Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

”Hur påverkar Kaskös ekonomi den nya kommunen?” – Närpesborna diskuterar en eventuell fusion

Från 2019
Informationstillfälle för Närpesborna om en eventuell fusion med Kaskö.
Bildtext Mikaela Björklund, fullmäktigeordförande i Närpes och Olav Sjögård, ordförande för stadsstyrelsen, på måndagens informationsmöte.
Bild: Yle/Anna Ruda

Åsikterna går isär om hur en eventuell fusion mellan Närpes och Kaskö skulle påverka Närpesborna. På måndag kväll hölls ett informationsmöte där kritiska frågor och ljusa framtidsutsikter blandades.

Daniel Hannus stod för några av de kritiska frågorna. Han ville veta om Kaskös ekonomi skulle påverka den framtida kommunens ekonomi negativt och vad Närpesborna vinner på en eventuell fusion.

- Som jag ser det så går ju Kaskö på förlust en halv miljon idag och det är kostnader som kommer att transporteras över på skattebetalarna i Närpes, säger Hannus.

"Får ett starkare marknadsföringsvärde"

Kaskö är betydligt mindre än Närpes, både om man ser till yta och invånarantal. Kaskö har ungefär 1 200 invånare och Närpes 9 500.

Enligt förslaget skulle den nya kommunen heta Närpes.

I Närpes är ungefär 80 procent av befolkningen svenskspråkig medan andelen svenskspråkiga i Kaskö är knappt 30 procent.

Raymond Wesander hoppas på en fusion, för hela Sydösterbottens skull.

- Jag ser det som att vi får ett starkare marknadsföringsvärde. En kommun som har 10 000 invånare är i alla fall en kommun som har 10 000 invånare. En ort som får mera invånare är också mera attraktiv för folk som vill flytta någonstans än att man skulle satsa i en en kommun eller ort som har en negativ trend, säger Wesander.

"Kaskö har mer att vinna på en fusion"

Enligt Hannus är det Kaskö som skulle vinna mer på en fusion är Närpes.

- De har ekonomiska bekymmer idag och får på det sättet ut mer av den här fusionen i dagsläget. Sen vet vi ju inte hur det utvecklas med hamnen i framtiden, säger Hannus.

För snart två år sedan tog Kaskö initiativ till att en fusion med Närpes skulle utredas och nu finns ett avtalsförslag som invånarna i Närpes och Kaskö ska få ta ställning till.

- Det som vi nu från beslutsfattarnas sida har varit ute efter har varit att se på det hela mera långsiktigt och se hur det kan gagna vårt näringsliv och vår näringslivsstruktur. Och vi tror att det skulle kunna stärka hela södra ändan av Österbotten, säger Närpes fullmäktigeordförande Mikaela Björklund (SFP).

Närpesborna tar ställning i enkät

Närpesborna ska få säga sin åsikt om fusionen i en enkät som skickas ut i dagarna.

Enkäten kommer att analyseras av forskare på Åbo Akademi i Vasa.

Resultatet från enkäten kommer att offentliggöras efter att Kasköborna sagt sitt om fusionen vid en rådgivande folkomröstning den 29 september.

- Är det många som deltar så tror jag nog att många av våra beslutsfattare kommer att hörsamma det som kommer fram i enkäten ganska mycket, säger Björklund.

Diskussion om artikeln