Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbo vill att resenärer med rullator ska få åka gratis i kollektivtrafiken - HRT anser att gratisresorna för barnvagnar också kunde slopas

Från 2019
Uppdaterad 20.08.2019 16:36.
En person med hatt inne i en buss från Esbo till Helsingfors.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

I Esbo vill man införa gratis kollektivtrafik för personer med rullator. En motion om ärendet fick understöd av stadsfullmäktige i måndags, men Helsingforsregionens trafik (HRT) ställer sig kritisk till förslaget.

Esbopolitikern Juri Aaltonen (SDP) som skrivit motionen anser att det finns både praktiska och ideella tankar bakom förslaget om gratis kollektivtrafik för resenärer som rör sig med rullator.

Dels är det svårt för människor att röra sig med rullator i bussar och spårvagnar och dels skulle gratis resor uppmuntra folk att röra på sig, säger Aaltonen.

- Vi måste se till att kollektivtrafiken är till för alla, säger Aaltonen.

På HRT ställer man sig kritisk till förslaget. I motionen hänvisar man till att resenärer med barnvagn också får åka kollektivt gratis, men på HRT anser man att också denna praxis är föråldrad.

- Det är en kvarleva från tiden då man använde pappersbiljetter som skulle stämplas hos chauffören. Då var det en säkerhetsrisk för föräldern att lämna barnet för att skaffa biljetten. Nu använder nästan alla mobilbiljett eller resekort som kan valideras också längre bak i bussen, säger kommunikationsdirektör Mari Flink på HRT.

Mari Flink Helsingin seudun liikenteen osastonjohtaja asiakkuus ja myynti.
Bildtext Mari Flink, HRT.
Bild: Toni Määttä / Yle

Att åka gratis med barnvagn har också lett till en del missbruk av förmånen. Enligt Flink tas barnvagnen med också för äldre barn som kanske annars inte skulle behöva den. Detta orsakar trängsel och skapar säkerhetsrisker.

På HRT berättar man också att resenärer med rullator som saknar biljett inte bötfälls i nuläget. Kontrollanterna hjälper istället med att validera eller köpa biljetten.

Svårt att upprätthålla familjeband och fritidsaktiviteter

Kristina Heikel, sekreterare för samhällspolitisk påverkan på Svenska pensionärsförbundet ser positivt på initiativ som gör det lättare för äldre att aktivera sig i samhället.

Familjeband och fritidsaktiviteter blir ofta svåra att uppehålla om det är utmanande att röra sig i regionen.

Långa avstånd passiverar, framför allt äldre personer. Detta i sin tur leder till både mentala och fysiska problem och högre kostnader för samhället.

"Bäst om kollektivtrafiken är gratis för alla pensionärer"

Kristina Heikel anser ändå att utgånspunkten kunde vara i att utveckla pensionärsrabatten i det stora hela.

Nu får pensionärer 25 eller 50 % rabatt på värde- och periodbiljetter. Resenärer över 70 år kan också ansöka om en ny rabattbiljett som gäller på resor som börjar mellan klockan 9 och 14.

Enligt Heikel skulle det vara bäst om kollektivtrafiken är gratis för alla pensionärer.

För tillfället kan man dessutom få pensionärsrabatten endast på resekortet, inte på HRT:s mobilapplikation. Men enligt HRT rör det sig om en rent teknisk fråga och en lösning är redan på kommande.

Kristina Heikel från pensionärsförbundet framför en vägg av växter
Bildtext Kristina Heikel på pensionärsförbundet vill se en bredare diskussion om kollektivtrafikens tillgänglighet.
Bild: Markus West

Motionen om avgiftsfri kollektivtrafik för personer med rullator godkändes i stadsfullmäktige i måndags.

Frågan går nu vidare till HRT, där det i sista hand är det HRT:s styrelse som gör det slutliga beslutet. Före beslutet bedöms dock förslaget som en del av budgeten av de övriga medlemmarna i samkommunen.

Diskussion om artikeln