Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Färre våldsbrott i Österbotten i början av året – narkotikabrotten fortsätter öka

Från 2019
Porträtt av biträdande polischef Bo-Erik Hanses.
Bildtext Biträdande polischef Bo-Erik Hanses.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Polisens brottsstatistik för det första halvåret av 2019 visar på en ökning inom flera brottstyper. Enligt biträdande polischef Bo-Erik Hanses vid Polisinrättningen i Österbotten är det dock svårt att se några trender på kort tid.

Polisinrättningen i Österbotten publicerade på fredagen statistik för de första sex månaderna av 2019.

I fråga om flera brottstyper har man sett en ökning jämfört med fjolåret. Biträdande polischef Bo-Erik Hanses säger att man inte kan dra för långtgående slutsatser utgående från siffrorna.

– Man vet inte vad som händer under andra halvan av året, säger Hanses.

– Man borde titta fem år bakåt för att kunna se några trender.

Under första halvan av 2018 skedde väldigt få brott, medan antalet ökade betydligt under slutet av året. Det gör en jämförelse med fjolåret svår.

Ändå finns det några tendenser man kan se i fråga om brottsligheten.

Sexualbrotten ökar – våldsbrotten minskar

Sammanlagt har våldsbrotten minskat med tio procent under första halvan av 2019. Den största delen av våldsbrotten utgörs av misshandelsfall, vilka minskade med cirka nio procent jämfört med samma period i fjol. Under 2018 ökade antalet misshandlar i jämförelse med året innan, men trenden verkar inte få en fortsättning i år.

Brotten mot liv har ökat från fjolårets nivå. Polisen säger dock att det är fråga om så små antal att man inte kan dra några långtgående slutsatser. Under de sex första månaderna begicks fyra brott mot liv i Österbotten. I fjol var siffran två.

Anmälningarna om sexualbrott har ökat med sammanlagt nästan 30 procent. Antalet anmälningar om våldtäkter har minskat med cirka 20 procent, men antalet anmälningar om sexuellt utnyttjande av barn har ökat med närmare 70 procent.

En man och en flicka sitter på en soffa.
Bildtext Antalet anmälningar om sexuellt utnyttjande av barn har ökat.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Polisen säger att det särskilt i fråga om sexualbrott finns flera fall som har inträffat för flera år sedan, men som anmälts nu. Brottet bokförs för det år när anmälan kommer in.

– Det finns fall där personer har blivit utnyttjade som barn och anmäler saken när de har nått en sådan mognadsnivå att de förstår vad som har hänt, säger Hanses.

Hanses säger att #metoo-kampanjen för ett par år sedan kan ha haft en inverkan på antalet anmälningar om sexuellt antastande.

– Där kan det ha synts.

Han tror dock inte att kampanjen har påverkat antalet anmälningar om våldtäkter eller sexuellt utnyttjande av barn i någon högre grad.

Narkotikabrotten har fördubblats på tio år

Under de senaste tio åren har antalet narkotikabrott fördubblats i Österbotten. Polisen ser inga tecken på att trenden skulle vända i år.

Under det första halvåret 2019 uppgick antalet narkotikabrott till drygt 1 200, en ökning med nästan 20 procent. De grova narkotikabrotten har ökat med drygt 10 procent.

– Det är ett nationellt problem, berättar Hanses.

En polis håller ett drogtest i handen.
Bildtext Narkotikabrotten har ökat i hela landet.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Enligt Hanses är det inga särskilda områden eller grupper som sticker ut. Narkotikabrotten är jämnt fördelade över hela fältet i alla åldersgrupper.

I de fall av rattfylleri där narkotika är inblandat är 70 procent förstagångsförbrytare, vilket enligt Hanses är oroväckande.

– Det är inte fråga om samma personer som åker fast igen och igen.

Hanses säger att polisen i flera år har inriktat sig på utbudet och efterfrågan på narkotika. I många fall är det användarna själva som förmedlar.

Dubbelt fler rån jämfört med fjolåret

Under de sex första månaderna av 2019 har polisen i Österbotten sett en ökning i antalet egendomsbrott med dygt fem procent från i fjol. Störst är förändringen i fråga om rån, där antalet fall nästan har dubblerats.

Polisen säger att en del rån har inträffat i privata bostäder, och i vissa fall har offret känt förövaren. Även snatterier där gärningsmannen använt våld mot väktare eller butikspersonal klassas som rån.

Antalet fordonsstölder har ökat betydligt jämfört med i fjol. Fordonsstölderna har minskat i antal i flera års tid, men den första halvan av 2019 ser en förändring i den trenden. Även antalet stölder från motorfordon har också fördubblats.

Allt fler skaffar identitetskort

Tillståndsärendena har ökat explosionsartat vid polisinrättningarna sedan årsskiftet. I jämförelse med fjolåret har polisen beviljat 20 procent fler pass och över 300 procent fler identitetskort. Sammanlagt beviljades under perioden januari–juni 34 000 pass och 20 000 identitetskort.

En orsak till den kraftiga ökningen är att körkortet på många ställen inte längre duger som identitetsbevis. Sedan årsskiftet kan man till exempel inte längre skaffa nätbankskoder med enbart körkortet som identitetshandling.

– Körkortet har inte varit ett giltigt ID på många år, säger Hanses.

Ett identitetskort och ett pass.
Bildtext Allt fler skaffar pass eller identitetskort.
Bild: Polisen.

En annan orsak är att passen som tidigare hade en giltighetstid på tio år numera ska förnyas inom fem år. När man förnyar sitt pass kan man dessutom samtidigt få identitetskort till ett billigare pris.

– Det gör att många väljer att skaffa båda samtidigt, säger Hanses.

Den ökade mängden ansökningar har också gjort att kötiderna har blivit långa. Ännu ser man inte att någon förändring skulle vara på kommande.

– Vi har satt in mera resurser, men det är fortfarande samma rusning, säger Hanses.

Hanses säger att man från polisens sida önskar att människor i första hand ansöker om identitetshandlingar på nätet. I somliga fall är det inte nödvändigt att besöka polisstationen över huvud taget.

Nytt system ger fler akuta uppdrag

Det nya ärendehanteringssystemet Erica, som sedan 2018 stegvis har tagits i bruk vid nödcentralerna, har inneburit en del förändringar också för polisens del.

En effekt som det nya systemet har haft är att A-uppdragen, det vill säga de mest akuta fallen, har ökat i hela landet. Detta beror inte i första hand på att de akuta nödsituationerna i sig skulle ha ökat, utan att systemet tolkar den information som nödcentralsoperatören matar in på ett annat sätt.

– Det har funnits fall där någon har cyklat omkull och ringt nödcentralen, och polisen har fått det som ett A-uppdrag, berättar Hanses.

Hanses säger att det i dylika fall inte borde vara fråga om polisuppdrag över huvud taget. Systemet kommer att analyseras mer djupgående senare.

– Det är för tidigt att analysera, men det ska gå att justera, säger Hanses.

Diskussion om artikeln