Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs tjänstemän har nu svarat på invånarinitiativet om Hagahemmet: Inte vettigt att uppdatera renoveringsplanerna

Från 2019
Uppdaterad 20.08.2019 12:59.
Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Bildtext Äldreboendet Hagahemmet finns i Ekenäs centrum och det är byggt 1956.

Raseborgs stads tjänstemän ger tummen ner till invånarinitiativet att renovera och bygga ut äldreboendet Hagahemmet i Ekenäs centrum. Stadsstyrelsen ska ta ställning till frågan på sitt möte på måndag 19.8.

Raseborgs stadsstyrelse beslöt i början av året att Hagahemmets invånare ska flytta till Gammelboda, som ligger några kilometer utanför Ekenäs centrum. Staden hyr de nya lokalerna av vårdbolaget Esperi Care.

Orsaken till flyttbeslutet var att Hagahemmets nuvarande lokaler är omoderna och oändamålsenliga och det skulle bli för dyrt att renovera dem.

Över 1 600 skrev på invånarinitiativet

Beslutet har skapat en hel del diskussion.

Föreningen Ekenäs pensionärer med SFP-politikern Mikael Borgman i spetsen tog i april initiativ till en namninsamling för att flytten till Gammelboda inte skulle bli av.

Totalt 1 630 personer undertecknade initiativet, som lämnades in till staden den 13 maj.

I det stod det bland annat att staden omedelbart borde uppdatera tillbyggnadsplanerna från år 2004 och göra upp en renoveringsplan för Hagahemmet.

Enligt undertecknarna är byggnaden i tekniskt gott skick och läget är idealiskt, medan Esperi Cares lokaler i Gammelboda inte är lämpliga till alla delar.

Tjänstemännen håller inte med

Stadens tjänstemän konstaterar ändå att Hagahemmet inte uppfyller kraven på en modern vårdinrättning, bland annat för att byggnadens ytor är för stora i förhållande till antalet vårdplatser.

Det är också svårt att flytta invånarna i huset eftersom det finns många trappor och hissen i huset måste saneras.

Lokalerna i Gammelboda är däremot lämpliga eftersom både korridorbredden och de övriga lokalerna är godkända, menar tjänstemännen.

Meningen är att flytten till Esperi Cares lokaler i Gammelboda endast skulle bli tillfällig. Raseborgs stad har nämligen beslutat att det ska byggas ett nytt äldreboende i Ekenäs centrum.

Just nu är det oklart hur det går med den flyttplanen till Esperis lokaler i Gammelboda eftersom det har lämnats in besvär mot den.

Ärendet har beretts av chefen för utrymmesförvaltning Anna Friberg, tekniska direktören Jan Gröndahl och social- och hälsovårdsdirektören Benita Öhberg.

Stadsdirektören Ragnar Lundqvist är föredrar ärendet på stadsstyrelsens möte.

Tillägg 20.8.2019: Raseborgs stadsstyrelse godkände tjänstemännens förslag på sitt möte 19.8.

Diskussion om artikeln