Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Husvagnsparkering i Larsmo får stryka på foten

Från 2019
Campingområdet vid Assarlid i Larsmo
Bildtext Campingområdet vid Assarlid i Larsmo.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Antalet husvagnsplatser vid campingen i Larsmo vid Storströmmen minskar radikalt om några år. Larsmo kommun som äger marken vill bygga ut bostäder på området och en ny detaljplan för delar av Storströmmen är aktuell.

Företagaren Anders Högberg räknar med att åretruntplatserna försvinner senast om ett par år när arrendeavtalet går ut. Planeändringen för området finns till påseende för tillfället och förslaget utgår från att planen skall godkännas ännu i höst.

Förhandlingar med Larsmo kommun

Högberg har ett 30-årigt arrendeavtal med kommunen och det var i samband med diskussioner om en förlängning av avtalet som det framkom att kommunen har delvis andra planer för delar av området vid Storströmmen.

Anders Högberg
Bildtext Anders Högberg.

Nya bostadstomter som förtätar området blir en följd av planeändringen, i förslaget heter det att turismnäringen skall ges möjlighet till fortsatt utveckling trots ändringarna.

Planeförslaget omfattar 18 bostäder i två plan och 8 bostäder i ett plan och gemensam strand för alla lägenheter.

- I praktiken betyder förändringen att caravanplatserna minskar från 80 till 20 och det är en stor minskning för hela nejden. Det borde finnas ett kvalitativt caravanområde i regionen, säger Anders Högberg.

Bengt Lund och andra långtidscaravanare måste söka sig bort om några år

Bengt Lund har haft sin husvagn parkerad på området i nio år och han flyttar ut redan i maj och bor ända till hösten på området. Nu kommer det småningom att bli en ändring på den punkten.

- Det är tråkigt att det gick så här men det är ju kommunen som bestämmer. Jag tror ändå att det inte går så lätt, man kan ju besvära sig mot planerna, säger Bengt Lund.

Bengt Lund framför sin husvagn i Larsmo
Bildtext Bengt Lund framför sin husvagn.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Diskussion om artikeln