Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vi gillar EU mer än förut - men variationerna mellan länderna är stora

Från 2019
Uppdaterad 07.08.2019 19:15.
Flaggor från medlemsländerna i EU.
Bildtext EU är populärare än tidigare.
Bild: EPA

Samtidigt som ekonomin, invandringen och politiska utnämningar skapar politiska tvister visar kommissionens nya Eurobarometer- opinionsmätning att EU är något populärare än tidigare.

Nu uppger 44 procent av unionens medborgare att de litar på EU. Men trots att kurvan varit stigande sedan år 2015 när endast 32 procent litade på EU, finns det stora landsspecifika skillnader.

Och det är fortfarande en bit till de de siffror som mättes före den stora eurokrisen 2008.

Grafik över medborgarnas tillit till EU
Bildtext Andelen människor som säger sig lita på EU sedan 2003.
Bild: Miro Johansson / Yle

Från och med det turbulenta året 2015 har trenden varit stigande. Då stabiliserades först det ekonomiska läget när Europeiska centralbankens chef Mario Draghi meddelade att banken skulle göra allt i sin makt för att rädda euron.

Men mot slutet av året ökade antalet invandrare till EU plötsligt, vilket antagligen återspeglade sig i medborgarnas mer skeptiska inställning till unionen.

Finländare litar på EU

I Finland uppgav 58 procent att de litar på EU. Det är femte högsta andelen i EU.

Populärast är EU i Litauen, där 72 procent litar på EU. I Frankrike, som vid sidan av Tyskland brukar kallas EU:s “integrationsmotor”, litar endast 33 procent av befolkningen på EU.

Grafik över medborgarnas tillit till EU enligt land
Bildtext Stödet för EU varierar mellan länderna.
Bild: Miro Johansson / Yle

Teija Tiilikainen, chef för Utrikespolitiska institutet, tror att en förklaring till variationerna går att finna i geopolitiska faktorer.

- I någon mån påverkar den turbulenta säkerhetspolitiska omgivningen i Nordeuropa. Det aggressiva Ryssland, men också de försämrade relationerna mellan USA och Ryssland och mellan USA och Kina gör att människor i ett litet land kanske uppskattar att höra till en större union, säger Tiilikainen.

På väg mot ett gemensamt ekonomiskt ansvar

I Nordeuropa har det ofta varit svårt för politiker att motivera en fördjupad EU-integration inom ekonomisk politik.

De nordeuropeiska länderna har främst profilerat sig som anhängare av den inre marknaden och strikt budgetdisciplin.

Gemensam finanspolitik, inkomstöverföringar från ett land till ett annat och europeisk skattepolitik hör till de svåra frågorna.

Men om EU blir populärare, kan vi då förvänta oss fördjupad integration till exempel när det gäller gemensamt ekonomiskt ansvar?

- När det gäller gemensam finanspolitik. eller maktöverföring till unionen i till exempel skattefrågor så är det väldigt principiella frågor det handlar om. Här i Norden är det något nytt, säger Tiilikainen.

Hon påpekar ändå att integrationen också fördjupats inom dessa områden.

- Man har gått i den riktningen med små steg, inom flera områden. Vi har stabilitetsmekanismen, vi har en nyare roll för Europeiska centralbanken och man diskuterar en fördjupning av den ekonomiska politiken och finanspolitiken.

Grafik över finländarnas attityd till euron jämfört med hela EU
Bildtext Finländarna har ett stort förtroende för valutasamarbetet.
Bild: Miro Johansson / Yle

Tiilikainen tycker också det är anmärkningsvärt är att stödet för eurosamarbetet hållits på så hög nivå trots att det en längre tid pågått en kritisk diskussion om valutaunionen EMU.

- Med tanke på den ganska kritiska diskussionen om euron och konstellationen mellan EU:s penningpolitik och nationell ekonomisk politik har vi en mycket positiv opinion för euron, säger Tiilikainen.

Diskussion om artikeln