Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Studielån ger billiga lånepengar men är trots det värt att konkurrensutsätta

Från 2019
En person som använder en miniräknare.
Bildtext Hur få livet och ekonomin under studietiden att gå ihop?
Bild: Tiina Jutila / Yle

I och med att man skurit i studiestöden under de senaste åren har studielån och arbete lyfts fram som allt viktigare sätt för studerande att finansiera sin vardag. Med rekordlåga räntor är studielånet ett förmånligt lån som trots det kan vara värt att konkurrensutsätta.

När läsåret för studerande snart sätter igång, funderar många på vardagspusslet och hur de ska få pengarna att räcka till.

Studielånet är för närvarande ett billigt lån, särskilt om du blir färdig med studierna i tid då staten betalar bort en del av ditt lån. FPA:s studielånskompensation betyder att staten ersätter 40 procent av den del av det resterande lånet som överskrider 2 500 euro.

Som mest kan kompensationen uppgå till en tredjedel av studielånet.

Rekordlåga räntor syns också i studielånen

Alla studerande som har rätt till studiepenning har också rätt till statsgaranti från FPA för att lyfta studielån.

Också studielånen gynnas av de rekordlåga räntorna. Enligt statistik från Finlands bank låg medelräntan på studielånen i våras på 0,48 procent.

De flesta som lyfter studielån binder lånet till en 12-månaders euriborränta som för tillfället ligger 0,3 procent på minus. Den negativa referensräntan drar ner på lånets helhetsränta.

Inte jättevanligt att konkurrensutsätta

Trots de låga räntorna är det värt att konkurenssutsätta sitt studielån på samma sätt som andra lån - det vill säga be olika banker om erbjudanden.

Konkurrensen om kunder är hård särskilt i huvudstadsregionen. På OP uppger man att lånemarginalen kan variera mellan 0,2 och en dryg procent beroende på om man är tidigare eller ny kund i banken samt de enskilda kontorens prislistor.

Dessvärre är det "inte jättevanligt" att studerande konkurrensutsätter sitt studielån, säger Carin Pokka på Aktia.

- Det är inte lika vanligt att konkurrensutsätta studielån som bostadslån. En orsak är säkert att summorna är rätt så små och räntorna är låga, säger Pokka.

De flesta studerande ansöker om studielån från den bank där de har sitt konto från tidigare.

- Många jämför villkor på bankernas nätsidor och får information där, säger Pokka.

Opiskelijamielenosoitus säätytalon edessä. Helmi Andersson.
Bildtext Helmi Andersson.
Bild: Toni Määttä / Yle

Bra att ha koll

Helmi Andersson på Finlands studentkårers förbund studerar ekonomi och tycker det är bra att man har koll på sin ekonomiska situation.

- Fundera på om du har andra alternativ än studielån för att få din vardag att gå ihop, och gå igenom dina boende- och övriga kostnader. Det lönar sig att tala med bankerna för att se på hurdana återbetalningsvillkor de har, säger Andersson.

Bankerna tävlar om kunderna också med olika förmåner som är kopplade till studielånet.

Diskussion om artikeln