Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Hundraårigt undervattensvrak i Lovisaviken - ligger precis vid det kommande bostadsmässoområdet

Från 2019
Uppdaterad 04.05.2020 11:05.
En kvinna står och pekat mot en punkt ute på vattnet i en vik.
Bildtext Museiintendent Ulrika Rosendahl har tagit reda på var vraket finns: där någonstans, i vattenbrynet strax utanför en sommarstuga.
Bild: Yle/Mira Bäck

Under vattenytan i Lovisaviken finns någonting som få känner till. Precis intill det som ska bli Drottningstrandens bostadsområde ligger nämligen ett över 100 år gammalt vrak. Fornlämningen har beaktats i planerna för bostadsområdet.

- Vi vet inte så hemskt mycket om det. Vraket ligger precis intill en stugtomt, ute i strandbrynet. Det hittades 2006 av tomtens ägare, säger Ulrika Rosendahl som är intendent vid Lovisa museum.

Vraket hittades en dag då det var ovanligt klart vatten i Lovisaviken.

- Det är lite skojigt att tänka sig att det har varit så grumligt vareviga dag att de inte hade sett vraket tidigare, förrän de just den dagen råkade stöta på det, säger Rosendahl.

Så fort man lyfter upp ett vrak som har legat länge under vatten så börjar det fara illa

― Ulrika Rosendahl, museiintendent

Stugägaren meddelade Museiverket om fyndet, precis som man ska göra.

- Museiverket kom och gjorde en liten undersökning. Man mätte och dokumenterade, säger Rosendahl.

Sedan lämnades vraket där det ligger.

- Så brukar man göra. Vrak håller allra bäst om man inte lyfter upp några delar. Så fort man lyfter upp ett vrak som har legat länge under vatten så börjar det fara illa, förklarar Rosendahl.

Fornlämning

Vraket i fråga är ganska litet. Några plankor som man har mätt är fem meter långa och 20 centimeter breda. Farkosten är klinkbyggd och man har använt både spik och trätappar.

På basis av de observationerna antog Museiverket att farkosten är över 100 år gammal, vilket gör den till en fornlämning.

- Exakt hur gammal den är vet man inte, säger Rosendahl.

En dykare som lyser med en ficklampa på ett gammalt skeppsvrak på havsbotten.
Bildtext Arkivbild. Vraket på bilden ligger utanför Porkala Udd i Kyrkslätt.
Bild: Antti Iskala

Fornlämningar är fredade enligt lagen om fornminnen. Vraket sätter ändå inga käppar i hjulet för byggandet av bostadsmässoområdet.

- Man har beaktat fornlämningen i planerna. Eftersom den var känd kunde man se till så att man inte planerar några muddringar eller bryggor på just den platsen, utan låter vraket vara i fred så som det har varit i över hundra år, säger Rosendahl.

Lovisas utmarker

Rosendahl har själv gjort en historisk inventering av det som ska bli Drottningstrandens bostadsmässoområde. I den har hon fokuserat på det som finns att se ovanom vattenytan.

- Det är ett ganska tacksamt område för nybyggen ur historisk synvinkel, det är ganska oanvänt.

På bilden syns en skogbevuxen udde i Lovisaviken. Här kommer Drottningstranden att byggas.
Bildtext Här ska Drottningstrandens bostadsområde byggas.
Bild: Yle/Mira Bäck

Framförallt har Märlax varit ett område som har bestått av skog som ägts samfälligt av byarna på Lovisavikens västra sida: Degerby, Antby, Fantsnäs och Köpbacka.

- De har ägt skog och haft ängar där. Kanske man har fört över djur med pråmar för att beta. Men utmarker kan man säga att det har varit, säger Rosendahl.

Det som hon tycker är det historiskt mest spännande på området är någonting som omnämns i Konungens kartverk från slutet av 1700-talet:

- Det finns uppritat en väg och en lastageplats. Vägen kommer lite österifrån, från Strömforshållet, och går rakt ner till Märlaxviken söder om själva bostadsmässoområdet, säger Rosendahl.

16 kända vrak

Om den här vägen och lastageplatsen på riktigt har existerat är oklart.

- Det har jag funderat ganska mycket på. För i skogen är det nog hemskt svårt att se spåren av någon väg. Det man kan säga är att det i Märlaxviken finns spår av en äldre vägsträckning som gick parallellt med Skärgårdsvägen som byggdes först 1960.

En kvinna ler och tittar in i kameran. Hon står utomhus och det är sommar.
Bildtext Ulrika Rosendahl.
Bild: Yle/Mira Bäck

Om vraket som hittades 2006 har någonting med lastageplatsen i Märlaxviken att göra är svårt att säga.

Lastageplatsen ligger ungefär rakt över viken sett från Skeppsbron medan vraket finns lite längre norrut, in mot Lovisaviken.

- Det kanske är en gammal båt som man har låtit förfalla i strandvattnet. Jag tror inte att den har gått på grund när den ligger så nära stranden, säger Rosendahl.

Skeppsbron och småbåtshamnen i Lovisa sett från Märlax.
Bildtext Utsikt över Skeppsbron och småbåtshamnen från Märlax.
Bild: Yle/Mira Bäck

För tillfället känner man till 16 vrak i Lovisa.

- Man kan vara nästan hundra procent säker på att det finns många fler än vad som har hittats. I det bräcka vattnet i Östersjön bevaras vrak väldigt bra. Det är en viktig källa till information om vår historia, säger Rosendahl.

Den som råkar hitta ett vrak ska kontakta Museiverket.

Diskussion om artikeln