Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Posten har nya kvalitetskrav men alla är inte nöjda – För social- och hälsovårdsverket i Jakobstad ställer den längre postgången till problem

Från 2019
Uppdaterad 20.08.2019 07:13.
En hand lyfter ett brev ur en hög med många kuvert.
Bild: Yle

Social- och häslovårdsverket i Jakobstad är inte nöjd med hur Posten sköter sina leveranser. Flera kunder får inte sina räkningar i tid. Från Postens håll är man nöjd med hur man lever upp till sina kvalitetskrav.

Posten genomförde en förändring i våras som innebär att indelningen i första och andra klass brevförsändelser försvann. Kunderna kan istället välja ett Plusalternativ som innebär att försändelserna skall levereras inom 1-2 vardagar istället för inom fyra vardagar som är det nya normala.

Plussystemet ger också en möjlighet för kunden att följa med var försändelsen rör sig vid en given tidpunkt. En vanlig privatkund betalar i stort sett en dubbel avgift för Plusvarianten jämfört med den vanliga kostnaden, det blir i stort sett tre euro för ett Plusbrev.

En orange andraklasspostlåda och en blå förstaklassbrevlåda.
Bildtext Första och andra klassbrev finns inte längre.
Bild: Miki Wallenius / Yle

Vid Posten anser de ansvariga att det här systemet fungerar bra och att Posten lyckats uppfylla sina åtaganden. Men det finns storkunder som har en annan åsikt, social- och hälsovårdsverket i Jakobstad är ett exempel, därifrån skickas tusentals brev till klienter gällande ärenden kring läkarbesök, laboratorieprov och räkningar.

Sena brev

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad skickar årligen ut mängder av kallelser till mottagningbesök, screeningundersökningar, kontroller av olika slag och räkningar. Pia-Maria Sjöström är tf sjukvårdsdirektör i Jakobstad och hon säger att man märkt att postgången tar längre tid nuförtiden.

– Vi har märkt under flera år egentligen att när vi skickat en räkning till patienter med straffavgifter när de inte infunnit sig på planerad läkar tid så säger patienterna att de inte fått någon räkning eller att de fått den väldigt sent, säger Sjöström.

– Tidigare har vi skickat våra mera brådskande brev som expressbrev men vi har ingen möjlighet att skicka alla våra tusentals brev på det sättet.

Chefsläkare Pia-Maria Sjöström på Malmska sjukhuset i Jakobstad
Bildtext Pia-Maria Sjöström.
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Social- och hälsovårdsverket har åtta dagars anmärkningstid på sina räkningar men det kan enligt Sjöström vara så att räkningarna knappt hinner fram innan tiden gått ut. Den tiden måste också förlängas liksom kallelsetiden till poliklinikbesök och utskicket av dem.

– Planeringen måste ske tidigare och då är det en risk att det kommer oplanerade ändringar. Vi funderar förstås på olika digitala lösningar men pappersversioner kommer alltid att behövas.

Systemet fungerar anser Posten

På Posten känner man inte riktigt igen den här problembilden. Det var i mars i år som systemet med första och andra klass inrikes brevförsändelser försvann för att istället ersättas av ett nytt system.

Första klassbrev var tidigare framme inom 1-2 vardagar, andra klass tidigast inom två dagar. Det nya systemet innebär att leveransen sker inom fyra dagar, har man en Plusförsändelse kommer den fram i samma takt som första klasspost gjorde tidigare, dessutom finns en möjlighet att följa med var brevet rör sig. Plusförsändelser kostar ungefär två gånger mer än en vanlig försändelse.

– Breven är framme inom fyra vardagar och situationen i Jakobstad är mycket bra för tillfället, vi har yrkeskunnig personal och inga sjukdomsepidemier för tillfället, det finns en god tillgång på personal, säger servicechef Jouni Männistö i Karleby, som också ansvarar för Jakobstad.

Stefan Hedman är servicechef med ansvar för Vasaregionen. Han vill inte uttala sig om sig varken Jakobstadsregionen eller Vasaregionen utan hänvisar till postens Mediecentral.

Officiella klagomål har inte kommit in enligt honom och därför handlar den situation som beskrivs för social- och hälsovårdsverkets del bara om åsikter, anser Stefan Hedman.

– Från myndighetshåll har vi krav på att leverera 95 procent av försändelserna inom fyra dagar, det kvalitetsmålet når vi. Det granskas på veckobasis av ett utomstående företag som skickar försändelser och ser hur snabbt de kommer fram, säger distriktschef Reijo Uusihauta vid Posten.

Diskussion om artikeln