Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Positivt resultat för ABB trots osäkerhet på marknaden

Från 2019
ABB
Bildtext ABB har cirka 147 000 anställda i över hundra länder.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

ABB publicerade sin rapport för det andra kvartalet på torsdagen. Orderstocken och orderingången steg under perioden, medan rörelseresultatet sjönk med 4 procent och landade på 825 miljoner dollar.

I kvartalsrapporten skriver ABB att den geopolitiska osäkerheten fortsätter att påverka den globala marknaden. Man väntar också att oljepriser och valutakurseffekter kommer att fortsätta påverka företagets resultat.

ABB:s orderingång ökade med 1 procent under det andra kvartalet jämfört med samma period i fjol. Serviceorder stod för 20 procent av orderingången.

Orderingången ökade i Nord- och Sydamerika, medan den minskade i Asien, Mellanöstern och Afrika. I Europa var orderingången stabil.

– ABB har fortsatt att generera god bruttotillväxt under andra kvartalet trots makroekonomisk motvind och geopolitisk osäkerhet, säger ordförande och koncernchef Peter Voser.

Voser skriver att företaget kommer att hålla en stark fokus på kostnader och portföljförvaltning.

– Vi inför en ny kultur av större befogenheter för att bygga upp ABB som en starkare och flexiblare koncern.

Förändringar i verksamhetsmodellen

ABB:s intäkter ökade med 2 procent under kvartalet. Serviceintäkterna ökade med 1 procent och stod för sammanlagt 19 procent av de totala intäkterna.

Nettovinsten uppgick till 64 miljoner dollar. Resultatet per aktie låg på 0,03 dollar – en minskning med 91 procent från i fjol.

Under våren har det skett en del förändringar ABB:s verksamhetsmodell. I april togs en ny företagsstruktur med fyra affärsområden i bruk: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation.

Den 9 juli meddelade ABB att man kommer att sälja sin solomriktarverksamhet till ett italienskt solcellsföretag. Överföringen ska vara klar i början av 2020.

Under 2020 kommer man också att avyttra Power Grids-verksamheten till Hitachi.

Diskussion om artikeln