Hoppa till huvudinnehåll

Tro

Biskop Björn Vikström lägger ner biskopsstaven

Från 2019
Biskop Björn Vikström
Bildtext Biskop Björn Vikström lägger ned biskopsstav och biskopsinsignier under helgens avskedsmässa i Borgå domkyrka.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

På söndag 25.8 lägger biskop Björn Vikström ned sin stav och lämnar ifrån sej de övriga biskopsinsignierna i högmässan i domkyrkan i Borgå.

Men vad innebär en stavnedläggning, vilka är biskopsinsignierna och hur känns det att sluta som biskop?

Biskop emeritus Gustav Björkstrand var biskop under åren 2006-2009 och är den som senast lade ner biskopsstaven i Borgå stift. Björkstrand är även kyrkohistoriker och kan berätta mycket om biskopsinsignierna.

Björkstrand
Bildtext Biskop emeritus Gustav Björkstrand.
Bild: Yle/Andy Ödman

Biskopsinsignier

Det finns vissa föremål som är förbehållet biskopsämbetet. Dessa är biskopsskruden, mitran och biskopsstaven. Förutom dessa tre insignier finns även biskopskorset, berättar Björkstrand.

De här insignierna får den nya biskopen vid biskopsvigningen och då biskopens ämbetsperiod tar slut så kläs de av biskopen och han lägger ifrån sej biskopsstaven.

Biskopsskruden

Ofta ser vi en biskop vid högtidliga tillfällen iklädd ett vackert ornamenterat plagg som vilar över axlarna.

Den här biskopsskruden eller korkåpan är biskopens liturgiska dräkt och man kan jämföra den med prästernas mässkrud, det vill säga det plagg som präster har på sig vid nattvarden i en högmässa.

Biskop Gustav Björkstrand och ärkebiskop Jukka Paarma klädda i biskopsskrudar och med mitra och stav sida vid sida framför altaret i Pernå kyrka.
Bildtext Biskop Gustav Björkstrand och ärkebiskop Jukka Paarma vid Björkstrands vigning.
Bild: Leif Lindgren

Biskop emeritus Gustav Björkstrand har förstås själv burit biskopsskrud. Han berättar att bruket av korkåpan utvecklades under 1000-talet och att den ofta var ett praktfullt plagg.

Skruden används idag vid högtidliga tillfällen och processioner men även vid till exempel välsignelse i en vanlig gudstjänst, säger Björkstrand.

Biskopsmitran

Mitra betyder huvudbindel på grekiska och är den höga, ofta tudelade huvudbonad vi förknippar med biskopsämbetet. Biskopens huvudbonad, mitran, hör ofta stilmässigt ihop med skruden, berättar Björkstrand.

Mitran började liksom biskopsskruden att användas under 1000-talet.

Användningen av mitra avskaffades vid kyrkomötet i Uppsala 1593 där det stadfästes att Sverige fortsättningsvis skulle ha en luthersk kyrka, men på 1700-talet togs mitran åter i användning i Svenska kyrkan.

Blivande biskop Björn Vikström står på knä vid korskranket och många biskopar sträcker fram sina händer för att välsigna honom..
Bildtext Björn Vikström välsignas vid sin biskopsvigning. Ärkebiskopen och assisterande biskopar bär skrudar och mitror i många färger och snitt.
Bild: Leif Lindgren

Björkstrand berättar att i luthersk tradition omtalas mitran som symbol för en frälsarhjälm.

Begreppet frälsarhjälm har att göra med en text i Efesierbrevet i Bibeln där det omtalas att man skall gå ut med budskapet om fred och ikläda sej "...frälsningens hjälm och Andens svärd, som är Guds ord."

Här beskrivs i en överförd betydelse den rustning som en kristen bör bära, förklarar Björkstrand.

- Biskopar bär inte alltid mitra. Det har noterats att under sin tid som biskop har Björn Vikström valt att inte bära mitra, han har upplevt att han inte trivs med det och att han inte behöver understryka biskopsrollen genom att använda mitra, berättar Björkstrand, som tycker att det är fint att man kan göra egna val.

Baktill på mitran hänger två band. De har tidigare ansetts symbolisera det Gamla och det Nya testamentet, men en nyare tolkning är att de representerar det dubbla kärleksbudet, berättar Björkstrand.

Biskop Björn Vikström iförd mitra.
Bildtext Biskop Björn Vikström efter biskopsvigningen 2009. Här bär han som synes mitra.
Bild: Leif Lindgren

Biskopsstaven och biskopskorset

Biskopsstaven, eller kräklan, representerar herdestaven. Björkstrand beskriver hur biskopen påminns om att leda sina församlingsmedlemmar och de anställda i stiftet så som en herde leder sin flock.

Att ha ett herdeansvar som ledare innebär att man ska leda med omtanke och genom vägledning.

Biskopskorset är ett ämbetstecken som bärs hängande i en kedja över bröstet. Korset togs liksom mitran ur bruk i samband med reformationen men har åter börjat användas under de senaste två århundradena.

Stavnedläggningsgudstjänsten

Inkommande söndag firas högmässa med stavnedläggning, något som inte firats på tio år i Borgå stift.

Biskop Björn Vikström kläs under gudstjänsten av biskopsinsignierna, lägger ner biskopstaven och korset och avslutar sin tid som biskop.

Gustav Björkstrand var biskop före Björn Vikström och har alltså själv varit den som nedlagt insignierna, år 2009.

Det var en stark ceremoni. Jag upplevde att bördan, det vill säga ansvaret för stiftet, lyftes från mej och sattes vidare till nästa biskop

Gustav Björkstrand

- Det var en stark cermoni. Jag upplevde att bördan, det vill säga ansvaret för stiftet, lyftes från mig och sattes vidare till nästa biskop, säger Gustav Björkstrand på frågan om hur han själv minns mässan då han lade ner biskopsstaven.

- Gudstjänsten är en vanlig gudstjänst som avslutas med att biskopen kommer fram till altarringen och avkläds skrud, kors, mitra och lägger ifrån sig staven. Efter det finns det inte föreskrifter vad man gör, själv valde jag att ensam gå nerför altargången, säger Björkstrand.

- För mig var ceremonin förenad med en stark känsla, en period i livet är slut och jag var fri att göra nya saker, därför valde jag att gå ensam från altaret, berättar Björkstrand.

Biskopsstav och en detalj av rikt broderad mitra.
Bildtext Biskopsstaven, eller kräklan, samt en del av mitra som används i Borgå stift. Staven har texten ”Varen herdar för Guds hjord som i haven i eder vård. 1Petr.5:2” både på svenska och grekiska och mitt i den böjda överdelen finns ett grekiskt kors. Staven är designad av Gunilla Jung och tillverkades av A. Tillanders guldsmedsaffär i Helsingfors år 1937.
Bild: Leif Lindgren

Emerituskors och unik skrud

Biskopskorset i Borgå stift är ett stort latinskt guldkors med en svagt ornamenterad rand och bärs i en guldkedja runt halsen.

Biskopskorset går vidare från biskop till biskop inom stiftet och är alltså inte biskopens personliga egendom.

Då en biskop flyttar över till ett annat stift eller då han går i pension lämnar han tillbaka sitt kors. Stiftet ger sedan till den pensionerade biskopen ett emerituskors.

Björn Vikström ger alltså nu i helgen ifrån sig det biskopskors som Bo-Göran Åstrand tar emot då han vigs till biskop den 29 september.

Traditionen kring biskopsskruden varierar mellan olika stift.

Mässkruden som biskop Björn Vikström bar vid biskopsvigningen 2009 är den samma som hans farbror biskop Erik hade vid vigningen 1983.

Den här skruden syddes till kung Adolf Fredriks kröning 1751. Alla biskopar i svenska riket hade likadana skudar. I Finland fanns det då två biskopar, en i Åbo och en i Borgå.

Tyget till skruden kom från Frankrike och den här skruden tillhör Borgå domkyrka.

Biskop Björn Vikström och assisterande biskopar.
Bildtext Biskop Björn Vikström vid vigningen 2009 med assisterande biskopar från Finland, Sverige, England, Norge och Danmark.
Bild: Leif Lindgren

Förutom den äldre biskopsskruden finns vid Borgå stift en nyare skrud, av konstnärinnan Dora Jung.

Denna skrud gavs i gåva av privatpersoner under 1950-talet. Därtill har under åren tillverkats ett antal mer personaliserade skrudar.

- Då jag blev biskop visste jag att jag var nära min pensionering och att min ämbetsperiod skulle vara i endast tre år. Jag valde därför att mest använda den biskopsskrud som biskopen innan mig, Erik Vikström hade använt. Den skruden beställde han och bar under ämbetsperioden och samma enklare skrud använder Björn Vikström, berättar Björkstrand.

Biskop emeritus Erik Vikström
Bildtext Erik Vikström var biskop under ämbetsperioden 1983-2006.
Bild: Yle FST5

I många stift är traditionen att man skapar en unik skrud och mitra för varje biskop för att användas under ämbetsperioden.

Åtminstone under de senare åren har man alltså i Borgå stift däremot delvis använt samma skrudar under ämbetsperioden.

- Vi får se på söndag vilken skrud Björn Vikström väljer att använda, säger Björkstrand.

Avskedsmässan sänds i radio

Även om söndagens högmässa följer den vanliga ordningen så får den en alldeles speciell och kyrkohistorisk prägel i och med stavnedläggningen.

- Inkommande söndag är det sista gången som biskop Björn predikar och uttalar välsignelsen som biskop, berättar Lucas Snellman som är ansvarig redaktör för radiogudstjänsten.

I högmässan medverkar domkyrkoförsamlingens kantorer Eric-Olof Söderström, Mikael Helenelund och Reidar Tollander.

Kören Ensemble del Duomo deltar med flera sånger vid förbön och nattvard. Flera psalmer uttrycker glädje och tacksamhet.

- Jag tror också att det är många som kommer till högmässan för att med sin närvaro tacka biskop Björn för de år han var stiftets biskop, säger Snellman.

Vid stavnedläggningen i slutet av högmässan assisterar domprosten Mats Lindgård, som också är liturg i högmässan, och stiftsfullmäktiges ordförande Heidi Juslin-Sandin.

Söndag 25.8 kl 13.03 sänder Yle Vega Avskedsmässa i Borgå domkyrka.

Diskussion om artikeln