Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Penninginsamlingar i skolor leder till diskussion - klassresor på is vid Korsholms högstadium

Från 2019
Uppdaterad 16.08.2019 07:59.
Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund.
Bildtext Korsholms högstadiums rektor Inger Damlin efterlyser en öppen dialog.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Diskussionen om penninginsamlingar i skolor, för exempelvis klassresor och lägerskolor, har åter väckts till liv. Det här efter ett initiativ från föräldrar och Förbundet Hem och Skola som lett till att Korsholms högstadium har lagt alla klassresor på is.

Enligt lagen måste den grundläggande utbildningen vara gratis. Inga penninginsamlingar kan således förekomma från en skolas sida.

Bildningsdirektör Denice Vesterback vid Korsholm kommun berättar att fallet initierades av en förälder som via Förbundet Hem och Skola ifrågasatte att man samlar in pengar till lägerskola och klassresor.

– Direktionen vid Korsholms högstadium valde då att ta det till behandling och beslöt att lägga allting på is tills man fått direktiv från bildningsnämnden om hur saker ska skötas i Korsholm.

Denice Vesterback, bildningsdirektör i Korsholm.
Bildtext Denice Vesterback, Korsholms bildningsdirektör.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Svårtolkade direktiv

Vesterback medger att Utbildningsstyrelsens direktiv angående penninginsamlingar i skolan kan vara svåra att tolka.

– Det är inte egentligen olagligt att samla in pengar vid sidan om skolan och att ordna aktiviteter utanför skolan. Men det ska vara jämlikt och alla ska ha möjlighet att delta.

Tillsvidare är alla resor på is, tills ärendet behandlas i slutet av september. Korsholms rektor Inger Damlin tycker det är bra att ämnet tas upp till diskussion, men efterlyser en öppen dialog.

Damlin är precis som bildningsdirektören inne på att utbildningsstyrelsens direktiv om penninginsamlingar kan tolkas på olika sätt.

– Rent principiellt saknar jag en dialog med Hem och Skola. Vår verksamhet kan ibland uppfattas som luddig, men läser man Utbildningsstyrelsens direktiv i dessa frågor så kan man tolka den på många olika sätt, säger Damlin.

De direkta konsekvenserna för skolan är besvikna elever, men Damlin poängterar att eleverna ändå har hanterat beslutet på ett sunt sätt och att eleverna även kommit med konstruktiva förslag på hur man kunde lösa frågan.

Besvikna elever

Eleverna Zacharias Wikström och Anna Villför, går på årskurs nio vid Korsholms högstadium. De hade en inplanerad klassresa till Helsingfors i början av skolåret som nu blivit inhiberad.

– Vi känner oss nog ganska orättvist behandlade. Vi har samlat in pengar och planerat tillsammans i två år, så det kom ganska oväntat, säger Wikström.

Villför håller med om att det känns snopet att klassresan lagts på is och berättar att eleverna längtat efter det här sedan de gick på sjuan och sett alla andra niondeklassister åka till Helsingfors.

Både Wikström och Villför tycker att bildningsnämnden kunde ha funderat lite längre på beslutet, så att åtminstone de som har inplanerade resor kunde få åka.

De ser heller inte något problem med att elever samlar in pengar för klassresor eller lägerskolor.

– När vi gick på sjuan fick vi själva välja om vi ville samla in pengar. Om man inte har haft den ekonomiska situationen att man kan samla in pengar så har man fått understöd från skolan, berättar Villför.

Det som knyter an till skolarbetet ska vara avgiftsfritt

Hem och Skola publicerade för en vecka sedan ett pressmeddelande där de påminner alla som jobbar inom den grundläggande utbildningen att aktiviteter som knyter an till skolarbetet ska vara avgiftsfria.

Hem och Skolas ordförande Anders Adlercreutz känner inte till fallet i Korsholm, men anser att man kan samla in pengar, så länge det görs på rätt sätt.

Riksdagsledamot Anders Adlercreutz
Bildtext Hem och Skolas ordförande Anders Adlercreutz
Bild: Yle/Helena von Alfthan

– Vi anser att det är en viktig princip att den grundläggande utbildningen i Finland är avgiftsfri och då är det viktigt att allt som ingår i skolvardagen och undervisningen förblir avgiftsfria.

Föräldrarna ska inte vara tvungna att betala

Adlercreutz anser att man nog kan samla in pengar genom egna aktiviteter, men att det är viktigt att föräldrar inte sätts i en sådan situation där man kräver direkta betalningar.

– Alla familjer har det olika ekonomiskt sett och alla har inte möjlighet att betala.

Det att en klass organiserar sig och kanske ordnar evenemang för att finansiera en lägerskola, ser Adlercreutz som något positivt.

– Det viktiga är att man inte skapar en situation där en lägerskola finansieras genom att man skickar räkningar på flera hundra euro för att barnet ska få delta.

Diskussion om artikeln