Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Minister Li Andersson: "Hansaförbundets storhetstid är över" - nu vill hon ändra på Finlands finanspolitiska linje i EU

Från 2019
Uppdaterad 22.08.2019 10:25.
Undervisningsminister Li Andersson står utomhus i en stenträdgård. I bakgrunden syns ett vitt stenhus.
Bildtext Li Andersson anser att den strikta finanspolitiska linjen ska ändra.
Bild: Laura Hyyti / Yle

Undervisningsminister Li Andersson menar att Hansasamarbetets storhetstid är förbi. Det är frågan om ett nordeuropeiskt samarbete som motsätter sig inkomstöverföringar i EU. Det här oroar Samlingspartiets ordförande, före detta finansminister Petteri Orpo.

Finland har tillsammans med sina nordeuropeiska anförvanter länge haft som linje att motsätta sig att EU-integrationen skulle förutsätta större gemensamt ekonomiskt ansvar och överstatliga inkomstöverföringar. Men inom Finlands nya center-vänster regering, ledd av socialdemokraten Antti Rinne, höjs nu röster för en förändring.

De flesta har i skolan lärt sig att det nordeuropeiska Hansaförbundet upphörde existera någon gång i mitten av 1600-talet.

Men det rör sig inte endast om en historisk relik: de senaste åren har den så kallade Hansagruppen utgjort Finlands centrala referensram inom EU-samarbetet.

Karta över EU och Hansaländerna
Bild: Miro Johansson / Yle

Länder som medverkar är Sverige och Danmark, Holland, Irland och Österrike samt de baltiska länderna. Den gemensamma målsättningen har varit att motsätta sig ökat gemensamt ekonomiskt ansvar i EU.

I klarspråk betyder det att man motsätter sig inkomstöverföringar inom EU och anser att medlemsländerna själva ska ansvara för sina statsfinanser och sin konkurrenskraft.

Speciellt Frankrike har förespråkat mer gemensamt ekonomiskt ansvar och den linjen får understöd speciellt i Sydeuropa.

Vänsterförbundets ordförande Li Andersson säger i en intervju till Svenska Yle att regeringen borde tänka om i fråga om sina EU-allianser.

- Nu har Tyskland och Frankrike funnit varandra i frågan om att det borde finnas mer gemensamma medel för EU att använda. Finland har däremot allierat sig med de så kallade Hansaländerna som motsätter sig det. Men den här regeringen kommer att föra med sig en förändring in det här också. Hansaförbundets storhetstid är över.

Stöder ni mera inkomstöverföringar mellan EU-länderna?

- Frågan är hur det skulle se ut. Vänsterförbundet har stött tanken på att Europeiska Centralbanken skulle kunna låna pengar direkt när det ser ut som att de finns risk för recession. Vi har stött tanken om att noggrannare fundera på hållbarheten i det att vissa länder gör överskott hela tiden. Man kunde rikta de resurserna till att minska ungdomsarbetslösheten i Europa, till exempel.

Senare klargör Anderson via sin stab att hon uttryckte sig i egenskap av Vänsterförbundets ordförande snarare än en minister som ger uttryck för regeringens linje.

Orpo oroar sig

Samlingspartiets ordförande, den förra regeringens finansminister Petteri Orpo, anser det vara ett oroväckande utspel från en minister i regeringen.

Hur kommenterar du uttalandet att Hansasamarbetets storhetstid är över?

- Det här är en väldigt oroväckande linjedragning och den skulle betyda en stor förändring i Finlands linje. Det är mycket farligt eftersom Hansaländerna är våra centrala samarbetspartners, länder som tycker som vi.

Petteri Orpo i mörk kostym. I bakgrunden en suddig tavla.
Bildtext Petteri Orpo är oroad.
Bild: Derrick Frilund / Yle

Orpo var själv mycket aktiv i samarbetet under sin tid som minister. Han menar att det ligger i Finlands intresse att samarbeta i de ekonomiska frågorna med nordeuropeiska länder.

- I praktiken förespråkar alla länder utanför Hansasamarbetet en gemensam europeisk budget som grundar sig på inkomstöverföringar samt mera gemensamt ansvar.

Hur ser du på att Tyskland verkar ändra sin finanspolitiska linje och öppnar för stimulans?

- Jag har ännu inte sett att Tyskland skulle ändra sin linje i praktiken i euro-området eller i EU. Fast Tyskland inte hör till Hansagruppen så tänker man i liknande banor som vi.

Om diskussionen i Tyskland ändrat, så har det mer att göra med landets interna situation, menar Orpo.

- I Tyskland funderar man nu på hur man kunde åtgärda den sackande tillväxten, men där har man haft stora budgetöverskott, så deras situation är annan än den vi har i Finland.

Rinne redogör

Statsminister Antti Rinne betonar att regeringen inte kommer att rucka på linjen.

- För mig är det självklart att alla länder själva ansvarar för sin ekonomi.

Betyder det att ni kommer att fortsätta på den förra regeringens linje?

- I den ekonomiska politiken är det just så. När det gäller att fördjupa samarbetet annars så kommer vi att föra en aktivare roll, säger Rinne.

Artikeln har redigerats 22.8.2019 så att Antti Rinnes kommentarer lades till. Ordet underskott har ändrats till överskott i Petteri Orpos kommentar

Diskussion om artikeln