Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stimulansåtgärder väcker oro för recession: "Nu vilar ett alltför stort ansvar på ECB"

Från 2019
euro
Bildtext Vd kan ECB göra om det blir ny recession?
Bild: EPA/Boris Roessler

Året var 2015 och eurokrisen hotade hela valutasamarbetets existens. Utrymmet att agera ansågs vara litet. Lissabonfördraget förbjuder nämligen Europeiska Centralbanken ECB att hålla ett land flytande genom att trycka pengar.

Orsaken till förbudet är rädslan för hyperinflation - en skräck som går djupt in i tyska Bundesbanks själ efter de skrämmande erfarenheterna på 1920-talet.

Men Mario Draghi, ECB:s nu avgående chef, ansåg att förbudet gick att kringgå. “Vi kommer att göra vad som än krävs för att rädda euron, och tro mig, det kommer att räcka”, sade Draghi. Och det hjälpte. ECB började köpa värdepapper för att hålla de långsiktiga räntorna nere och marknaden lugnade sig.

- Officiellt motiverar ECB sitt agerande med att det upprätthåller prisstabilitet. Genom programmet anser ECB att de kan motverka ekonomisk osäkerhet, säger Antti Ronkainen som är forskare vid Helsingfors universitet.

Men nu finns det åter risk för recession. Amerikanska centralbanken Fed har meddelat att räntorna sänks med 0,25 procent till 2,25 procent samtidigt som ECB förbereder ett omfattande stimulanspaket.

Sämre och sämre utsikter

Trots att det finns ekonomisk resiliens inom byggnads- och servicesektorn finns det skäl till oro.

- Utsikterna ser sämre och sämre ut. De ser sämre och sämre ut för industriproduktionen och för de länder för vilka industriproduktionen är viktig, sade Draghi på presskonferensen efter ECB:s senaste direktionsmöte.

Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi.
Bildtext ECB:s chef Mario Draghi
Bild: AFP / Lehtikuva

Den europeiska ekonomin påverkas av flera orosmoment. Bland annat skapar USA:s och Kinas sura handelsrelationer osäkerhet.

Efter en lugnare period meddelade Donald Trump på fredagen att extra tariffer på produkter värda 300 miljarder dollar ska införas.

Det avtalslösa brexit som hägrar i horisonten ökar också på osäkerheten.

För att förebygga en recession fortsätter ECB alltså nu med stimulerande åtgärder.

Men hur effektivt är Europeiska centralbankens stimulansprogram?

- Det här är fråga man tvistar om. Den största stimulerande effekten har redan skett och frågan är om hushållen och företagen vill öka på sin skuldsättning mera. Den största poängen med programmet är att när ECB köper värdepapper som för det mesta är statsobligationer, pressar det ner låneskötselkostnaderna. Det i sin tur lämnar mer utrymme för staternas finanspolitik, säger Ronkainen.

Främst en politisk fråga

En annan fråga är hur länge stimulansprogrammet kan pågå. Det som skulle vara en exceptionell åtgärd verkar nästan ha blivit en norm.

- Det finns två problem här. Det ena är om det är ekonomiskt smart att fortsätta. Det andra är ett juridiskt problem. Det juridiska problemet består i att det endast finns ett begränsat mandat att köpa obligationer, säger Ronkainen.

Begränsningar infördes för att kunna motivera en åtgärd som kunde anses strida mot grundfördraget. Om en ny kris inträffar, måste ECB finna ett nytt sätt motivera interventionerna.

Ronkainen menar att det krävs ett nytt sätt att tänka för att motverka och hantera kriser.

Sist och slutligen är frågan inte av teknisk natur. Trots att olika instrument kan skapas av tjänstemännen, är det i sista hand en fråga om politisk förmåga att lösa en kvistig fråga i ett läge där det finanspolitiska utrymmet är begränsat.

- Finansministerierna och centralbankerna borde fundera på gemensamma, koordinerade åtgärder. Nu vilar ett för stort ansvar på Europeiska Centralbanken, säger Ronkainen.

Diskussion om artikeln