Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Näringsminister Kulmuni: Privatiseringen av elnätet var ett misstag – regeringen försöker stävja höjda elöverföringspriser

Från 2019
Näringsminister Katri Kulmuni
Bildtext Näringsminister Katri Kulmuni (Centern) vill utreda om det finns mer effektiva sätt att begränsa ökningen av överföringspriserna än att dra alla ledningar under marken.
Bild: Lehtikuva

Enligt näringsminister Katri Kulmuni (Centern) är den kontinuerliga ökningen i elöverföringspriserna diskriminerande mot glesbefolkade områden i norr och på landsbygden.

– Elektricitet är en enorm fråga som berör många. Överföringspriserna har stigit kraftigt under 2010-talet, säger Kulmuni i en intervju med Yle.

Elnätsbolagen har en monopolposition på området. Prisökningarna började 2016 när eldistributören Caruna kallt lade fram en ökning av överföringspriserna.

Man försökte då tygla prisökningen genom att införa en begränsning på hur mycket priset fick höjas per år.

– Nu på hösten försöker man skärpa ökningen av överföringspriset genom att strama åt den årliga tillåtna höjningen ytterligare. Den bör sänkas från de nuvarande 15 procenten.

Hur stor åtstramning det är fråga om vill ministern ännu inte säga, men hon medger att den årliga ökningen på 15 procent är brant.

– Naturligtvis har energiföretagen agerat i enlighet med lagen när de har försökt skapa vädertåliga nätverk.

Nätverksföretag, vägar och farleder bör förbli offentligt ägda

Näringsminister Kulmuni anser att privatiseringen av elnätet som gjordes under Jyrki Katainens (Saml.) regering var ett misstag. Det ledde till en kraftig ökning av överföringspriserna.

– Saker som offentliga vägar, farleder och nätverksföretag bör vara offentligt ägda, säger Kulmuni.

Kulmuni är orolig för regional ojämlikhet. Hon säger att Finland skulle kunna följa den svenska modellen och variera sina avgifter regionalt.

Aggregat i stället för höga överföringspriser?

Elbolagen har motiverat sina prisökningar med att de ökade stormskadorna gjort att elnätets kablar måste dras under jorden. Sådana investeringar är dyra.

Kulmuni menar att dra ledningar under marken inte är det enda sättet att säkra elförsörjningen. Dessutom är det inte obligatoriskt för nätföretag att dra kablar, även om det ibland påstås vara fallet.

De säkerhetsåtgärder som lagen kräver i ett land med långa avstånd, skogar och stormskador kan uppnås också på andra sätt. Till exempel genom att placera elnät närmare vägarna eller genom att röja undan skogen som ligger intill elnäten.

Åtgärder som kunde ersätta kabeldragning diskuteras för tillfället av Arbets- och näringsministeriet.

Kulmuni har ett eget förslag som ministeriet nyligen börjat utreda. Hon föreslår användning av reservkraft, eller aggregat, i särskilt utsatta områden.

– Konsumenten skulle då kunna överväga om hen föredrar att använda ett aggregerat eller betala för höga överföringspriser. Vi måste ta reda på om det skulle finnas mer effektiva sätt att begränsa ökningen av överföringspriserna än att dra alla ledningar under marken, säger ministern.

Diskussion om artikeln