Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Pedersöre ansöker om att bli barnvänlig kommun - målet är att beakta barnen i alla beslut

Från 2019
Uppdaterad 20.08.2019 08:50.
Elever i Kyrkoby skola i Pedersöre.
Bildtext Arkivbild. Kyrkoby skola i Pedersöre.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Pedersöre vill bli en barnvänlig kommun enligt modell från UNICEF. Ambitionen är att barnen ska beaktas i alla beslut som fattas.

Kommunstyrelsen vill att en arbetsgrupp ska fortsätta bereda ärendet så att Pedersöre inom några år uppfyller kriterierna för att få kalla sig en barnvänlig kommun.

- Vi uppfyller redan väldigt många av kriterierna, och många av dem finns redan i läroplanen, säger styrelseordförande Greger Forsblom (SFP).

Hur ska det här bli mer än fina ord på ett papper då?
- Barnvänlighet i alla beslut är ett nytt sätt tänka, men ambitionen är att ska vi kalla oss barnvänlig kommun så ska vi se till att vara det.

Två års kartläggning krävs

Utmärkelsen Barnvänlig kommun är i kraft i två år och det är en rätt långt process att få utmärkelsen. Bland annat krävs en två år lång period av kartläggningar och utredningar. Ett krav är också att kommunen har en kontaktperson till UNICEF. Den personen ska ha tillräckligt med tid att verkligen genomföra förändringar i kommunens sätt att fatta beslut.

Ungdomsrådet i Pedersöre ställer sig positiv till en ansökan ifall kommunen sätter tillräckligt med personalresurser på arbetet så att man verkligen lyckas uppfylla kriterierna. Ungdomsrådet påpekar att det är viktigt att kommunen inte gör det här för att nå status som barnvänlig kommun utan verkligen jobbar för att barn ska få göra sin röst hörd.

Det var fullmäktiges ordförande Johanna Holmäng (SFP) som i december 2018 lämnade in en motion i ärendet.

20.8 kl 8:50 Det behövs en kontaktperson i kommunen som ska ha kontakt med UNICEF, inte en koordinator som det felaktigt stod i texten.