Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Så här ska regeringen höja sysselsättningsgraden: Arbetsminister Timo Harakka vill utvidga läroplikten

Från 2019
Uppdaterad 23.07.2019 16:38.
Timo Harakka på presskonferens.
Bild: Lehtikuva

Regeringen har offentliggjort sin plan för att höja sysselsättningsgraden.

Arbetsminister Timo Harakka presenterade regeringens åtgärder för att öka sysselsättningen i dag i Helsingfors.

Regeringens mål är att uppnå en sysselsättningsgrad på 75 procent, vilket i praktiken innebär att 60 000 nya arbetstillfällen måste skapas. I och med den avtagande ekonomiska tillväxten kan målet vara svårt att uppnå.

Sysselsättningsgradens trend var 72,5 procent i juni. När man bortser från säsongs- och slumpmässiga variationer var arbetslöshetsgradens trend 6,5 procent i juni.

I slutet av juni fanns det allt som allt 254 200 arbetslösa på jakt efter jobb. Det innebär att antalet arbetslösa minskat med 18 600 personer i jämförelse med året innan.

Sysselsättningsgraden - ett mått för framgång

Sysselsättningsgraden följs noga med eftersom den anses vara en måttstock för hur väl regeringens sysselsättningsåtgärder har lyckats. Den förra regeringen uppnådde sitt sysselsättningsmål på 72 procent.

En av de viktigaste faktorerna för att höja sysselsättningsgraden är enligt Harakka att utvidga läroplikten. Kraven för lönesubventioner borde också förenklas.

– Utvidgandet av läroplikten kommer inte att höja sysselsättningsgraden under den här regeringsperioden, men de effekter utvidgandet medför på längre sikt är obestridliga, menar Harakka.

Målgruppen för åtgärdena är de som har nedsatt arbetsförmåga, unga, invandrare och de som åldras.

- Det finns många människor med nedsatt arbetsförmåga. 65 000 personer vill jobba och tycker att de är arbetskunniga me inte är med i arbetsmarknaden, säger Harakka.

Arbetsmarknadsorganisationer hörs som stöd för arbetet

Som ett första steg kommer regeringen i höst att utöka lönesubventionerna. Harakka betonar även kommunernas roll i arbetet med att förbättra sysselsättningsgraden.

– Vi befinner oss nu i en situation där vi kan se över hur de mest lyckade kommunala försöken kan tillämpas i fler kommuner, så att ett bestående system kunde utvecklas under den här regeringsperioden.

Den i juli utnämnda arbetsgruppen som ska främja sysselsättningen kommer att sammanträda nu på fredag.

De undergrupper som fokuserar på detaljerna kommer höra representanter från olika arbetsmarknadsorganisationer.

Arbetsmarknadsorganisationerna som ombeds närvara får själva välja ut sina representanter.

Diskussionerna fortsätter i augusti.

Artikeln har uppdaterats 23.7 klockan 16:34 med ytterligare cett citat av arnetsminister Timo Harakka.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel ''Näitä asioita hallitus tekee työllisyyden nostamiseksi: Työministeri Timo Harakka laajentaisi oppivelvollisuutta ja yksinkertaistaisi palkkatukea'' skriven av Fanni Kangasvieri.

Diskussion om artikeln