Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Mer barn än någonsin på Sirkkala skolas eftis - 86 barn samsas om utrymmet på Vårdbergsgatan

Från 2019
En hall med skor på golvet och jackar på krokar längs med väggen.
Bildtext Det blir trångt i hallen i vinter, då barnens vinterkläder ska få plats där.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Hallgolvet på Folkhälsan eftermiddagsverksamhet på Vårdbergsgatan i Åbo är fullt med skor. På krokarna längs med väggen hänger ryggsäckar i alla färger och barnen har precis ätit mellanmål. Det pratas och skrattas i de olika rummen i det gamla trähuset, där Sirkkalas eftisbarn hållit till i över 30 år.

Barn sitter kring ett bord och tittar i ett album.
Bildtext Barnen är turvis inne, ute och i parken.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Men i år är det kanske mer barn än någonsin, hela 86 stycken, som ska samsas om utrymmet och därför har man varit tvungen att planera verksamheten noga, berättar föreståndare San Törnroth.

- Det kräver både omstrukturering och nytänk, men nu är vi sista året i den här fastigheten, så därför kanske vi kan hitta på lösningar som annars inte skulle vara möjliga.

Barn som leker på eftisgården.
Bildtext Förutom i den närliggande parken, kan barnen också leka på gården.
Bild: Yle / Annika Holmbom

- Alla barn är aldrig inne samtidigt. Det här är ju förstås tråkigt med tanke på de sociala relationerna, men vi försöker varva så att en grupp är ute, en grupp är inne och en grupp är i parken.

Barnen kan också vara tillsammans, men det kräver att gruppen samlas i ett större utrymme.

Flytt väntar nästa sommar

Nästa år flyttar eftermiddagsverksamheten tillsammans med Sirkkala skola till Åbo yrkeshögskolas gamla utrymmen på Råggatan 8 i Peltola, eftersom det byggs nytt och renoveras på Sirkkalagatan.

Vilka utrymmen eftermiddagsverksamheten kommer att förfoga över är inte klart ännu. Men flytten gör det möjligt att samarbeta tätare med skolan.

San Törnroth vid porten till eftis.
Bildtext San Törnroth
Bild: Yle / Annika Holmbom

- Det ger en möjlighet att samverka med skolan och främst lärarna gällande eleverna och ha en enhetligare linje. Man kan inte säga att det har varit ett avbrott, men just nu är det ganska långt informationsmässigt mellan skola och eftis. Vi hör väldigt lite, så kanske man kunde samarbeta mer.

Skeptisk till nybygget

Efter 2022 då renoveringarna och nybygget är klart på Sirkkalagatan är det meningen att eftermiddagsverksamheten flyttar in på Sirkkalagatan i de nya utrymmena.

Även om möjligheterna att samarbeta också där stärks, är Törnroth inte helt övertygad om att utrymmena räcker till.

Folkhälsans eftermiddagshem sett från gatan.
Bildtext Efter över 30 år på samma adress på Vårdbergsgatan, ska eftermiddagshemmet flytta nästa år.
Bild: Yle / Annika Holmbom

- Jag förhåller mig skeptisk till att det blir tillräckligt stort för att inhysa alla aktörer som vill vara där. Vi skulle gärna ha ett helt eget utrymme med helt egna skåp och helt egna hyllor och helt eget alltihop. Det är det som är väldigt viktigt för en gedigen eftisverksamhet och det tror jag inte kommer att vara möjligt för där är så många klasser. Det får vi sedan se.

Diskussion om artikeln