Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Stor orättvisa upplevs i skärgården - många överklagar sina fastighetsskattebeslut

Från 2019
Sen kväll i Åbolands skärgård, med ett rosa sken över öar och hav.
Bild: Yle/Linus Hoffman

En del skärgårdsbor har fått sina fastighetsskatter sänkta av Skatteförvaltningen, men många är fortfarande missnöjda och kommer att överklaga.

Det var i vintras som de nya fastighetsskattebesluten kom, och för en del skärgårdsbor höjdes fastighetsskatterna med flera hundra procent.

En torr kvist ligger på ett berg högt ovanför havet.
Bild: Amanda Vikman/YLE

Det handlar om att Skatteförvaltningen har omvärderat beskattningsvärdena. Man säger att en del markägare tidigare har beskattats inkorrekt.

De flesta som drabbades lämnade in en begäran om ändring. En del har nu fått sin skatt sänkt, men inte alla.

Inte så katastrofalt som först, men mycket högre än tidigare

- Min skatt sänktes från 14 000 euro till 4 000 euro. Det är inte så katastrofalt som det först verkade, men mycket högre än tidigare, så jag fortsätter att kämpa, säger Klas Mattsson på Jurmo.

Mattsson ska tillsammans med sin jurist begära omprövning av beskattningen. Det ska göras inom tre år efter att beskattningen är fastställd.

En släkting inte fick någon sänkning alls utan måste betala hela den föreslagna skatten. Det är ofattbart.

― Tore Danielsson

Juristen Helena Ålgars, som är vd för Värderingscentralen, har hjälpt många fastighetsägare med begäran om ändring.

- Korrigeringar har gjorts, men storleken har varierat. Jag känner till sådana som fått lite sänkt skatt och några som fått en större sänkning, men ingen som skulle ha befriats helt från förhöjningarna, säger Ålgars.

Flera av dem som anlitat Ålgars kommer att fortsätta kämpa för att få lägre skatt.

Strandlinje på Jurmo i Korpo skärgård.
Bild: YLE/Annika Holmbom

Ingen sänkning alls, fastän det är likvärdiga holmar

Däremot känner Tore Danielsson till släktingar som inte har fått någon sänkning på skatten alls.

- Vi hade jurist inblandad, och han skrev likadana papper om arealer, holmar, kobbar och skär som i princip är likvärdiga. En del har fått en stor sänkning på sina skatter, jag fick en liten sänkning, medan en tredje släkting inte fick någon sänkning alls utan måste betala hela den föreslagna skatten. Det är ofattbart, säger Danielsson.

Granitklippor i den åboländska skärgården.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Danielsson och hans släktingar, med rötterna på Borstö, har talat med sin jurist och de kommer att begära en omprövning av skattebesluten.

Varför är det så här orättvist, att en del fått sänkta skatter, medan andra ska betala stora fastighetsskatter för områden i skärgården?

- Tyvärr kan man inte jämföra besluten, eftersom utgångsläget är olika för de olika skattskyldiga, förklarar Christina Koikkalainen, som är expert på fastighetsfrågor vid Skatteförvaltningen.

Skillnad på skyddsområde, byggmark, gårdsbruksmark och tilläggsmark

Som exempel nämner Koikkalainen Natura 2000-områden. Om skyddsområdet finns på ett gårdsbruk är det fråga om annan gårdsbruksmark, vars värde är 0 euro enligt lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen.

- Men om den skattskyldigas byggmark gränsar till skyddsområdet utgör skyddsområdet tilläggsmark till byggmarken och värderas enligt det, säger Koikkalainen.

Om skyddsområdet däremot är obebyggt och det varken kan eller får bebyggas, om det inte är gårdsbruksmark och inte heller tilläggsmark så är värdet 20 % av värdet för byggmark på området.

- Därför kan man inte jämföra besluten, och Skatteförvaltningen kan inte offentligt ta ställning till enskilda fall, förklarar Koikkalainen.

De offentliga uppgifterna står tillhanda efter att fastighetsbeskattningen blivit fastställd 30.8.2019. Efter det kan man begära omprövning av beskattningen.

Diskussion om artikeln