Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnylänningar vill cykla säkert också längs livligt trafikerade vägar - se vår karta!

Från 2019
En karta över ställen där de kan behövas cykelvägar, de som har fått många förslag är röda, de som är blåa har fått 2 röster och de gröna en röst.
Bildtext De röda vägarna har fått många röster, de blåa lite färre och ungefär en röst har de gröna vägarna fått.
Bild: Google / Christoffer Westerlund / Yle

Tenala-Ekenäs, Ekenäs-Karis och Karis-Svartå. Yle Västnyland bad läsare berätta vilka vägar i Västnyland som behöver cykelväg. Här kan du läsa de önskemål som lämnats in.

I samband med redaktör Malin Valtonens cykelutmaning bad vi läsarna att e-posta in förslag på vägavsnitt som behöver förbättras ur cyklisternas synvinkel. En del av de kommentarer som läsare postade under artikeln på Facebook har också beaktats. Det är ändå möjligt att någon saknas.

En del läsarförslag berör specifika vägar mellan olika orter, medan andra gäller längre avsnitt, såsom Karis-Hangö eller Pojoviken runt. Många av vägarna som läsarna tycker att behöver cykelväg är statliga vägar.

Tenala-Ekenäs

Det kom in överlägset flest förslag som berörde stamväg 52 mellan Tenala och Ekenäs. Många anser att vägen är livsfarlig för cyklister och mopedister, speciellt efter att lastbilstrafiken ökade till och från Hangö.

Väg 52 mellan Ekenäs och Tenala är livsfarlig för cyklister och mopedister att åka på. Den är smal och där kör många långtradare och andra små och stora fordon. Har själv sett farliga situationer, tex en cyklist som höll på att åka i diket av vinddraget från en långtradare. Det skulle definitivt behövas en cykelväg på den sträckan” - läsare.

En bil susar fram på landsvägen.
Bildtext Det finns inte mycket rum för cyklister på vägen mellan Ekenäs och Tenala.
Bild: Anna Björkqvist / Yle

En säker cykelväg öka intresset att cykla mellan Tenala och Ekenäs. Kanske cykelvägen också kunde användas av mopedister - och då också öka deras säkerhet.” - läsare.

Några läsare föreslog också en cykelväg mellan Tenala och Pojo.

Det kom också in önskemål om att förlänga cykelvägen i Tenala och låta den forsätta vidare längs Bromarvvägen ända ner till Bromarv.

Karis-Ekenäs

Bilar kör på en riksväg. I förgrunden syns ett cykelstyre.
Bildtext Redaktör Malin Valtonen har dagligen cyklat längs vägen den här veckan.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Flera vill gärna se en cykelväg mellan Karis och Ekenäs, eller åtminstone mellan Ekenäsvägen och Horsbäck. Vägrenen är på sina håll smal och riksväg 25 kraftigt trafikerad. Jan-Peter Stenvall som dagligen cyklar längs vägen berättar om sina erfarenheter här.

En önskan om att kunna cykla Pojoviken runt på cykelväg finns också som ett läsarförslag.

I Karis finns det önskemål om en cykelväg ut från centrum till vägen Första gränd så att invånarna kunde ta cykeln till de företag som verkar där.

Karis-Svartå

Flera skulle också vilja se en cykelväg mellan Svartå och Karis, speciellt på sträckan Svartå-Mjölbolsta.

Jag är en Karisbo som sommartid relativt ofta besöker Svartå, och tycker vägsträckan mellan Karis o Svartå definitivt skulle behöva en cykelväg. Vägen vid Mjölbolsta är både smal o krokig och med mycket trafik, också av tunga fordon. Inte cykelvänlig alls.” - läsare.

Trafik på riksväg 25 vid Mjöbolsta.
Bildtext Tung trafik kör längs vägen i Mjölbolsta.
Bild: Yle/Tove Virta

Det finns också läsare som gärna skulle se att cykelvägen fortsätter vidare från Svartå vidare mot Virkby.

Från Virkby skulle en läsare gärna ha en cykelväg till Sjundeå station och en annan önskar cykelväg till Ingå.

Från Pojo kunde det också gå en cykelväg, tycker en läsare. Den skulle gå från Fiskars via Antskog till Ingå längs Salovägen. Även cykelväg på sträckan Svartå-Karislojo fanns bland önskemålen.

Ekenäs-Hangö

En cykelväg hela vägen från Virkby eller Ingå till Hangö finns också bland läsarnas önskemål. Vägen är som nämnt mycket trafikerad då tung trafik tar sig till och från Hangö hamn samt de fabriker som finns längs riksväg 25.

"Från Prästkullavägen till Leksvallavtaget längs med Hangövägen saknas cykelväg. Skulle den 900-metern ha cykelväg kunde man tryggt cykla mellan Hangö och Ekenäs. Barnen i Leksvall kunde själva ta sig till skolan i Västerby eller till stan med cykel." - läsare.

Avsnittet mellan avtaget till Prästkulla och Leksvall har många läsare tipsat om. Det har också kommit önskemål om cykelväg ända till Skogby.

I Hangö hör Täktomvägen också till de vägar där läsarna upplever att cykelvägen lyser med sin frånvaro.

Skåldö-Ekenäs

En del läsare vill ha cykelväg längs Baggövägen.

"Mitt bidrag är Baggövägen från Gammelboda framåt! Vägen är smal, sikten dålig på sina ställen och många bilister kör överhastighet för att hinna till Skåldöfärjan! Sommartid rätt mycket trafik! Om inte cykelväg, så skulle det sitta fint redan med lite bredare vägren."

Bilar på väg mot Skåldö.
Bildtext Cykelväg fram till Skåldöfärjan? Det önskar läsare.
Bild: YLE/Malin Valtonen

Yle Västnylands satsning på cykling

Under vecka 31 har Yle Västnyland cykling som tema både i radio, på webben och på sociala medier.

Redaktören Malin Valtonen utmanas att ta cykeln i stället för bilen till jobbet, en sträcka på drygt 40 kilometer per dag.

Dessutom ger Raseborgspolisen tips på vad man ska tänka på innan man hoppar på cykeln. Cyklisten Jan-Peter Stenvall berättar hur det är att cykla vid större trafikerade vägar i Västnyland.

Vi besöker sportaffären i Virkby och pratar cykelförsäljning, har elcykeln slagit igenom lokalt i regionen? Vi bekantar oss med kustrutten som nuförtiden gör det möjligt för cyklister att åka västerut från Hangö mot den åboländska skärgården.

Diskussion om artikeln