Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Esperi Care lägger ner verksamheten vid Ulrikahemmet i Kristinestad

Från 2019
Uppdaterad 22.08.2019 16:39.
Fastighet i ett plan, fasad i vitt och rött. I förgrunden grön gräsmatta och bilar på parkeringsplats.
Bildtext Ulrikahemmet i Kristinestad.
Bild: Yle/Elina Kaakinen

Verksamheten vid Ulrikahemmet i Kristinestad upphör och de boende flyttas till stadens boende Kristinahemmet. Det privata vårdbolaget Esperi Care prickades i januari för vanvård vid Ulrikahemmet och väljer nu att lägga ner verksamheten.

Informationen framgår ur ett pressmeddelande från Valvira, eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

I pressmeddelandet skriver Valvira att myndigheten avslutar tillsynen över Esperi Care Oy:s vårdhem Ulrika eftersom Esperi Care gjort en anmälan till Valvira om att Ulrikahemmets verksamhet upphör.

En äldre person i rullstol håller en vårdare i handen.
Bildtext De boende flyttas till Kristinahemmet redan under de närmaste dagarna.
Bild: Mostphotos

Såväl Esperi Care som Kristinestad bekräftar att beslutet fattats i samförstånd tillsammans med Valvira.

I bakgrunden ligger svårigheter med att rekrytera tillräckligt med personal, berättar Christian Lindedahl som är vård- och omsorgsdirektör i Kristinestad.

- Det är svårt att rekrytera personal här i regionen.

Alla boende ryms in i Kristinahemmet

De seniorer som bott på Ulrikahemmet kommer istället att få vård på Kristinahemmet, som drivs av Kristinestad. Det boendet har renoverats och samtidigt byggts ut, och erbjöd därmed en lösning som alla parter kunde enas kring.

- I och med att Kristinahemmet blev klart och erbjuder tillräckligt med lediga platser så var alla överens om att det är den bästa lösningen, säger Christian Lindedahl.

En medelålders man med grått kort hår och skägg står i en korridor.
Bildtext Christian Lindedahl.
Bild: Yle/Juho Teir

Invånarna och deras anhöriga samt personal har informerats om ändringarna, berättar Lindedahl.

- Vad jag har hört så har man tagit emot beskedet positivt, jag har inte hört några klagomål på beslutet.

I dagsläget finns elva boende på Ulrikahemmet. Fem av dem håller redan på att flytta, medan de andra sex flyttar inom den närmaste tiden.

Fastigheten kommer att stå tom

Till en början kommer Ulrikahemmet, som ägs av Esperi Care, att stå tomt.

- Vi gör en ny bedömning av situationen om ett halvt år. Om det då finns ett större behov av vårdtjänster är det möjligt att vi under en tid fortsätter med vår verksamhet i staden, säger Arne Köhler som är kvalitets- och utvecklingschef vid Esperi Care.

Köhler bekräftar den bild som omsorgsdirektör Christian Lindedahl målat upp. Esperi har haft problem med att hitta personal i området och har därför sett över sin situation i hela regionen.

En äldre person håller i tabletter med en läkemedelsburk framför sig.
Bildtext Esperi Care prickades i januari för vanvård vid Ulrikahemmet. De handlade bland annat om för få vårdare, brister i läkemedelshanteringen och bristande basvård.
Bild: Mostphotos

Några problem med att erbjuda jobb till de som haft anställning på Ulrikahemmet finns inte.

- Vi har inlett en diskussion med vår personal och vi tror att vi kommer att kunna erbjuda jobb till alla, precis alla, säger Köhler.

Prickades för vanvård

Sedan slutet av januari har Kristinestad, på förordnande av Valvira och Regionförvaltningsverket, ansvarat för verksamheten vid Ulrikahemmet.

Arrangemanget blev nödvändigt efter att ett flertal klagomål kring patientsäkerheten kommit fram. Bland annat rådde personalbrist vid hemmet och det fanns brister i såväl basomsorgen om klienterna som i läkemedelshanteringen.

Valvira avbröt då Ulrikahemmets verksamhet och staden Kristinestad tog över ansvaret för boendet.

Vård- och omsorgsdirektören Christian Lindedahl medger att arrangemanget krävt mycket av staden och att beslutet om stängning därför innebär en lättnad.

- Det har varit ett betungande undantagstillstånd så det här underlättar definitivt vår vardag, säger Lindedahl.

Diskussion om artikeln