Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Skarvstammen minskade en aning - antalet bon cirka 25 700

Från 2019
Uppdaterad 09.08.2019 15:28.
Gapande skarv i sitt bo, Vasa skärgård
Bildtext En skarv i sitt bo i Vasa skärgård.
Bild: YLE/Joakim Lax

Antalet häckande skarvar har minskat en aning i Finland, enligt den beräkning som Finlands Miljöcentral gjorde i juni. Totalt räknade man till cirka 25 700 skarvbon längs kusterna.

Det är ett tusental färre bon än i fjol, eller en nedgång med fyra procent. Minskningen förklaras delvis med att skarvarnas fiende havsörnen har ökat.

Cirka en tredjedel av alla skarvbon fanns i Finska viken, vart fjärde bo i Skärgårdshavet och ungefär lika många i Bottenhavet. Runt 15 procent av bona fanns i Kvarken och tre procent i Bottenviken.

I Finska viken minskade skarvstammen med tre procent från i fjol, i Skärgårdshavet var den däremot nästan oförändrad. I Bottniska viken som helhet minskade skarvarna med sju procent, även om de regionala variationerna var stora.

Sammanlagt räknade Miljöcentralen till 47 skarvkolonier på 82 holmar och skär i Finland. Den största kolonin med över 2 000 bon finns i Raumo. Även i Kyrkslätt, Åbo och Korsholm finns kolonier på över 1 500 bon.

Storskarven etablerade sig som häckfågel i Finland 1996, men enligt Miljöcentralen har stammens uppgång nu bromsats upp. Den maximala bärkraften börjar vara uppnådd, och någon betydande tillväxt är inte att vänta.

Diskussion om artikeln