Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors stad färdig att stänga Gammelstadsforsens kraftverk – Sinnemäki: "Att riva dammen är mera komplicerat"

Från 2019
Anni Sinnemäki i Helsingfors stadshus
Bildtext Anni Sinnemäki vill att staden hittar en helhetslösning för Gammelstadsforsens kraftverk.
Bild: Elis Henell

Vattenkraftverket i Gammelstadsforsen i Helsingfors saknar tillstånd visar en utredning som Svenska Yle gjort. Vi tog upp ämnet med biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki för att reda ut hur staden ser på kraftverkets och dammens framtid.

Vattenkraftverkets funktion är främst kulturhistoriskt. Museikraftverkets totala elproduktion är minimalt och ur en energipolitisk synvinkel är kraftverket inte nödvändigt för stadens energitillförsel.

Om lovet prövas, kan man från Helsingfors stad också tänka sig att stänga kraftverket.

Trots detta skapar dammen och kraftverket problem för de lokala vandringsfiskarna. Dammen hindrar finskarnas väg upp- och nerströms. Då vattenkraftverket är i gång strimlas dessutom fiskarna av turbinerna.

Anni Sinnemäki säger att man från stadens håll, precis som energibolaget Helen, trott att kraftverkets tillstånd varit i skick. De har inte heller någon rättslig utredning om dammen och kraftverkets lov.

Om loven ska granskas skulle det ske genom en överklagan vilket skulle öppna för en juridisk process om kraftverkets varande eller icke-varande. I detta fall skulle staden agera efter det slutliga juridiska beslutet säger Sinnemäki.

Dammen har inte tidigare granskats ur den här synvinkeln, men det kulturhistoriskt värdefulla naturområdets framtid har flera gånger lyfts upp, senast i stadsfullmäktige av fullmäktigeledamot Atte Harjanne.

Staden har ändå inte planer på att ansöka om det vattenhushållningstillstånd som kraftverket skulle behöva, om inte behovet då skulle prövas juridiskt.

Gammelstadsforsen i Helsingfors, nära Vanda ås mynning.
Bildtext Att stänga vattenkraftverket med bristfälliga lov är inget problem, men att riva dammen kräver noggranna konsekvensbedömningar.
Bild: Eila Haikarainen / YLE

Om lovet prövas kan man från Helsingfors stad också tänka sig att stänga kraftverket. Att riva dammen är dock en större fråga som bland annat måste ta det nuvarande ekosystemet i beaktan.

En rivning eller delvis rivning av dammen är därför inte lika trolig just nu.

Anni Sinnemäki understryker vikten av att balansera vandringsfiskarnas välmående med områdets kulturhistoriska värde. Det finns dock ingen perfekt lösning som skulle tillfredställa alla.

Man har också utrett möjligheten att locka vandringsfiskarna till den östra delen av strömmen, där fisken kan röra sig ostört. Men bland annat öringen och laxen föredrar starkare strömmar, vilket i det här fallet betyder den västra fåran där kraftverket finns.

Sinnemäki medger att processen kanske inte varit mer än en rad utredningar som nu skulle kräva konkreta åtgärder. Av dessa möjliga åtgärder är den östra fårans utveckling den snabbaste och lättaste att påbörja.