Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Sex församlingar blir två i Pedersöre och Kronoby

Från 2019
Uppdaterad 22.08.2019 16:28.
Esse kyrka
Bildtext Esse kyrka. Esse, Pedersöre och Purmo församlingar slås ihop vid årsskiftet.
Bild: Santeri Viinamäki

Nästa år slås flera församlingar ihop i norra svenska Österbotten. Esse, Pedersöre och Purmo församlingar slås ihop vid årsskiftet. Den nya församlingens namn blir Pedersöre församling.

Kronoby, Terjärv och Nedervetil församlingar samt Kronoby samfällighet läggs också ner vid årsskiftet och slås ihop till en ny tvåspråkig församling.

Den nya församlingen ska heta Kronoby församling. Församlingarnas nuvarande medlemmar överförs automatiskt till den nya tvåspråkiga församlingen.

Kyrkostyrelsen fattade beslut om att slå ihop församlingarna på ett möte på onsdagen.

Orsakerna till sammanslagningen är främst ekonomiska.

Beslutet gick enligt förslag

Beslutet i Kyrkostyrelsen gick enligt de planer man haft i Kronoby och Pedersöre.

- Det är enklast att det gick enligt förslaget, nu vidtar det egentliga arbetet, säger kyrkoherde Hans Häggblom i Pedersöre församling.

Det egentliga arbetet inleds med att domkapitlet tillsätter en interremistisk organisationskommission med samma uppgift som ett församlingsråd. Det kan ske redan på torsdagen tror Hans Häggblom.

-Kommissionen skall dra upp riktlinjer för budget och verksamhetsplan för den sammanslagna församlingen i Pedersöre och vilka tjänster och funktioner man skall ha.

Några dramatiska förändringar kommer inte att ske på kort sikt i Pedersöre. Fastighetsbeståndet måste komma i effektivare användning, det är i varje fall en förändring.

- Man behöver ändå inte vara någon stor profet för att inse att vi hamnar att skära både bland anställningar och verksamhet på sikt.

Kronoby vill bibehålla så mycket som möjligt

Situationen i Kronoby är ungefär likadan som i Pedersöre. Gudstjänster kommer att hållas i alla tre kyrkor, i alla kommundelar.

- Det kan hända att en präst blir tvungen att hålla två gudstjänster en söndag och då sker ändringar i invanda gudstjänsttider men det försöker vi undvika, säger kyrkoherde Timo Saitajoki i Terjärv.

I Kronoby blir Anders Store kyrkoherde i den nya församlingen och Timo Saitajoki blir kaplan. Det här är ett ganska kortvarigt arrangemang eftersom båda kyrkoherdarna kommer att pensioneras inom överskådlig tid.

- Det blir en inbesparing på 25-30 000 euro när kyrkoherdetjänsterna blir färre, säger Timo Saitajoki.

I Kronoby är församlingstillhörigheten fortfarande hög, över 90 procent. De ekonomiska problemen beror i första hand på att antalet födslar är lägre än dödsfallen , en allmän befolkningsminskning men också på att folk lämnar kyrkan.

- Samfällighetens skogar avverkades på 1950-talet för att finansiera byggandet av församlingshem och det betyder att den nya skogen som planterades inte är avverkningsmogen förrän om cirka 15 år, till dess måste vi klara oss på något vis, säger Timo Saitajoki.

Diskussion om artikeln