Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg planerar investera för nästan 12 miljoner nästa år - kultur, skolor och muddring tar den största potten

Från 2019
En flygbild över Södra viken i Ekenäs.
Bildtext Den så kallade Skitviken i Ekenäs håller på att slamma igen och arbetsgruppen tycker därför att det nu skulle vara dags att muddra viken.
Bild: Hans-Erik Nyman

Det finns många och stora behov av investeringar i Raseborg. En arbetsgrupp har nu gjort upp ett förslag för vad staden ska renovera de kommande åren.

År 2020 uppgår investeringarna till 11,8 miljoner euro, år 2021 till 14,8 miljoner och år 2022 till 9,8 miljoner enligt investeringsgruppens förslag.

De största investeringarna år 2020 handlar om att förnya Fokusfastigheten i Karis, att bygga ett skolcentrum i Svartå och att muddra Södra viken i Ekenäs.

Fokus

För Fokusfastighetens del har man konstaterat att byggnaden måste rivas. Staden ska i samarbete med andra aktörer - i praktiken fondpengar- ersätta Fokus med ett kulturcentrum som ska rymma teater, dans, konst, musik och bibliotek.

En sliten vit marmorbyggnad. Texten Karis Karjaa på väggen. Det är Karis busstation i Fokushuset.
Bildtext Fokushuset ska rivas.
Bild: Yle / Pia Santonen

Raseborgs stads andel blir fem miljoner euro och av det beräknas det i nästa år gå åt 2,8 miljoner euro.

Svartå skolcentrum

Raseborgs stad har beslutat att Svartå ska få sitt efterlängtade skolcentrum. Det är en fråga som har varit aktuell i 20 år.

I nybygget kommer förutom skola för årskurserna 1-6, dagvård på två språk, förskola, bibliotek, barnrådgivning och en gymnastiksal.

Bygget ska påbörjas på våren 2020 och var klart i december 2021.

Bygget beräknas kosta 5,1 miljoner euro. För nästa år reserveras 1,7 miljoner euro.

Södra viken

I Ekenäs har en muddring av Södra viken, som i folkmun ibland kallas för Skitviken, varit på tapeten i flera år.

I viken i Gamla stan i Ekenäs finns småbåtsplatser och viken håller på att slamma igen. Staden hade i ett tidigare skede beviljats muddringstillstånd, men det hann förfalla då staden inte hade råd att utföra muddringen.

Nu har ett nytt lov beviljats och enligt lovet måste arbetena påbörjas före år 2022. Arbetena ska vara klara senast år 2025.

Staden planerar genomföra arbetet i tre etapper, alltså under tre års tid.

Sista bryggan vid Barckens udde har flutit bort
Bildtext Södra viken behöver muddras.
Bild: Yle/Maria Wasström

År 2020 reserveras en miljon euro för att förstärka kajkanterna. År 2021 behövs 1,5 miljoner euro för fortsatt förstärkning av kajkanterna och för muddring. Samma sak gäller år 2022, men då är summan en miljon euro.

I nästa år ska staden också göra en utredning om hur småbåtshamnarna kunde utvecklas.

För Södra vikens del innebär en muddring att man kan skapa flera båtplatser i området. Det kunde man göra genom att skaffa flytbryggor.

De skulle kosta cirka en halv miljon euro och de pengarna reserveras för år 2021 eller 2022.

Överlag reservera staden ett anslag på 200 000 euro för småbåtshamnarna i staden i nästa år. Det handlar bland annat om en sanering av bryggan i Ormnäs och om mindre förbättringar i andra hamnar.

Katarinaskolan i Karis

Årskurserna 1-6 i Katarinaskolan i Karis har länge väntat på en sanering av skolan. Och just nu ser det ut som eleverna får vänta ett tag till.

I år har staden genomfört en behovsutredning och har börjat planera hur renoveringen av skolan kunde ske. Det handlar också om var eleverna ska vara under själva renoveringen.

Katarinaskolan i Karis.
Bildtext Katarinaskolan väntar på sanering.
Bild: Marica Hildén / Yle

Eftersom behovet av renoveringar är stort föreslår investeringsgruppen att saneringen genomförs åren 2022-2023.

Hur omfattande saneringen ska bli ska avgörs i samband med den pågående servicenätsutredningen som ser över hela stadens serviceutbud.

Katarinaskolans sanering beror på hurdant elevunderlag man uppskattar att skolan har i framtiden.

Tenala brandstation

Direktionen för Västra Nylands räddningsverk har önskat att Tenala brandstation ska saneras i nästa år.

Raseborgs stad och räddningsverket ingår i samband med renoveringen ett långt hyreskontrakt där man beaktar kostnaderna för renoveringen som uppskattas kosta en halv miljon euro.

Köksrenoveringar

Tillverknings- och utdelningsköken i Ekenäsområdet ska saneras och förnyas under de kommande tio åren, har staden slagit fast.

Det innebär kostnader också de kommande åren. Staden har reserverat totalt 4,7 miljoner euro för saneringsarbetena och för åren 2020-2025 används 2,8 miljoner av de här pengarna.

Simhallen

Ekenäs simhall genomgår i år och nästa år omfattande konditionsgranskningar. I nästa år reserveras 40 000 euro för ändamålet.

Hoppavsats i simhall intill bassäng.
Bildtext Simhallen konditionsgranskas.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Själva saneringen av simhallen genomförs år 2022 eller år 2023. I det här skedet är det oklart vad det blir att kosta då granskningarna ännu inte är genomförda.

Energieffektiva fastigheter

Raseborgs stad strävar efter att göra sina fastigheter mera energieffektiva.

Det kan handla om att installera solpaneler, flis- eller jordvärme.

De olika objekten väljs ut genom olika utredningar.

För nästa år reserveras 200 000 euro för ändamålet.

Smått och gott

Skolornas gårdar ska göras bättre och för det reserveras i nästa år 100 000 euro.

Parker och lekplatser får 120 000 euro. I det ingår bland annat simmis i Ekenäs och badplatsen i Pumpviken i Karis.

För fritidsanläggningar reserveras 250 000 euro. Ekenäs ska få ett utegym och i Karis ska man asfaltera vid ett förråd vid centralidrottsplanen.

Fiskvägarna

Projektet med fiskvägar i Svartån fortsätter. Den totala summan för projektet för stadens del var 1,3 miljoner euro. Arbetena görs i samarbete med många instanser.

Byggandet inleddes år 2018 och för nästa år föreslås en summa på knappt 300 000 euro för att slutföra fiskvägen i Åminnefors och planera fiskvägen i Åkerfors.

Vägar

Staden reserverar enligt förslaget från renoveringsgruppen i nästa år två miljoner euro för grundförbättring av vägar. I det ingår asfalteringar och nybyggen. Målet är ändå att främst förbättra det nuvarande vägnätet.

Vilka vägar som prioriteras senare. Det är tekniska nämnden som beslutar efter att ett skilt arbetsprogram har gjorts upp.

Vägvarningsstolpe
Bildtext Vägar ses över och förbättras.
Bild: YLE/Malin Lindholm

Klart är att det kommer att behövas pengar för trafikarrangemang längs med riksväg 25.

På tapeten nu är nya trafikarrangemang i korsningen i Läpp i Karis.

Dessutom plockas plankorsningar bort längs med Hangö-Hyvingebanan och det kommer medföra kostnader för staden.

Exakt vad allt det här kommer att kosta staden är oklart. Därför reserveras inga pengar nu i budgeten för ändamålet.

Pengarna för de projekten måste behandlas skilt.

Fotgängare och cyklister

Under rubriken ”övriga projekt” planerar staden reservera 250 000 euro för olika projekt som gagnar fotgängare och cyklister i staden.

Projektet handlar om Pojo centrum, en fortsättning av friluftsleden mellan Ormnäs och Ekenäs samt friluftsleden mellan Billnäs och Pumpviken.

Pengarna ska också räcka till trafiksäkerhetsåtgärder, heter det.

År 2022 planerar man ge pengar till en naturstig och bro för området Ramsholmen och Gåsören.

Satsningar

Raseborgs stad vill fortsätta växa genom att skapa nya bostads- och industriområden.

För ändamålet reserveras 240 000 euro.

För områden där man har markanvändningsavtal reserveras 400 000 euro i nästa år. Det handlar om Billnäs, Fiskars och Järnvägsgatan i Ekenäs där olika projekt är aktuella.

För markköp reserveras en halv miljon euro, men man räknar med att också sälja fastigheter för samma summa så det ska landa på plus minus noll.

I det här skedet handlar det ändå bara om förslag som ska behandlas i olika instanser och till sist av stadsfullmäktige.

Tekniska nämnden i Raseborg har för sin del gett grönt ljus för investeringsbudgeten för nästa år och investeringsplanen för åren 2021-2022.

Diskussion om artikeln