Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skatteåterbäringar betalas ut rekordtidigt: 1,7 miljoner finländare får totalt 806 miljoner euro i dag

Från 2019
Eurosedlar av olika valörer i luften
Bild: Mostphotos

De flesta löntagare och pensionärer får sin skatteåterbäring idag, den sjätte augusti. 1,7 miljoner finländare får uppskattningsvis totalt 806 miljoner euro i återbäring. Den andra stora utbetalningsdagen är i september.

Skatteåterbäringarna ramlar in på kontot rekordtidigt i år. Skatteförvaltningen har gått in för ett system där tidtabellen för återbäringar och förfallodagen för kvarskatt varierar enligt kund.

Förbi är alltså tiderna då finländarna fick sin "julpeng" i början av december.

Simo Sildén, direktör vid Skatteuppbördsenheten på Skatteförvaltningen, svarade på frågor i Yles morgonsoffa.

Varför får finländarna nu sin återbäring enligt varierande tidtabell?
- Det beror på att man vid Skatteförvaltningen behandlar skattedeklarationerna an efter de skickas in. Gör man ändringar i sin deklaration dröjer behandlingen längre och en eventuell återbäring betalas ut senare.

Vad beror det på om återbäringen inte betalas in på kontot på det utlovade datumet?

Det kan bero på att man gjort ändringar i sin deklaration, vilket skjuter fram tidtabellen. Om ens make/maka gör ändringar i deklarationen, påverkar det också den andra partens tidtabell. Skatteförvaltningen kan sakna ens kontonummer, eller så har myndigheterna fått uppgifter som påverkar beskattningen från en tredje part, till exempel banken eller arbetsgivaren. Om man har obetalda skatter, eller skulder i utmätning, kan myndigheterna använda återbäringen till dessa syften.

Förklaringen till eventuella förändringar finns i den elektroniska tjänsten MinSkatt.

Varför skiljer sig den utbetalade summan för återbäring från den utlovade?

Ifall kunden har obetalda skatter eller skulder i utmätning, kan myndigheterna använda återbäringen till dessa ändamål.

Kring 600 000 finländare ska i sin tur betala kvarskatt. Vad händer om man inte kan betala den?

Om kvarskatten överskrider 170 euro, ska den betalas i två rater.

Skatteförvaltningen skickar kunden en betalningsuppmaning med en ny betalningstidtabell. Om inte kunden klarar av att betala kvarskatten inom den tidsfristen, kan man ansöka om betalningsarrangemang.

Man får 1–3 betalningsuppmaningar om en försenad skatt innan skatten skickas till utmätning.

Datumen för återbäring och kvarskatt finns inskrivna i beskattningsbeslutet.

Diskussion om artikeln