Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Det här är ingen övning - klimatkrisen kräver omställning också av dig

Från 2019
Uppdaterad 07.08.2019 09:09.
miljödemonstration i London
Bildtext Extinction Rebellion samlade tusentals medborgare som lamslog Londons centrum i april.

Föreställ dig att världen så som du känner den kommer att förändras när klimatet förändras. Vad skulle du då sakna och vad skulle det vara en lättnad att avstå ifrån? Vi presenterar tre perspektiv.

Hur håller vi kvar det vi verkligen vill behålla av värderingar och normer?

Vad kunde göras för att undvika totalt kaos och den starkares våld?

Inför IPCC:s rapport om livsmedelsförsörjning som publiceras på torsdag 8 augusti pejlar Svenska Yle olika förhållningssätt till klimatkrisen och vad den kan föra med sig.

Här presenterar vi tre sätt att förhålla sig till klimatfrågan.

1) Förtvivlan nödvändig - men låt den inte lamslå dig

En som försöker få oss medmänniskor att inse att vi på allvar borde diskutera de här frågorna är Jem Bendell professor i hållbart ledarskap vid universitetet i Cumbria i Storbritannien.

jem bendell
Bildtext Professor Jem Bendell försöker väcka massorna ur apati. Men han har inte goda nyheter.

I rapporten Deep Adaptation: A Map for Navigating Climate Tragedy sade han det som få sagt före honom inom akademisk forskning.

Uttrycket Deep Adaptation kunde översättas som bestående anpassning och tanken är att vi bör inse att vi står inför en okontrollerbar utveckling som kommer att förändra vår civilisation.

Vi står inför en tid av osäkerhet, eventuellt en kollaps.

Bendell går igenom de senaste forskningsrönen och även vad FN:s klimatpanel IPCC säger i sina prognoser.

Det han kommer fram till är att IPCC:s prognoser är i underkant och att senare data tyder på att klimatet förändras okontrollerat och icke-lineärt.

Uppvärmningen går inte att backa

Jordens klimat är på väg att bli mer än två grader varmare och vad det innebär vet vi inte. Men det anses vara en kritisk gräns.

— Det är naturligt att förneka den utveckling vi står inför, säger Bendell. Det är inte bara individer som är bra på att förneka, även företag, politiska partier, media och miljöorganisationer gör det.

Det finns olika sätt att förneka. Ett sätt är att tolka fakta så att man inte själv kommer att drabbas, även om andra nog kan råka illa ut.

Ett annat är att utföra handlingar för miljön som inte egentligen har någon riktig betydelse men som ger en samvetsro.

Det här anklagar Jem Bendell miljöorganisationerna för att göra. I stället för att inspirera folk till att idka politisk påtryckning aktar de sig för att framstå som överdrivna alarmister och inskränker sig till att uppmana oss människor att se över våra personliga konsumtionsval.

Det ger oss en falsk känsla av att vi har inflytande på utvecklingen.

Även andra har kritiserat miljöorganisationerna, bland annat Naomi Klein i Det här förändrar allting (2014) och David Wallace-Wells i The Uninhabitable Earth. (2019)

Klimatforskaren Wolfgang Knorr från Lunds universitet är på samma linje som Bendell.

Han menar att vi i stället för att fråga om klimatkrisen är ett problem - och i så fall hurdant - borde fråga oss om den hittills förda klimatpolitiken alls haft någon synbar inverkan på de globala utsläppsnivåerna av växthusgaser under de senaste 30 åren?

— Inse ditt förnekande, ta dig ut ur det och förbered dig på att leva i en värld där ett instabilt klimat leder till en tid av osäkerhet. Påminn dig själv om att det har våra förfäder också klarat av och finn en ny djupare mening i livet, uppmanar Wolfgang Knorr.

Frivillighet är inte lösningen, begränsningar krävs

Utsläppsnivåerna kan inte minskas på frivillig väg. Det som behövs är lagstiftade begränsningar. Vi borde omforma hela jordbrukssektorn och återskapa ekosystem i global skala, menar Jem Bendell.

—Våra åkrar måste producera spannmål som blir mat för människor, inte boskap, säger Bendell.

Vårt nuvarande ekonomiska system är designat, och har som mål, att förstöra jorden

― Jem Bendell

Vi måste fråga oss följande frågor, och det är det Bendell kallar Deep Adaptation:

- Vilka är de normer och värderingar mänskliga samhällen vill bibehålla i sin strävan att överleva? Eller annorlunda sagt: Hur håller vi kvar det vi verkligen vill behålla?

- Vad måste vi avstå från, vilka tillgångar kan vi inte använda för att inte förvärra situationen? Det här gäller naturtillgångar och den del av vår konsumtion som vi inte kan fortsätta med.

Den tredje frågan blir i hur hög grad vi kan försöka återställa det som gått förlorat.

Vi blir antagligen tvungna att dra oss tillbaka från kusterna och bygga nytt längre inåt land.

Vi får lov att ändra vår diet till att följa säsongens utbud av växter och vi får lov att umgås med medmänniskor utan digitala nätverk.

Jem Bendell som jobbat på WWF i Storbritannien hävdar att miljöexperter rentav kan vara bland de som långsammast tar till sig den djupare betydelsen av den information vi nås av.

2) Finland har chansen att vara en föregångare - ett litet land kan agera snabbare

Mia Rahunen, WWF Finlands klimatexpert, säger att i Finland är det nog tvärtom.

Mia Rahunen
Bildtext Mia Rahunen anser att Finland har både en möjlighet och en plikt att försöka bli koldioxidneutralt.
Bild: ©Aki-Pekka Sinikoski

Situationen skulle vara mycket värre om inte miljöorganisationerna hade funnits och krävt förbättringar när det gäller miljön.

Vad gäller klimatet globalt har miljöorganisationerna haft stort inflytande till exempel genom Parisavtalet och genom ett förbud mot kolkraft.

Miljöorganisationernas avtryck syns också i hur det nya regeringsprogrammet formulerades, menar hon.

Rahunen upplever att beslutsfattare och näringsliv nog är intresserade av miljöorganisationernas synpunkter i Finland.

Men hon medger att Finland absolut borde göra mer när det gäller både miljö och klimat.

Vi har till exempel en alarmerande utveckling när det gäller utrotningshotade arter, den biologiska mångfalden håller på att reduceras drastiskt.

Tre brådskande åtgärder

De klimatåtgärder som brådskar är att regeringen tar fram en vägkarta för avskaffandet av fossila bränslen och avskaffar energianvändningen av torv.

Finland borde också avveckla miljöskadliga subventioner. Den nuvarande budgeten där de här subventionerna uppgår till 3,5 miljarder euro står helt i konflikt med miljömålsättningarna.

Härtill kommer uppgiften att omforma jordbruket och minska avverkningen i våra skogar för att öka Finlands kolsänkor.

På frågan om hon verkligen tror att Finland kan bibehålla en välfärdsstat samtidigt som vi lyckas minska miljöutsläppen tillräckligt svarar hon ja.

Rahunen menar att när det gäller välfärdsstaten handlar kampen mot klimatförändringen inte om att avstå från saker som vi har vant oss vid utan om att trygga ett bättre liv för oss alla.

Hon påminner om att de miljövänliga alternativen alltid borde vara både lättillgängligare och billigare än de förorenande alternativen.

—Om vi genomför klimatbeslut och åtgärder på ett bra sätt, som vi borde ha all kunskap, kompetens och alla resurser att göra här i Finland, får vi en lättare, tryggare och mer hälsosam vardag för oss alla. Vi måste också ta ansvar för att vi verkligen har en möjlighet att bli koldioxidneutrala och bör sträva efter det på alla sätt.

Det innebär en omfattande förändring i vårt samhälle som vi helt enkelt måste genomföra. Det finns inga andra alternativ.

—För om vi inte gör det så kommer vår livskvalitet att bli mycket sämre i framtiden, liksom vårt ekonomiska och sociala välbefinnande, säger Rahunen.

Det viktiga när man genomför de här miljöpolitiska besluten är att ta hänsyn till olika befolkningsgrupper och regioner och ser till att de genomförs på ett rättvist sätt.

3) Globala miljörörelsen XR vill väcka till handling

Extinction Rebellion, ofta förkortat XR, är ett internationellt systemkritiskt aktivistnätverk med rötter i miljörörelsen och den brittiska grenen av Occupy-rörelsen.

XR startades i maj 2018 och utövar icke-våldsmotstånd och civil olydnad i syfte att minska risken för ekologisk kollaps, förlusten av biologisk mångfald. XR kräver radikala åtgärder mot den globala uppvärmningen.

Yoga på Hagnäsbro 29.7.19
Bildtext Extinction Rebellion i Finland blockerade Hagnäs bro med yoga 29.7.19
Bild: Extinction Rebellion

Idag är Extinction Rebellion den snabbast växande miljöorganisationen i världen. På drygt ett år har man skapat grupper i 65 länder och rörelsen växer snabbt också i Finland.

Verksamheten går ut på att engagera människor för att få så många medlemmar att man kan ordna en massaktion i stil med den som XR ordnade i april i London.

Då stoppade tusentals aktivister trafiken på Londons mest trafikerade gator under elva dagar.

Politikernas passivitet är ett brott mot folket

― Extinction Rebellion Sverige

Elina Kauppila som aktiverat sig inom Extinction Rebellion (som i Finland också kallas Elokapina) säger att XR vill mobilisera massorna till att aktivera sig för klimatet .

— Vi har många medlemmar som inte tidigare aktivt har varit med i miljöverksamhet.

Kauppila kom med i XR på hösten 2018 efter att ha hört om rörelsen av en vän. Det var också den hösten då IPCC:s rapport väckte många andra till insikten om att vi har ont om tid att ställa om.

— Att bara demonstrera genom att tillsammans vandra från Senatstorget till Riksdagshuset räcker inte, säger Elina Kauppila. Det har vi ju märkt. Därför behövs civil olydnad och ickevålds-insatser som stör den vanliga ordningen och väcker uppmärksamhet.

Målet är att tvinga beslutsfattare att ta miljöfrågor på allvar. Den 29 juli stoppade Extinction Rebellion trafiken på Hagnäsbron genom en gruppyogasession.

yoga på Hagnäs bro 29.7.19
Bildtext Yoga för planeten, inte bara kroppen. XR på Hagnäs bro 29.7.19.
Bild: Extinction Rebellion

Antti Jalkanen har studerat miljöpedagogik i Skottland och har en lång historia inom olika miljöorganisationer.

Via vänner i Storbritannien hade han hört talas om Extinction Rebellion och efter att ha hört ett föredrag under Social Forum i maj gick han med i XR.

— Jag tror starkt på att människor kan forma framtiden genom sina handlingar om vi jobbar hårt. Att inte göra någonting leder bara till en känsla av förlamning.

Det är oundvikligt att vår samhällsordning måste ändra och Jalkanen tycker det skulle vara underbart om det kunde ske genom att medborgare vaknar upp till den här frågan och aktiverar sig gemensamt.

Betvivla inte att en liten engagerad grupp medborgare kan förändra världen. Tvärtom, det är det enda som har hänt.

― Margaret Mead

Alternativet är oundvikligen att tvingas till det när inget annat återstår.

För det krävs en kollektiv förståelse och att vi ger upp den kollektiva förnekelse vi lever i nu.

— Stora globala rörelser av det här slaget har även tidigare inverkat på historien, menar Elina Kauppila, och det ger mig hopp.

Man behöver inte vara någon driven aktivist för att komma med i verksamheten. Man kan delta med så mycket man vill och har möjlighet till.

En viktig princip för XR, enligt Kauppila, är att inte skuld- eller skambelägga någon och det betyder att man kan delta med de resurser man just då har, utan rädsla för att känna sig misslyckad.

-Vi vill hålla låg tröskel, det finns många olika sätt som man kan delta på.

Är du intresserad av Extinction Rebellion så ordnas träffar varje torsdag kl 17 i Kalliolan Setlementtitalo i stadsdelen Berghäll i Helsingfors.

Diskussion om artikeln