Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svart vatten i Isnäs irriterar invånarna: "Mangan får dricksvattnet att smaka gammal källare"

Från 2019
Heidi Iprus med smutsig handduk.
Bildtext Heidi Iprus med en handduk som missfärgats av mangan.
Bild: Yle / Leo Gammals

I Isnäs lider hushåll tidvis av att det kommunala vattnet blir svart och ger fällning. Orsaken är mangan som verkar föras till hemmen längs en gammal linje. Lovisa vatten antas åtgärda problemet nästa vår.

På utsidan verkar ingenting märkligt med familjens Iprus fastighet på Björnvägen i Isnäs. Men om en stund är mamman Heidi Iprus på väg till affären med sina tre pojkar för att köpa rent vatten till maten.

- Jag har ingen lust att dricka vattnet. I dag är vi på väg till affären för att köpa vatten och saft som vi vågar använda. Vi köper dricksvatten tills vi får ett resultat från vattenproverna.

Orsaken är att det lösgörs mangan i det kommunala vattnet och med jämna mellanrum blir det brunt eller svart i diskhon när man vill ha kallt vatten ur kranen.

- Kranvattnet doftar ingenting, men det smakar gammal källare. Vi har inte varit i kontakt med staden eftersom vi inte varit riktigt övertygade om vi bara har föreställt oss smaken, säger Heidi Iprus.

Vattenkran i kök med rinnande vatten.
Bildtext Kranvattnet ser rent ut men är emellanåt alldeles grumligt.
Bild: Yle / Leo Gammals

Vid affärsverket Lovisa vatten är man väl medveten om de problem som orsakat huvudbry för Isnäsbor redan under flera år.

- Vi har återkommande problem med grumligt vatten i Isnäs. Vi har försökt rena det med olika metoder, men vi vet inte riktigt vad som orsakar föreningarna, säger direktör Markku Paakkarinen.

Vattenverket har bekräftat att det är mangan som ger det kommunala vattnet mörk färg och lämningar.

- Missfärgning förekommer i någon mån varje år, men tidigare vattenprover har visat att halterna inte överskrider gränsvärdena, säger Paakkarinen.

Svart beläggning i badtunnan

På Heidi Iprus gård står en badtunna med till synes rent vatten i. Bottnen är täckt med en svart beläggning och det ser ut som om olja runnit ner längs kanterna i baljan.

En av pojkarna rör om i baljan med en raka och badvattnet blir alldeles grumligt.

Grumligt vatten i badtunna - Spela upp på Arenan

Heidi Iprus visar upp en handduk som är missfärgad av mangan. I onsdags filtrerade hennes man vattnet genom handduken för att se hur mycket partiklar det innehöll.

Inte nöjd med informationen

Heidi Iprus är inte nöjd med hur staden underlåtit sig att informera om att det regelbundet förekommer höga halter av metaller och mineraler i det kommunala vattnet.

- Vi har låtit vattnet rinna och hoppats på att problemet skulle försvinna. Vi har inte kunnat göra något annat. Följande åtgärd blir att skaffa något slags filter. Ett filter för villor som filtrerar bort mangan och andra oönskade ämnen kostar ungefär 1 300 euro, säger Iprus.

Familjen har bott på Björnvägen sedan januari. Det är nu osäkert om de måste lägga ut en dryg tusenlapp på en ny varmvattenberedare eller om hemförsäkringen täcker åtminstone delar av utgiften.

- För en vecka sedan slutade plötsligt varmvattenberedaren att fungera. Det läckte väldigt mycket mörk gegga ur den när vi tömde den på gården. Det beror sannolikt på det kommunala vattnet, jag kommer inte på någon annan orsak. Det har troligtvis samlats upp från vattenrören.

Trasig varmvattenberedare.
Bildtext Varmvattenberedaren var fylld med svart gegga.
Bild: Yle / Leo Gammals

Familjen Iprus diskar och tvättar kläderna i det kommunala vattnet. Kläderna färgas inte av det och Heidi Iprus tror att diskmedlets kemikalier renar kärlen tillräckligt bra så att de kan användas för livsmedel.

Grannen i konflikt med staden

På tomten mitt emot familjen Iprus bor Katja Simonen. Hon har bott med sin dotter på Frimansgatan sedan november 2017.

- En månad senare rann det svart vatten ur vattenkranen. Då var jag för första gången i kontakt med vattenverket. Jag pratade med direktören Markku Paakkarinen som var av den åsikten att huset är gammalt och har gamla rör som flagar och orsakar fällning, säger Simonen.

Simonen höll inte med eftersom rören var bytta från gjutjärn till plast. Det togs vattenprover, men precis då var vattnet klart. Men problemen fortsatte.

Man kan varken tvätta sig i vattnet eller dricka det och det samlas också fällning i alla hushållsapparater.

Katja Simonen

- Jag upptäckte att det blev en svart beläggning i badkaret som påminde om sot efter att jag fyllt det, låtit det stå en stund och sedan tömt det. Man kan varken tvätta sig i vattnet eller dricka det och det samlas också fällning i alla hushållsapparater.

Katja Simonen fortsatte diskutera problemet med Paakkarinen som var direkt ohövlig i telefonen.

- Han retade upp sig på mina klagomål och rekommenderade att jag flyttar bort.

I det skedet trodde Simonen att hon var den enda som klagade över missfärgning och fällning i dricksvattnet, men det har senare visat sig att flera bybor lider av samma problem och har klagat till staden.

- De igonerade också min kommentar om det också berörde andra fastigheter, inte bara min.

Badtunna i mysbelysning.
Bildtext Badtunnan i mysbelysning med svart beläggning på botten.
Bild: Privat / Heidi Iprus

Katja Simonen har nu tagit ett vattenprov från Iprus badtunna och fört det för analys till Borgå.

För ett par månader sedan var Simonen åter i kontakt med direktör Markku Paakkarinen.

- Han sade att staden har för avsikt att möjligen åtgärda problemet genom att dra nya linjer nästa vår, men att det är en väldigt komplicerad process innan man kan fatta beslut om saken, säger Simonen.

Även Simonen köper sitt dricksvatten och då problemet är säsongsbetonat uppstår situationer då dottern får duscha hos någon kompis ett par kilometer från hemmet.

Ingen samling vid brunnen

När det upptäcks föroreningar i dricksvattnet brukar kommuner ordna med vattenstationer vid någon närliggande butik. I Isnäs har man inte ordnat någon plats där invånarna skulle ha fått hämta sitt vatten.

- Vi har bara bott här ett halvt år och precis blivit upplysta om problemen. Jag känner därför inte till om Lovisa stad tidigare har ordnat med drickvatten. Jag tycker att det skulle vara väldigt trevligt om de gjorde det och vi fick rent vatten, säger Heidi Iprus.

Simonen är överygad om att staden aktivt valt att förneka problemet eftersom Isnäsborna inte delgett staden ett gemensamt klagomål. Och dessutom sagt till enskilda bybor att de är de enda som klagar.

Daghemmet har rent vatten

Isnäs daghem ligger ett stenkast från det bostadsområde som lider av missfärgat vatten. Enligt Simonen har staden dragit nya linjer till Granvägen och dricksvattnet är således rent.

- Jag var orolig för barnen som dricker vattnet där, men jag har förstått att de aldrig haft problem med mangan, men vattnet går längs en annan och nyare linje, säger Simonen.

Kvinna tittar ner i en badtunna.
Bildtext Heidi studerar beläggningen på bottnen i badtunnan.
Bild: Yle / Leo Gammals

Vanligt med mangan i brunnsvattnet

Det är inte ovanligt med höga halter av järn och mangan i vattnet i Östnyland.

Hälsoskyddet i Borgå undersökte brunnsvattnet under åren 2006–2015 från privatpersoners brunnar i Borgå, Sibbo och Lovisa.

Sammanfattningen omfattar cirka 450 resultat från analyser av vatten från ring- och borrbrunnar. I den överstegs halten av järn och mangan flera gånger i samtliga kommuner.

Vad är mangan?

Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne som liknar järn.

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Människan behöver små mängder mangan som stöder kroppens omsättning av kolhydrater och protein.

Mangan finns i till exempel ris, baljväxter, havregryn, nötter och bladgrönsaker.

I det kommunala dricksvattnet är gränsvärdet för mangan 0,05 milligram/l. För privata brunnar är riktvärdet 0,3 milligram/l och WHOs hälsobaserade riktvärde är 0,4 milligram/l.

För mycket mangan kan vara giftigt och påverka nervsystemet i synnerhet för små barn. Vuxna har ett eget reglersystem i tarmen för att bara så mycket som är nödvändigt ska tas upp från det vi äter och dricker.

26.7.2019: Sjukamparen Amanda Liljendal från Borgå är framgångsrik och Isnäsbor är upprörda över mangan i dricksvattnet

20:40

Diskussion om artikeln