Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny app vid Vasa övningsskola ska underlätta vid nödsituationer

Från 2019
En hand som håller i en telefon.
Bildtext Appen Värna & varna.
Bild: Yle/August Treier

Inför kommande läsår kommer personal och lärarstuderande vid Vasa övningsskola att ha tillgång till säkerhetsappen Värna & varna. I appen finns grundläggande instruktioner för utrymning, inrymning och för akut hjälp.

Det var Bernt Klockars, ledande rektor vid Vasa övningsskola, som fick idén om en säkerhetsapp där nödvändig information vid nösituationer finns snabbt och enkelt tillgängligt.

- Under de 20 år som jag jobbat som lärare och skolledare har jag alltid nu och då tänkt att har vi gjort, informerat och pratat tillräckligt för att det ska vara tillräckligt tryggt i skolan. Då föddes tanken att ett sätt att ge de där korta tydliga instruktionerna är genom att ha dem i en app, säger Klockars.

Bernt Klockars ledande rektor vid Vasa övningsskola
Bildtext Bernt Klockars, ledande rektor vid Vasa övningsskola
Bild: Yle/August Treier

Han säger att det är en sak att ha planerna klara och tydliga och att personer faktiskt känner till vad som står i dem och att man kan utföra dem i praktiken. Men han tillägger att de akuta handlingssätten ska finnas i ryggmärgen.

- Appen handlar om instruktioner. Den släcker inga bränder, säger Klockars.

Utgått från behovet

I appen finns det listat vad man behöver veta vid inrymning, utrymning och vid nödsituationer samt instruktioner hur man ska agera i dessa situationer. Det är tillsammans med Wikström Media Ab som Vasa övningsskola utvecklat appen.

Jakob Wikström som är vd på Wikström Media Ab säger att man utgått från behovet och att man försökt göra appen så enkel som möjlig att använda.

- Utgångspunkten har varit att inte bygga en app för att bygga en app, utan vi har utgått från behovet, säger Wikström.

Han säger att när det uppstår en krissituation kan de vara svårt att komma ihåg vad man ska göra. Det är i de situationerna som appen kan vara till användning.

- Säg att du är i en situation där du måste göra hjärt- och lungräddning men du kommer inte ihåg i vilken ordning du ska göra allt. Då kan man till exempel starta igång en enkel röst som säger åt dig exakt vad du ska göra, som en läkare, säger Wikström.

Kommer användas av personal och lärarstuderande

Det finns redan liknande appar på marknaden och Klockars säger att han hört om andra skolor som jobbat med dessa men att man inte varit nöjda med funktionerna i dem. Därför har man skapat appen Värna & varna.

- Vi var i kontakt med Wikströms och skissade hur vår app skulle fungera för att den skulle vara användbar i skolmiljön, säger Klockars.

Appen kommer att användas av lärare och lärarstuderande. Det kan också i ett senare skede bli så att gymnasiestuderande skulle få tillgång till den.

- Om det är flera som känner till rutinerna så är det bara en positiv sak, säger Klockars.

Tre män står och ser på en telefonskärm.
Bildtext Från vänster: Jakob Wikström, Bernt Klockars och Thomas Sundell.
Bild: Yle/August Treier

Känslig information

Säkerhetsinformationen i appen är inte tillgänglig för vem som helst. Personalen och lärarstuderande vid Vasa övningsskola kommer få en kod och via den kommer de åt informationen i appen.

I appen kommer det finnas känslig information som t.ex. planer vid en inrymning.

För att undvika att informationen sprids vidare kan skolans ansvarsperson byta koden som behövs för att komma åt informationen och ge den nya koden till de som har rätt till informationen.

- Om koden byts så nollställs appen totalt, säger Wikström.

En hand som håller i en telefon.
Bild: Yle/August Treier

Känsla av kontroll ger trygghetskänsla

Thomas Sundell är jurist på regionförvaltningsverket och ordförande i det regionala säkerhetsnätverket för bildningsväsendet i de tre österbottniska landskapen.

Han säger att det är viktigt att man lyfter fram temat med dessa typer av säkerhetsappar och håller det aktuellt.

- Alla lösningar som underlättar och sänker tröskeln för att fundera på de här frågorna är bra, säger Sundell.

Han säger att trygghet har blivit ett allt större tema, och enligt honom är allt som kan ge en känsla av trygghet bra.

- En känsla av att ha kontroll över läget ger ju en trygghetskänsla, säger han.

Finns det ett behov för den här typen av appar?

- I och med att jag det senaste året hört talas om åtminstone 3 – 4 appar som används just i skolor så är det nog ett behov som finns.

Diskussion om artikeln