Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skolfrågan i östra Borgå kan bli en tuff kamp – partierna av varierande åsikt

Från 2019
färgpennor i burkar
Bildtext SFP och De gröna har meddelat sin åsikt i frågan. Samlingspartiet och Socialdemokraterna ska diskutera skolfrågan vid sitt gruppmöte nästa vecka.
Bild: Matti Myller / Yle

Borde östra Borgå få ett bildningscentrum? Var borde ett sådant i så fall placeras? Det här är frågor som fullmäktigegrupperna har börjat fundera på. Hittills har SFP och De gröna meddelat vad de anser.

Diskussioner om skolorna i östra Borgå har pågått en tid. Både Ilolan koulu och Sannäs skola är i uselt skick och situationen behöver åtgärdas.

Nu har skolfrågan tagit ett steg framåt. Partierna har inom sina stadsfullmäktigegrupper börjat diskutera och fundera på en eventuell lösning.

Borgå stadsfullmäktiges sammansättning

En lösning som diskuterats är ett gemensamt tvåspråkigt bildningscentrum. Partierna ska nu ta ställning till ifall östra Borgå behöver ett bildningscentrum och var ett sådant i så fall skulle byggas.

För tillfället ser det ut som att det kan bli en tuff kamp. Hittills har två av de fyra största grupperna i stadsfullmäktige sagt sitt i skolfrågan. Det är Svenska folkpartiet och De gröna.

SFP: "Sannäs är det optimala stället"

SFP, den största gruppen i stadsfullmäktige, meddelade på torsdag förmiddag sin ställning i frågan. De anser att östra Borgå behöver få ett bildningscentrum och att det bör placeras i Sannäs.

- En av de mest vägande förklaringarna och argumenten är att Sannäs ligger väldigt centralt och bra med tanke på bildningscentret, säger SFP:s fullmäktigegrupps ordförande Pehr Sveholm.

Pehr Sveholm utanför Borgå domkyrka.
Bildtext Arkivbild på Pehr Sveholm, SFP.
Bild: Yle / Hanna Othman

Sveholm berättar att gruppen har diskuterat frågan ingående och att Illby är ett tänkvärt alternativ men att Sannäs är bättre.

- Om man ser på befolkningsstatistiken, elevprognoserna och upptagningsområdet med mera så har vi kommit fram till att Sannäs är det optimala stället.

Sveholm berättar ytterligare att de viktigaste argumenten som gruppen fokuserade på var elevantalet och placeringen av eleverna, så att skolskjutsarna blir optimala.

De gröna vill ha tvåspråkigt bildningscentrum i Illby

Även De gröna har meddelat sin ställning i frågan. De anser att det är viktigt med ett tvåspråkigt bildningscentrum i östra Borgå men till skillnad från SFP vill de att det placeras i Illby.

- Vi skulle vilja ha ett tvåspråkigt bildningscentrum i Illby. Som det ser ut nu är det inte realistiskt med två skolor, säger de grönas fullmäktigegrupps ordförande Tuuli Hirvilammi.

Hirvilammi motiverar åsikten med att det i Illby finns en detaljplan som är i kraft, att planeringen av området är i gång och att Borgå stad äger mark i byn.

Tuula Hirvilammi, de Gröna
Bildtext Arkivbild på Tuuli Hirvilammi, de gröna.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

- I Illby finns en färdig byggnadstomt som är tillräckligt stor för ett bildningscentrum, det är på den plats där daghemmet tidigare stod. På tomten finns en färdig idrottsplan samt el och vatten.

Ett annat viktigt argument för De gröna är att Illby är en serviceby. Hirvilammi påpekar att det är ett svårt beslut och att det inte finns en lösning där alla är nöjda.

Hon är ändå nöjd med att diskussionen har kommit igång och att partiernas åsikter kommer fram.

- Jag tror att det är jätteviktigt att vi har en allmän diskussion. Hur stor kamp det kommer att bli vet jag inte. Jag hoppas att vi ska komma överens och också kunna lyssna på andras åsikter.

SDP och Samlingspartiet har inte bestämt sig

Socialdemokraterna och Samlingspartiet har ännu inte sagt sitt i skolfrågan. Tapani Eskola, Socialdemokraternas fullmäktigegrupps ordförande, berättar att de ännu inte har tagit något beslut.

- Än så länge är inget alternativ uteslutet. Det finns positiva och negativa sidor med både Sannäs och Illby.

Eskola berättar att partiet har väntat på tilläggsinformation om både Illby och Sannäs för att kunna ta ett beslut. Både läge och elevprognoser är viktiga faktorer.

- Vi måste kunna uppskatta hur situationen ser ut om 20 år och ta fram en hållbar lösning.

Eskola påpekar att det viktigaste är att östra Borgå får ett bildningscentrum och att det är fungerande ännu om 10-20 år för att bevara undervisningens kvalitet.

Det finns positiva och negativa sidor med både Sannäs och Illby.

― Tapani Eskola, SDP

Det här är något gruppen ska ta ställning till. Det kommer också att påverka gruppens beslut.

- Man måste komma ihåg att det inte enbart är frågan om en skola; det är en helhet.

Eskola säger att beslutet inte är lätt. Han kan inte säga ifall gruppen lutar mera mot Sannäs eller Illby. Han uppskattar att åsikterna inom gruppen är ganska jämna.

I en insändare i Uusimaa (22.8) tar fyra SDP:are ställning för Sannäs som det bättre alternativet.

Till skillnad från de andra partierna är Samlingspartiet inte lika positivt inställd till ett bildningscentrum.

- Ett bildningscentrum innebär en ganska stor investering. Har vi finansiella möjligheter till en så stor insats för så små skolor som det gäller? Vi vill inte vara med och bygga tomma väggar, säger fullmäktigegruppens ordförande Markku Välimäki.

Välimäki poängterar att gruppen ännu inte grundligt har diskuterat skolfrågan. De kommer att ta upp det vid sitt möte inkommande måndag.

Markku Välimäki
Bildtext Arkivild på Markku Välimäki, samlingspartiet.
Bild: YLE/Jeanette Lintula

- Inofficiellt har vi funderat på ifall Sannäs skola och Ilolan koulu skulle kunna saneras så mycket att de vore fungerande skolor ännu en längre tid framöver.

Välimäki poängterar att det är viktigt att gå igenom prognoser över hur situationen ser ut de kommande åren innan ett beslut tas.

- Vi måste se om det blir en fungerande skola ifall elevantalen håller på att sjunka. Vi måste också se ifall upptagningsområdena är bra för det här ändamålet.

Om gruppen ska ta ställning till en potentiell plats för ett bildningscentrum lutar det mera mot Illby.

- Stadsfullmäktige har strategisk fastställt att Illby är en serviceby som man mer än andra byar borde utveckla gällande service och annat. Grundstenarna för ett bildningscentrum är bättre i Illby än i Sannäs, säger Välimäki.

Vad har hänt i skolfrågan?