Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bostadsområdet vid Fårholmen i Jakobstad kräver nya trafikarrangemang längs omfartsvägen

Från 2019
Omfarstvägen runt Jakobstad vid Fårholmen
Bildtext Omfartsvägen runt Jakobstad vid Fårholmen.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Detaljplanen för det nya bostadsområdet vid Fårholmen i Jakobstad är klar och man inleder utbyggnaden av området. Detta kräver också nya trafikarrangemang längs omfartsvägen. Arbetet med dem inleds i mitten av augusti och pågår fram till årsskiftet.

Bröd Staden Jakobstad genomför anslutningsarrangemang till Jakobstads omfartsväg (landsväg 749) vid Fårholmen för det nya bostadsområdet.

Inom ramen för byggnadsentreprenaden byggs en kanaliserad anslutning till landsvägen, bullerskärmning på landsvägens västra sida, gång- och cykelvägar som hänför sig till projektet samt en enskild väg. Kanaliseringen innebär att man bygger en separat avvikningsfil för trafiken till bostadsområdet så att trafiken på omfartsvägen inte störs.

Ny anslutningsväg byggs till bostadsområdet på Fårholmen
Bildtext Man ska bygga en ny anslutningsväg till bostadsområdet.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Inga avbrott i trafiken

Den nuvarande gång- och cykelvägen på landsvägens östra sida flyttas längre ut från huvudvägen på en sträcka av cirka 0,4 kilometer. Samtidigt byggs en ny gång- och cykelväg väster om landsvägen.

Den nya gång- och cykelvägen blir cirka 130 meter lång. Landsvägen får ett nytt övergångsställe med trafiköar, två nya busshållplatser och en ny enskild trafikförbindelse på cirka 200 meter. Mellan det nya bostadsområdet och landsvägen byggs ett cirka 80 meter långt bullerplank.

Tomter till salu på det nya bostadsområdet i Fårholmen
Bildtext Tomter till salu på bostadsområdet på Fårholmen.
Bild: Yle/Kjell Vikman

– Det blir inga avbrott i trafiken längs omfartsvägen under hösten och asfalteringen blir också klar i höst. En del mindre arbeten kommer kanske att ske en bit in på nästa år, säger entreprenörens representant Sami Palo vid Oteran Oy.

Staden Jakobstad svarar för kostnaderna för gatuanslutningen medan NTM-centralen är byggherre för entreprenaden. Entreprenadpriset är cirka 580 000 euro.

Diskussion om artikeln