Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs stadsdirektör: Små kommuner får inte sin röst hörd då vårdlösningen för Nylands planeras

Från 2019
Uppdaterad 16.08.2019 19:27.
Sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser bara fötter och ben.
Bildtext De nyländska kommunerna vill skapa fem vårdområden.
Bild: Karoliina Simoinen / Yle

Raseborgs stadsdirektör är orolig för att de mindre kommunerna i Västnyland inte får sin röst hörd då en särlösning för vården i Nyland utreds.

Alla de nyländska kommunerna är överens om att det skulle vara bäst att Nyland delas upp i fem områden i den kommande vårdreformen.

Orsaken är att ett enda vårdområde blir för stort och svårhanterligt, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

- Det skulle innebära en befolkningsmängd på 1,65 miljoner människor. Om Nyland spjälks upp i fem områden blir det mera hanterbart och säkerställer bättre servicen för invånarna.

Ett av de fem områdena skulle bestå av Esbo tillsammans med de västnyländska kommunerna. Området med totalt tio kommuner har cirka 460 000 invånare.

Bara de stora städerna med i utredningsgruppen

Nästa vecka blir det klart hur utredningsgruppen som ska lägga fram förslag till en särlösning för vården i Nyland ska se ut. Vandas tidigare stadsdirektör Kari Nenonen kommer att leda gruppen.

Nylands stads- och kommundirektörer beslöt tidigare i augusti att alla de fem områdena borde ha två representanter i den här gruppen.

Men då social- och hälsovårdsministeriet i dag (16.8) träffade kommunernas representanter blev det klart att varje område bara representeras av en person.

Det innebär i praktiken att enbart de största städerna kommer att vara med i utredningsgruppen, säger Lundqvist.

- Vi är lite oroliga för att västra Nyland inte blir representerat. Och den svenskspråkiga representationen bör också säkerställas.

En äkta dialog utlovas

De tio kommuner som hör till det västnyländska området hade tidigare kommit överens om att de skulle representeras av Esbos stadsdirektör Jukka Mäkelä och av Ragnar Lundqvist.

Nu verkar det som om Lundqvist enbart blir suppleant i gruppen.

Ragnar Lundqvist var i övrigt nöjd med träffen mellan social- och hälsovårdsministeriet och kommunernas representanter.

- Från regeringshåll påpekade man att man på ett äkta sätt vill få till stånd ett samarbete och en dialog med kommunerna och städerna för att se vilken särlösning det ska bli för Nyland.

Regeringen beslutade i somras att det ska bildas 18 landskap för social- och hälsovården i Finland, och att Nyland, huvudstadsregionen eller Helsingforsregionen ska få en särlösning.

Diskussion om artikeln