Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Samlingspartiet vill gradera stöd och öka flexibiliten på arbetsmarknaden

Från 2019
Uppdaterad 21.08.2019 12:08.
samlingspartiets logotyp på ett tält.
Bild: All Over Press

Samlingspartiet vill öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och få ut fler i arbetslivet. Partiet tror sig med sina förslag kunna skapa 60 000 nya arbetsplatser.

Samlingspartiet anser att regeringens sysselsättande åtgärder är för klena. Partiet presenterade på onsdagen egna förslag.

Mycket av det som föreslås är bekant från tidigare.

Samlingspartiet vill bland annat göra ändringar i stödsystemet för de arbetslösa.

- Vi borde ändra systemet så att man i början får lite mer pengar än nu, medan stödet småningom skulle sjunka. Det skulle sporra att söka arbete direkt och ta emot jobb lite tidigare, enligt riksdagsledamot Sari Multala.

Samlingspartiet vill nedmontera den så kallade pensionsslussen. Systemet har inte haft önskad effekt på äldre personers sysselsättning.

Flexibel vårdpeng ska ersätta hemvårdsstödet

Den sittande regeringen har inlett beredningen av sin reform av systemet för familjeledigheter. Det återstår att se vad arbetet resulterar i.

Samlingspartiet föreslår att det nuvarande hemvårdsstödet ersätts med en ny stödform, som är ”mer flexibel”.

I praktiken skulle föräldern få fullt stöd tills barnet är 1,5 år gammalt, varefter stödet skulle halveras fram till att barnet är 3 år.

Riksdagsledamot Sari Multala från Samlingspartiet.
Bildtext Riksdagsledamot Sari Multala.
Bild: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta

En del av åtgärderna som Samlingspartiet föreslår återfinns i regeringen Rinnes planer. Bland annat ökad skräddarsydd service för arbetslösa.

Samlingspartiet skulle visserligen satsa mer pengar än regeringen på detta.

Företagen måste få bättre tillgång till kunnig arbetskraft

Partiordförande Petter Orpo förundrade sig på onsdagen över att Finland inte kan erbjuda företagen tillräckligt med kunnig arbetskraft.

Detta i en situation där företagen själva uppger brist på kunnigt folk som ett av de största hindren för tillväxt.

En lösning är enligt Samlingspartiet ökad arbetsrelaterad invandring.

Sari Multala lyfter fram systemet för lokala avtal, som enligt henne borde ses över.

- Vi behöver mer flexibilitet för hur man kan ingå avtal på arbetsmarknaden.

Diskussion om artikeln