Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Torskbeståndet har kollapsat i Östersjön - sälen sprider skadlig parasit

Från 2019
Uppdaterad 30.07.2019 08:39.
en fiskebåt vid en brygga med nät i förgrunden
Bild: Yle/ Luzilla Backa

Den 23 juli utlyste EU omedelbart fiskestopp för torskfisket i södra Östersjön på grund av torskbeståndets akuta läge. Parasiter som använder sälen som värddjur har infekterat 100 procent av torsken i södra Sverige.

Torsken finns inte i någon betydande utsträckning i Finland längre, förutom ett isolerat bestånd i Ålands hav. Men som toppredator spelar torsken en viktig roll för hela Östersjöns ekosystem.

Ett kollapsat torskbestånd leder till en rikligare algblomning. Det beror på att torskens huvudsakliga föda, skarpsillen, har ökat. Skarpsillen äter djurplankton som i sin tur ser till att hålla nere mängden växtplankton vilket innebär att det blir en rikligare algblomning.

Men som det är nu ökar mängden växtplankton då dess fiende, djurplanktonen, äts upp av allt fler skarpsillar.

Överfiske och syrefria bottnar är två orsaker till torskens dåliga läge, men också sälen pekas ut som en faktor.

Börje Holmberg sitter i sin båt och ser ut över ett somrigt hav.
Bildtext Börje Holmberg har fiskat hela sitt liv och lever med havet.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Sälen är nämligen huvudvärd för parasiten sälmask, Pseudoterranova decipiens, som vandrar över till torsken. Vid en kraftig infektion av parasiten kan fisken drabbas av försämrad simförmåga och motståndskraft.

På Kimitoön har Börje Holmberg livnärt sig på fiske i hela sitt liv. När han hör om fiskestoppet på torsk säger han inte så mycket. Han tror inte längre att fiskeindustrin har någon egentlig framtid i Östersjön.

I dag ska vi leta efter säl och han vet exakt vart man ska köra, utan GPS och sjökort.

Bella vet att vi spanar efter säl. Hon brukar skälla om jag inte märker den direkt.

- Säl har ju levt med människor i alla tider, så vi kan samexistera. Men nu har myndigheterna släppt det för långt för att man skulle kunna kontrollera beståndet. Sälar finns långt in i innerskärgården och de är svåra att jaga, säger han.

Stjäl bara vissa fiskar

Holmberg verkar inte vara så bitter eller arg på sälen, även om han tycker att det finns för mycket av den. Tvärtom talar han omsorgsfullt om den.

- De är ju söta djur, och smarta på många olika sätt. Nu för tiden ser jag mest bara efter säl när jag lägger ut näten, det har blivit så.

Förutom att sälen skrämmer bort fisk som eventuellt skulle ha fastnat i näten, är de kräsna när de stjäl av fångsten.

- Det finns bara slarvor och huvuden kvar i näten när de gått fram. Gös ska det vara, abborre är de inte så ivriga på, och de svälter nog nästan hellre än smakar på nors, säger han och skrattar.

En fiskmås på en bergsknall.
Bild: Amanda Vikman/Yle

Medan båten stilla gungar i vågorna går samtalen in på miljö och hållbarhet. Vissa saker har långsamt blivit bättre trots allt, och han säger att han inte håvar in allt han kan komma åt längre.

- Fiskarna har definitivt krympt, vi fick riktiga bjässar till strömming förut. Sådana som man aldrig får nu för tiden.

Det finns en yta stor som Danmark som är syrefritt i Östersjön. Holmberg tror att havet kan återhämtar det sig, men inte under vår livstid.

Plötsligt dyker ett mörkt, avlångt huvud upp ur vattnet. Börje Holmbergs hund Bella spetsar öronen.

En säl kikar upp ur vattnet.
Bildtext Sälen var blyg, men visade i alla fall upp sig.
Bild: Amanda Vikman/Yle

- Bella vet att vi spanar efter säl. Hon brukar skälla om jag inte märker den direkt. Men annars brukar jag få beröm av folk för att jag får syn på sälarna snabbt. Kanske hade jag börjat med sälsafari om jag varit yngre, säger han.

Ju fler sälar - desto mer parasiter

Sälmasken som sätter sig i torskens muskler finns i södra Sverige och är en rundmask tillhörande familjen Anisakidae.

Parasiten har funnits i alla tider, och enligt Hans-Peter Fagerholm som tidigare jobbade vid laboratoriet för akvatisk patobiologi i Åbo Akademi, skulle den kanske inte behöva vara ett problem i dag heller.

- Ett problem är sälstammen. Parasiten förekommer i högre utsträckning ju mer säl det finns, och nu finns det ju en massa sälar över allt, säger han.

En pojke står och fiskar på en brygga.
Bildtext Kommer det att finnas en fiskeindustri i framtidens skärgård eller blir det enbart en hobby?

Torsken i Ålands hav verkar inte ha blivit smittat av sälmasken, men fiskeindustrin och forskare i Finland bekymrar sig ändå över den svenska torsken och parasittrycket bland sälarna.

Bland annat har man vid Åbo akademi börjat studera en parasit i samma släkte. Den använder skarven som mellanvärd och kan i sin tur drabba strömmingsbeståndet hårt.

Enligt uppskattningar fanns det upp till 100 000 gråsälar i Östersjön kring förra sekelskiftet, men i början av 1900-talet betalades skottpeng på säl på grund av konkurrens med yrkesfisket, vilket drev ned stammen.

På 1960-talet orsakade miljögifter som DDT och PCB en ytterligare nedgång i och med att många sälhonor blev sterila och sälarnas reproduktion slogs ut.

1975 nådde stammen en bottennivå på omkring 3 000 djur. Sedan mitten av 1980-talet har tillväxten stabilt ökat, och i dag räknar man med cirka 30 000 sälar i Östersjön.

Parasiterna kan orsaka symptom hos människor

Det finns många varianter av sälmask, vissa sätter sig i levern, medan andra sätter sig i muskulaturen, alltså köttet. De parasiter som påträffats i finska vatten sätter sig i levern och i praktiken får vi människor inte i oss den.

Parasiter påverkar både sälarnas och torskens hälsotillstånd negativt. Vid kraftig infektion av parasiten drabbas fisken av försämrad simförmåga, motståndskraft och hälsostatus.

Enligt WWF och forskning som bland annat Fiskeriverket har gjort orsakar en minskad mängd torsk en rikligare algblomning. Fiskeriverkets resultat visar till och med att mindre torsk kan ha en större påverkan på algblomningen än övergödningen.

 Satellitbilden visar blågrönalger den 24 juli 2019. De ljusgröna områdena i havet är blågröna alger blandat i vattnet.
Bildtext Satellitbild över årets algblomning.
Bild: Original bild: © ESA Copernicus Sentinel-3 Data, Finlands miljöcentral(2019)

Samtidigt har också överfiske av torsken varit ett problem. Under 1990-talet var torskarna drygt 40 centimeter i medellängd när de började reproducera sig. I dag har medellängden för könsmognad minskat till hälften.

Biomassan är i dag kraftigt reducerad och ligger långt under vad som anses vara en biologiskt hållbar nivå. Och nu har då EU utlyst totalt fiskestopp på torsken fram till den sista december i år.

Både sälmasken Contracaecum osculatum som finns i inälvorna och Pseudoterranova decipiens som påträffas i fiskens kött är potentiellt sjukdomsframkallande för människan enligt Statens veterinärmedicinska anstalt i Sverige.

Infekterad fisk måste djupfrysas, hettas upp eller läggas i hård insaltning innan konsumtion. En eventuellt infektion i människan kan ge övergående magsmärtor, illamående eller kittlande upplevelser i halsen.

Det finns också risk för att utveckla allergi mot förekomst av larverna i fiskkött, även avdödade eller avlägsnade. Men det mest uppenbara problemet med parasiterna för människan är att det ser otrevligt ut som i denna videofilm på SVT:s hemsida.

Artikeln uppdaterade den 29.7.2019 kl 14.30: Torsken förekommer i hela Ålands hav, inte bara utanför Eckerö. Artikeln kompletterades även med att den Åländska torskpopulationen inte har smittats av sälmasken.

Artikeln uppdaterades den 30.7.2019 kl 14.30: Texten om förhållandet mellan torsken och algblomningen förtydligades med att skarpsillen äter djurplankton som i allt mindre grad klarar av att reglera mängden växtplankton vilket gynnar algblomningen.

Diskussion om artikeln