Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Det går måttligt bra i ekonomin just nu, men företagen ser mindre optimistiskt på framtiden

Från 2019
Mercedes-Benz-bilar på rad.
Bildtext Den tyska bilindustrins problem påverkar också Finland.

Företagen anser att det går hyggligt inom ekonomin, men förväntningarna inför framtiden har försämrats. Det visar Finlands näringsliv EK:s färska konjunkturbarometer.

Enligt barometern har man under årets första hälft sett en ökning i produktion, försäljning och personalmängd.

Det osäkra världsekonomiska läget oroar ändå, vilket syns i barometern.

Finland påverkas speciellt av läget i Tyskland, som är en viktig handelspartner för oss. Bland annat bilindustrin i Tyskland upplever problem.

- Där har den viktiga industrins indikatorer svängt ganska kraftigt nedåt, säger chefsekonom Penna Urrila vid EK.

Viktigt att upprätthålla konkurrenskraften och kunnandet

Det är svårt för Finland att fatta beslut som direkt påverkar de stora aktörerna på världsmarknaden.

Enlig EK är det viktigt för Finland att upprätthålla konkurrenskraften, både vad gäller kostnader och teknologiskt kunnande.

På så sätt kan Finland bäst förbereda sig för problem som kan vänta i framtiden. Tillväxten kan snabbt komma att upphöra, om utvecklingen är ogynnsam.

Tillgången till kunnig arbetskraft upplevs vara flaskhals

Inom bygg- och servicebranschen upplevs tillgången till kunnig arbetskraft av företagen vara det största hindret för produktions- och försäljningstillväxt.

Också industrin har rekryteringsproblem, men där upplevs dålig efterfrågan vara det största hindret för ökad produktion.

Penna Urrila efterlyser åtgärder både på kort och lång sikt.

- Vi borde öka sysselsättningsgraden här i Finland för att få de arbetssökande och de öppna arbetsplatserna att mötas. Vi kan heller inte undvika det att vi borde få mer arbetskraftsrelaterad invandring och nya händer utifrån.

Svårt att uppnå sysselsättningsmålet

Regeringen Rinne har som målsättning att uppnå en sysselsättningsgrad på cirka 75 procent. Enligt uppskattning kräver det 72 000 fler sysselsatta jämfört med nuläget.

Sysselsättningsmålet i kombination med de försämrade förväntningarna och utsikterna är en svår ekvation.

Enligt EK är det därför viktigt att snabbt vidta alla tänkbara åtgärder och förbereda sig medan tid ännu finns.

EK:s konjunkturbarometer offentliggörs fyra gånger om året. EK frågade i juli företagen om deras uppfattning om konjunkturutvecklingen under årets andra kvartal 2019. Enkäten besvarades av 1076 företag som sysselsätter 250 000 personer i Finland.

Diskussion om artikeln