Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa stad minskar personalen med 145 årsverken – högst 25 personer sägs upp

Från 2019
Uppdaterad 21.08.2019 16:50.
Människor på ett torg i solsken.
Bildtext Vasa stads ekonomi är rejält ansträngd. Servicenivån ses över och personalstyrkan likaså.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Nu har Vasa stad slutfört samarbetsförhandlingarna med sin personal. Ett sparkrav på nio miljoner euro gjorde förhandlingarna tuffa. Även resultatet av förhandlingarna blev tufft och tungt, man lyckas inte undvika uppsägningar.

När samarbetsförhandlingarna inleddes i april var målet en inbesparing på nio miljoner, eller motsvarade 237 årsverken före utgången av år 2021.

Under samarbetsförhandlingarna lyckades man hitta lösningar som resulterar i att personalen minskar med 145 årsverken fram till år 2021.

Högst 25 sägs upp

Med hjälp av personalplanering får man en inbesparing på ungefär 5,5 miljoner euro och med andra åtgärder en inbesparing på ungefär 3,5 miljoner.

Trots det lyckas man inte nå sparmålet utan uppsägningar.

Anställningsförhållanden som ska sägas upp är högst 25 före utgången av år 2021. Vem som berörs av uppsägningarna har det inte ännu fattats beslut om, skriver staden i ett pressmeddelande.

- Vid förhandlingarna söktes inbesparingar främst på andra sätt än genom uppsägningar, exempelvis genom personaladministrativa åtgärder, pensioneringar samt omorganiseringar av arbete och servicenät, säger tf personaldirektör Jyrki Sydänoja.

Sydänoja beklagar att det här inte räckte fullt ut.

- Det är beklagligt att man i förhandlingarna ändå var tvungen att ta till uppsägningar, vilket är ett tungt, men av ekonomiska skäl nödvändigt beslut.

Permitteringar fortfarande aktuellt

Staden kommer noggrant att följa med hur man genomför sparåtgärderna. Ifall sparmålen inte uppnås bereder man sig även på 1-3 dagars permitteringar under åren 2020 och 2021.

Målet som staden strävar efter är ekonomisk balans.

För att balansera budgeten har den service som staden erbjuder också synats noggrant. Stadsdirektör Tomas Häyry uppger att man bland annat ser över sådan verksamhet som inte är lagstadgad, men även servicenätverket för den lagstadgade servicen.

Stadsstyrelsen behandlar resultatet av samarbetsförhandlingarna på sitt möte den 28 augusti.

Diskussion om artikeln