar ökar.

Apotekareförbundet gjorde nyligen en undersökning om tillgången på läkemedel i Finland. Resultaten visar att 98 procent av receptbelagda läkemedel genast finns i lager på apoteken. Som jämförelse är motsvarande siffra i Sverige 95 procent.

I knappt en fjärdedel av fallen där ett läkemedel inte går att få genast är orsaken störningar i tillgången.

Anmälningarna ökar i antal

I Finland är det Fimea som övervakar läkemedelsbranschen. Överinspektör Minna Kurronen på Fimea säger att man just nu upplever ganska stora störningar i tillgången.

– Det har blivit vanligare de senaste åren, säger hon.

Enligt Fimeas siffror gjordes 85 anmälningar om störningar under 2010. År 2017 var siffran 589.

Även Kurronen nämner brist på råvaror och problem i produktionen som de viktigaste orsakerna. Hon menar att problemen berör hela den globala läkemedelsmarknaden.

– Vi försöker påverka så gott vi kan.

Tablettkartor med vita piller.
Bildtext Brist på råvaror är en av anledningarna till störningarna i tillgången. (Arkivbild)
Bild: Mostphotos

En sak som det har spekulerats om att kan påverka läkemedelsmarknaden är Storbritanniens utträde ur EU. Många viktiga läkemedel produceras i nuläget i Storbritannien. Kurronen berättar att man redan har tagit saken i beaktande.

– Här i Finland har vi förberett oss i god tid.

Under Finlands period som ordförandeland i EU kommer Fimea att ordna möten med de europeiska läkemedelsmyndigheterna. Ett av de teman man kommer att ta upp är just tillgången på läkemedel.

"Det här året har varit extremt"

Yle Österbotten ringde runt till ett antal apotek i Österbotten och Mellersta Österbotten för att höra hur de upplever situationen.

Hanna-Maria Lidsle är provisor på Apoteket Bothnia i Jakobstad. Enligt henne har problemen i år varit större än tidigare.

– Det här året har varit extremt, menar hon.

Lidsle menar att en orsak till problemen är förändringar i läkemedelssäkerheten. I februari i år togs ett nytt system i bruk som skyddar kunder mot förfalskade läkemedel. Det innebär att alla läkemedelsförpackningar numera ska ha en säkerhetsförsegling och en unik identitetsbeteckning.

Farmaceut Raakel Nevala på Vasa Kyrkoapotek är inte oroad. Hon säger att det är vanligt att det under sommaren blir brist på en del läkemedel.

– Det är inte någon panik. I de flesta fall finns det ersättande läkemedel att få, säger hon.

Apteekkari käsittelee lääkkeitä apteekissa
Bildtext I de flesta fall går det att få en ersättande medicin. (Arkivbild)
Bild: Juha Kivioja / Yle

Hon berättar att apoteken också kan låna mediciner av varandra i sådana fall där de finns i lager någon annanstans. Ifall ett visst läkemedel inte finns i lager och det inte heller finns någon ersättande medicin blir kunden tvungen att kontakta läkare för att få ett nytt recept.

Catharina Skur, provisor på Första Apoteket i Kristinestad, säger att det är många produkter som berörs.

– Det känns som att det har blivit värre, säger hon.

Samma känsla har Sanna Huttunen, provisor på Apoteket vid Salutorget i Karleby.

– I ett par år har situationen förvärrats.

Så gott som alla apotek Yle Österbotten kontaktar nämner p-piller som en produkt det är svårt att få tag på just nu. Tillgångsproblemen berör flera tillverkare.

Diskussion om artikeln