Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Språkkolumnen: I eufemismernas mångsidiga värld råder både värdighet och fördunkling

Från 2019
Leni Sundman
Bildtext Leni Sundman.
Bild: Linnea de la Chapelle

På väg hem från veterinären skickade jag ett meddelande till mina vänner. Nu är hon borta, skrev jag. Jag var mör och skör efter att ha sett vår älskade hund dra sina sista andetag och kunde inte förmå mig att skriva det där ordet som börjar på d.

Det kan jag förresten fortfarande inte, utan tar till eufemismer då jag pratar om hunden och hennes hädanfärd.

Eufemismer är förskönande eller mildrande omskrivningar av stötande uttryck eller uttryck som står för obehagligt innehåll.

Ett praktexempel är just ämnesområdet döden: i stället för att rakt ut säga att någon dött pratar vi till exempel om att någon gått bort, gått ur tiden, insomnat, fått hembud, trillat av pinn, gått till sina fäder, lämnat jordelivet, gått hädan, gått undan, bitit i gräset, hemkallats.

Den tabubelagda kroppen

Andra vanliga ämnesområden är sådana som kan tänkas vara tabu, som anses smutsiga på något sätt eller ger upphov till äckel. Kroppen och dess olika delar och funktioner är ett bra exempel på tabubelagda termer.

Vi tömmer blåsan, lättar på trycket, kastar vatten eller går helt enkelt på toaletten i stället för att kissa, urinera.

I stället för mens kan någon ha besökare, främmande, sällskap eller sina dagar. Vi kan också tala om lingonveckan, röd flagg, rödsprit eller förstamajdemonstrationen om vi inte vill tala om menstruation.

Undvika att tappa ansiktet

Men eufemismer handlar inte enbart om att byta ut tabubelagda ord, utan de används även i ett bredare syfte för att undvika att någon tappar ansiktet, det vill säga förlorar sin prestige eller värdighet. Denna någon kan vara talaren själv, den man talar med eller en utomstående tredje part.

I de här fallen står de ord eufemismerna ersätter inte nödvändigtvis för tabubelagda ämnen, utan de är helt enkelt oönskade i ett visst sammanhang där de anses vara mera negativt laddade än eufemismerna.

Till exempel kan en arbetsgivare föredra att prata om att arbetstagarna ska bära tjänstedräkt i stället för uniform.

Eufemismer kan själva bli tabu

Eufemistiska uttryck förblir inte alltid eufemismer utan kan själva övergå till att bli tabu eller oönskade. Tabubelagda ord är tabu eftersom de så att säga kontaminerats av det ämne de beskriver, och på samma sätt kan en eufemism övergå att bli tabu.

På svenska användes ordet toalett ursprungligen om ett slags dyrbart sidentyg. Ordet kommer från franskans toilette som är en diminutivbildning till toile, duk, och fick sin ursprungliga svenska betydelse därifrån.

Toalett i betydelsen klosett, dass, var alltså ursprungligen ett eufemistiskt uttryck men används nu närmast enbart i den betydelsen.

Mervärde eller förvirring

Eufemismer kan tillföra mervärde i text och tal, men kan också skapa förvirring och i värsta fall fördunkla innehållet i det som sägs. I vissa kontexter kan det alltså vara bättre att tala om saker med sina rätta namn: Under puberteten sätter menstruationen igång, och alla levande ting kommer en dag att dö. Även älskade hundar.

Språkkolumnen skrivs av språkvårdarna vid Svensk presstjänst. Den publiceras på Svenska.yle.fi och i de finlandssvenska dagstidningarna.

Språkkolumnen

Diskussion om artikeln