Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Pundet i fritt fall - hotet om ett Brexit utan avtal får placerare att överge valutan

Från 2019
Uppdaterad 02.08.2019 09:04.
Boris johnson propagerar för att Storbritannien ska lämna EU uder kampanjen år 2016       under
Bild: Ian Hinchliffe / Alamy

Placerare som äger pund flyttar nu över sina pengar till andra valutor. Oron för ett Brexit utan avtal har fått placerarna att tappa tron på den 1200-åriga valutan.

På 700-talet var ett pund värt nästan ett halvt kilo silver. På niohundratalet kunde man för ett pund köpa 15 kor. De tiderna är sedan länge förbi.

Nu säljer placerarna sina pund, och det leder till pundet förlorar i värde i förhållande till andra valutor som placerarna hellre köper.

Ett avtalslöst Brexit blir dyrt

De flesta bedömare är överens om att valet av Boris Johnson till premiärminister i Storbritannien på ett avgörande sätt har ökat risken för ett utträde ur EU utan avtal.

Tanken har varit att EU och Storbritannien under de kommande åren skulle ha avtalat om bland annat hur handeln skulle fungera i praktiken.

Utan ett avtal är mycket osäkert. Kommer företag som är verksamma i Storbritannien att kunna importera råvaror och reservdelar från EU? Hur ska gränsen mellan Irland och Nordirland fungera?

Den brittiska centralbanken Bank of England varnade redan i slutet av förra året för att ett avtalslöst Brexit kommer att krympa Storbritanniens ekonomi med 8 procent och öka arbetslösheten.

Pundet kommer att fortsätta att sjunka

De flesta bedömare är överens om att Brexit kommer att vara ekonomiskt olönsamt. Jan von Gerich som är chefsanalytiker på Nordea tror att pundets värde kan falla ytterligare.

- Ännu har det inte ens sjunkit till nivåerna strax efter Brexitomröstningen i juni 2016. En del talar om att pundet kan falla till samma nivåer som euron. Man kan inte ens utesluta att pundet åtminstone kortvarigt sjunker under euron.

Sjunknade valutor kan hjälpa länder, men knappast Storbritannien

Tills vidare har Storbritannien inte haft någon större nytta av ett pundet har sjunkit. I många fall har sjunkande valutor hjälpt länder att få sin ekonomi i skick igen.

I sådana fall har den sjunkande valutan sänkt priset på varor och tjänster utomlands, och exporten har ökat vilket har förbättrat ekonomin.

I takt med att ekonomin har återhämtat sig har också omvärldens förtroende för landet i fråga förbättrats och valutan ökat i värde igen.

Så har det ändå inte gått för Storbritannien efter Brexitomröstningen.

- Hittills har lönerna i Storbritannien stigit i samma takt som pundet har sjunkit. Arbetslösheten är låg och tydligen har arbetstagarna klarat av att pressa fram löneförhöjningar. De brittiska företagen har inte haft någon nytta av att pundet har förlorat i värde, säger Jan von Gerich.

Ett avtalslöst Brexit väntas ändå öka arbetslösheten i Storbritannien, enligt Bank of England till 7,5 procent. Det kommer sannolikt att försämra britternas förhandlingspositioner mot sina arbetsgivare.

Lönerna kommer knappast att kunna stiga på samma sätt som hittills.

Britternas köpkraft kommer att försämras, men Jan von Gerich tror inte på någon större nytta för den brittiska exporten.

- Brittiska bolag kan försöka sänka sina priser, men ett avtalslöst Brexit kommer att leda till dyra avbrott i handeln, tullar och andra problem. De sänkta priserna kan kanske minska skadan en del, men inte kompensera för den.

Brexits framgång beror på kommande handelsavtal

På längre sikt kommer pundets värde att korrigeras så att det motsvarar kostnadsnivån, och då har Storbritannien inte längre någon valutafördel.

- På längre sikt kommer Brexits ekonomiska framgång att bestämmas av de handelsavtal som Storbritannien lyckas förhandla fram med övriga länder. Man måste ändå fråga sig om ett ensamt land som Storbritannien verkligen har större förhandlingskraft än vad landet skulle ha haft som en del av EU som ändå är ett av världens största handelsområden, säger Jan von Gerich.

Diskussion om artikeln