Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Stor brist på socialarbetare - kommunerna i svår sits

Från 2019
Ett barn ser ut att vara ledsen och sitter i en korridor och täcker sitt ansikte med armarna.
Bildtext Svårt att rekrytera socialarbetare till kommunal social- och hälsovård.
Bild: Mostphotos

Många kommuner kämpar med att hitta behöriga socialarbetare. Det är främst mindre kommuner som drabbas, men problemen förekommer även i övriga delar av landet och i huvudstadsregionen.

Utan en fast anställning är det svårt för en socialarbetare att utföra sitt jobb eftersom befogenheterna är begränsade för andra än de med ett fast anställningsförhållande.

I flera kommuner har ändå inhyrda socialarbetare förutsatts utföra uppgifter och ta beslut som de inte har befogenhet att utföra.

Svårt att rekrytera socialarbetare och vikarier

Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården ändrades 2016 och socialservicechef Karin Heerman på Sjundeå kommun tror att det är en bidragande orsak till att det har blivit svårare att rekrytera socialarbetare.

- Det är otroligt svårt att hitta behöriga socialarbetare och inte bara det, det är också svårt att hitta vikarierande socialarbetare för visstidsanställningar, berättar hon.

Då Sjundeå är en tvåspråkig kommun strävar de på kommunen till att erbjuda socialvård på båda språken.

- Att få tag på tvåspråkig personal är nästintill omöjligt men vi försöker fördela arbetsuppgifterna enligt språkkunskaper, säger Heerman.

Tillfälliga lösningar

En lösning till rekryteringsproblemen kunde vara att ta hjälp av privata bemanningsfirmor, problemet är bara att det är lagstridigt att låta inhyrda socialarbetare utöva offentlig makt.

Med andra ord så är det enbart möjligt för de som har en fast anställning som socialarbetare att utföra jobbet till fullo.

Socialarbetare utan varaktigt tjänsteförhållande har inte befogenhet att fatta de beslut som krävs för att utföra jobbet.

Ingen av de kommuner som Yle pratar med har använt sig av inhyrda socialarbetare men är bekanta med problemet med att rekrytera socialarbetare.

- Varje gång vi utlyser en tjänst som socialarbetare så kontaktas vi av privata rekryteringsföretag med erbjudanden om att tillsätta tjänsten med inhyrd personal, men vi brukar inte ens svara dem. Det är inte aktuellt att ta in inhyrda socialarbetare, berättar ledande socialarbetare inom familjetjänsterna Veronica Lundqvist vid Kyrkslätt kommun.

Ledande socialarbetare Johan Ehrman säger att situationen i Helsingfors inte är bra, men det går.

- Det är inget problem om man har framförhållning och planerar, säger han.

Men det är ett faktum att tjänsterna som socialarbetare inte lockar många sökande.

- Ibland har vi fem sökande, ibland har vi inga alls. Jämfört med när vi utlyser socionomtjänster och kan ha femtio sökande så är det ju väldigt lite, säger Ehrman.

Karin Heerman är också förundrad över vart alla socialarbetare försvinner.

- Det utbildas många socialarbetare på båda språken, men det är som om att de inte vill jobba på kommunerna, säger hon.

Vikarierande socialarbetare

Ett sätt att komma runt problemet är att anställa studerande som har avklarat sin kandidatexamen och gjort praktik.

Studerande kan anställas i de fall då inga andra kompetenta sökande finns och de kan bara anställas för ett år. Detta är i enlighet med behöringskraven som stadgas i lagen om yrkesutbildad personal inom socialvården.

- Vi anställer studeranden i de fall då det inte finns behöriga sökande, men deras befogenheter är naturligtvis inte de samma som för en fastanställd socialarbetare. De kan inte ta några beslut, men kan utföra andra uppgifter, berättar Johan Ehrman.

I Sjundeå anställer de också studerande som uppfyller behörighetskraven i de fall då det inte finns någon annan utväg.

- Fast vikarierande socialarbetare inte har fulla befogenheter så kan de ändå göra mycket och på så vis avlasta de övriga socialarbetarna. Vi ser över uppgifterna och arbetsfördelningen och på så vi får vi det att fungera, berättar Karin Heerman.

- Men det är ändå en lättare lösning för kommuner att ha en vikarierande socialarbetare än att hyra in socialarbetare från privata bemanningsföretag, anser hon.

Diskussion om artikeln