Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Enkel tillgång till efterprevention har förenklat ungas liv

Från 2019
p-piller närbild
Bild: Areeya Yodplob / Alamy

År 2015 gjordes dagen efter-pillret receptfritt också för personer under 15 år. Enligt Befolkningsförbundet har den här förändringen gjort ungdomars liv lättare.

- Man har inte behövt boka läkartid eller göra en utredning, beroende på hur servicesystemet i den egna kommunen fungerar. Den unga kan nu lita på att få läkemedlet från apoteket, säger sakkunnigläkare Miila Halonen från Befolkningsförbundet.

Enligt Halonen är oron för graviditet verklig för personer under 15 år och de har inte samma förmåga som vuxna att bedöma riskerna med en graviditet.

Hon påminner dock att alla under 15 år är inte sexuellt aktiva, därför berör förändringen inte alla.

- Vi önskar att de som är sexuellt aktiva använder skydd så gott som möjligt. Att dagen efter-prevention är lättillgänglig sänker tröskeln för att skaffa den, säger Halonen.

Sexualterapeut Roni Greenberg från Sexpo-stiftelsen, som erbjuder sexualrådgivning, säger att det kommer ganska lite frågor om dagen efter-prevention genom telefonrådgivningen.

- Jag misstänker att orsaken ligger i att man kan få dagen efter-piller på apoteket utan att gå till läkaren, säger Greenberg.

Apotek
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/ Nora Engström

Enligt honom berör frågorna inte direkt efterprevention utan om oro för graviditet. Situationen präglas ofta av nöd.

- Man kan ha lite panik och på grund av det ringa. Ofta klarar man inte av att skaffa information. Oftast behöver man lugna ned den som ringer och normalisera situationen, berättar Greenberg.

Unga vuxna kvinnor söker rådgivning. Enligt Greenberg har man inte fått några samtal om efterprevention av personer under 15 år.

Enligt Halonen är antalet avbrutna graviditeter bland unga historiskt låg och siffran sjunker bland unga under 20 år.

- Lagförändringen som gjordes år 2015 kan vara en förklaring till den nuvarande situationen, säger Halonen.

Försäljningen av dagen efter-piller har jämnats ut

Forskare Tiina Voipio på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea uppger att försäljningen av dagen efter-piller steg efter år 2002. Dagen efter-piller blev då receptfritt för personer över 15 år.

På 2010-talet har ungefär 100 000 förpackningar sålts i året, jämfört med år 2001 då antalet förpackningar som såldes var över 45 000.

Fimeas information om läkemedelsförsäljningen baserar sig på partiförsäljningen av läkemedel till apotek och sjukhus.

En stor förändring av försäljningssiffrorna syns inte på samma sätt jämfört med 2000-talets topp.

År 2015 såldes 101 000 förpackningar av dagen efter-piller och år 2009 såldes 112 000 förpackningar.

Enligt Voipio har försäljningen under åren jämnats ut.

Enligt Halonen kan stabiliteten i försäljningen bero på att finländarna vet att efterprevention är till för specialsituationer. Enligt henne använder unga regelbundet preventivmedel.

- Att många kommuner under de senaste åren har gått in för avgiftsfria preventivmedel har ökat användningen av dem samt ökat användningen av långtidsverkande och pålitliga preventivmedel, som minskar risken för att man använder fel, berättar Halonen.


Källa: STT

Diskussion om artikeln