Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasas vatten- och avloppsnät kräver miljonsaneringar – men pengar saknas: "Kan leda till fler läckage i värsta fall"

Från 2019
Man i arbetsväst bredvid paketbil.
Bildtext Nätverkschef Jari Jantunen vid Vasa Vatten ansvarar för att Vasaborna får rent vatten ur kranen och att avloppsvattnet renas vid Påttska reningsverket.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Efter avloppsläckage i Metviken två somrar i rad ställer sig många Vasabor frågan: Vad gör Vasa stad för att det inte ska hända igen? Ett problem är att det finns för lite pengar för sanering av avloppsnätet, säger Jari Jantunen vid Vasa Vatten.

När Jari Jantunen, nätverkschef vid Vasa Vatten, hörde att en ny avloppsläcka uppdagats i Metviken i juli i år var hans första tanke: Har vi gjort något fel?

I färskt minne fanns förra sommarens avloppsläckage då 20 000 kubikmeter avloppsvatten rann ut i Metviken på grund av en trasig avloppslinje.

– Vi blev förstås rädda och gick igenom våra egna processer för att se om där var något fel. Men ganska snart klarnade det att den här läckan berodde på en felkoppling i en fastighet. Då drog vi en suck av lättnad.

Läckaget i juli kom från ett av de nya flervåningshusen, i det så kallade Flickiskvarteret, på Kyrkoesplanaden och hade pågått i flera månader innan det upptäcktes. Orsaken var en felkoppling, ett mänskligt misstag.

Smutsigt vatten vid en strandkant med vass.
Bildtext Avloppsvatten i Metviken i juli 2019
Bild: Antti Haavisto / Yle

Sommarens avloppsläckage var klart mindre än fjolårets. Den här gången beräknades det röra sig om 1 000 kubikmeter avloppsvatten – en tjugondel av förra sommarens läckage.

Men också det här avloppsläckaget orsakade belastning av näringsämnen och bakterier samt hygienbelastning.

För andra sommaren i rad tömdes badstränderna vid Sandö och Smulterö då myndigheterna avrådde från simning på grund av noro- och adenovirus i vattnet.

Avspärrad badstrand. Smulterö i Vasa.
Bildtext Badförbud infördes på Smulterö den 19 juli. Senare mildrades förbudet till en rekommendation om att inte simma där.
Bild: Yle/Markus Bergfors

Under torsdagen kommer provsvaren från de senaste vattenproverna vid stränderna.

Svårupptäckt läckage

Att det kunde dröja ett halvt år innan det senaste avloppsläckaget upptäcktes berodde enligt Jantunen på att avloppsvattenmängden var förhållandevis liten.

– Det handlar om en enskild fastighet. En ny fastighet där folk flyttar in gradvis.

Läckaget var också svårupptäckt, säger Jantunen.

– Jag har själv varit och sett på stället i Metviken där avloppsvattnet runnit ut och man ser det inte när man cyklar förbi. Man har kanske kunnat känna lukten ibland. Nu var det en vanlig skattebetalare som upptäckte läckan och meddelade oss, tack för det.

"Vi har fått skulden fast vi är oskyldiga"

Efter att källan till läckaget uppdagats åtgärdade den ansvariga byggherren i Flickiskvarteret, YIT, den felaktiga anslutningen följande morgon.

YIT lovade också att ta fullt ansvar för läckaget och ersätta myndigheterna för alla extra kostnader.

– YIT har skött saken fint, säger Jari Jantunen.

Skulden för sommarens avloppsläckage har ändå fallit ganska långt på Vasa Vattens och Vasa stads axlar, fastän båda parterna är oskyldiga den här gången, säger Jari Jantunen.

– Vi har fått en del negativ respons från Vasaborna. Men vi är hårdhudade. Och visst finns det utrymme för förbättring i våra egna processer också, just när det gäller att följa med vattenflödena i våra system.

Nytt larmsystem efter förra årets läckage

Flera förbättringar har gjorts efter förra sommarens avloppsläckage, säger Jari Jantunen.

Vasa Vatten har på uppmaning av NTM-centralen installerat larm vid Metvikens pumpstation och andra större pumpstationer.

Vi visste inte att röret skulle ge upp. Skulle vi ha vetat det skulle vi förstås ha åtgärdat det. Men vi försöker prioritera våra begränsade resurser enligt var de behövs bäst

― Jari Jantunen om fjolårets läckage.

Larmsystemet meddelar om det kommer in för lite eller för mycket avloppsvatten i pumpverket.

– Om det kommer in för lite vatten vet vi att det är stockat någonstans. Kommer det in för mycket vatten vet vi att dagvatten kommer in i avloppssystemet, eller att det är en läcka i vattenledningssystemet så att vattenledningsvatten kommer in i avloppssystemet, förklarar Jari Jantunen.

Ändå var läckaget i juli för litet för att upptäckas av systemet.

Tre kilometer avloppsvattenlinjer har sanerats

Förra vintern satsade man också över två miljoner euro på att sanera de största avloppsvattenlinjerna i centrum. Tre kilometer av de mest kritiska avloppsvattenlinjerna har sanerats.

Här rann avloppsvatten ut i Metviken.
Bildtext Hör är platsen där 20 000 kubikmeter avloppsvatten rann ut i Metviken förra sommaren.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Enligt Jantunen hade man vid Vasa Vatten länge känt till att den avloppsvattenlinje som gick sönder ifjol var i dåligt skick.

– Men vi visste ju inte att röret skulle ge upp. Skulle vi ha vetat det skulle vi förstås ha åtgärdat det. Men vi försöker prioritera våra begränsade resurser enligt var de behövs bäst.

3,5 miljoner euro per år skulle krävas

Det skulle krävas minst 3,5 miljoner euro årligen för att göra nödvändiga saneringar av Vasas vatten- och avloppsnät, säger Jari Jantunen vid Vasa Vatten. Den summan finns inte i dag.

– I år har vi 3,4 miljoner euro till vårt förfogande och den summan innehåller också nybyggen. Men vi skulle behöva 3,5 miljoner euro enbart till att sanera det befintliga vatten- och avloppsnätet.

– Nästa år stiger summan lite. Då har vi 4,1 miljoner euro till vårt förfogande och då kan vi förhoppningsvis använda 2,5 miljoner euro på saneringar.

Det är ändå en miljon euro mindre än vad behovet är.

Påttska reningsverket på Brändö i Vasa.
Bildtext Påttska reningsverket i Vasa.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

"Man måste ta hand om vatten- och avloppsnätet"

Att ta väl hand om vatten- och avloppsnätet är viktigt, understryker Jari Jantunen.

– Det råder inte någon panik för tillfället, men man måste ta väl hand om både vatten- och avloppsnätet. Vi har trots allt att göra med ett viktigt livsmedel, hälsar han Vasa stads beslutsfattare.

– Finns det inte tillräckligt med pengar för sanering av vatten- och avloppsnätet riskerar man i värsta fall nya läckage.

Man i arbetsväst vid skrivbord.
Bild: Yle / Anna Kurtén

Jari Jantunen har ändå inga stora förhoppningar om att Vasa Vatten kunde få mer pengar för saneringsbehoven eftersom staden lever i spartider.

– Vi är Vasa stads affärsverk, så även vi måste delta i stadens spartalko. Men ser man på investeringsprogrammet framöver ser man ändå ljus i tunneln. Jag hoppas att vi kan följa den femårsplan som finns.

Brändö i tur nästa år

Den största saneringen nästa år blir avloppsnätet på Brändö. De stora avloppen vid Vinkelgatan, Wolffskavägen, Levonsgatan och Sundsgatan ska saneras för 1,2 till 1,4 miljoner euro.

Enligt Jantunen är saneringsbehoven inom avlopps- och vattennätet ett nationellt problem, och inte ett problem som bara gäller Vasa.

Inom vattenförsörjningen kan man heller aldrig helt undvika läckage, enligt Jantunen.

– Nätverken är också uppbyggda så att om ett avloppsrör till exempel spricker, rinner avloppsvattnet ut i naturen istället för in i folks källare. Vi ser det ändå som ett mindre dåligt alternativ att det rinner ut i naturen än i folks källare.

Diskussion om artikeln