Hoppa till huvudinnehåll

Barn

Buu-klubben
Yle Watt

Min kropp är min - en serie för barn om kroppen, gränser och sexuellt våld

Från 2019
Uppdaterad 03.09.2019 10:03.
Logon för programmet Min kropp är min
Bild: Yle / Bivrost Film

Min kropp är min är en serie som ger barn kunskap om den egna kroppen och om sexuellt våld och gör dem måna om sin egen säkerhet, på ett sätt som barn förstår. Se serien här.

Syftet med serien är att förebygga sexuella trakasserier, gromning* och sexuellt våld riktat mot barn. Serien främjar också tidiga ingripanden i sexualbrott mot barn.

När barn har fått kunskap och handledning lär de sig känna igen sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld som riktar sig mot dem. De lär sig också att berätta om sina upplevelser för en pålitlig vuxen.

Animationsserien Min kropp är min lämpar sig för barn. Serien ersätter inte undervisning i sexualitet eller kroppskänsla och kroppskännedom, utan är gjord utifrån barnskyddsperspektiv.

Seriens fyra delar innehåller information om kroppen, sexuellt våld och rätten till fysisk integritet.

Vi rekommenderar att barn ser seriens alla fyra delar. Barn ska ha möjlighet att tillsammans med en vuxen fundera på och prata om det som de ser.

*Gromning (efter engelskans grooming) refererar till processen när vuxna personer tar kontakt med barn i sexuellt syfte. Numera sker det ofta i digitala medier.

Kroppen är din!

Kroppen är din! - Spela upp på Arenan

Var och en bestämmer över sin egen kropp. Det är helt okej att be om en kram, och på det kan man svara ”ja” eller ”nej”. Många tycker om att krama andra. Berätta också alltid om saker som känns konstiga för en pålitlig vuxen person.

Finlands lag

Finlands lag - Spela upp på Arenan

Lagarna gäller alla. Lagarna säger vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet. Lagarna bestämmer att vuxna ska ta hand om barn och att vuxna inte får göra barn illa. Enligt lagen får vuxna inte på ett olämpligt sätt röra barns könsorgan.

Att vara rädd

Att vara rädd - Spela upp på Arenan

Vad kan barn göra om de är rädda för något, eller om någon skrämmer eller hotar dem? Om barn träffar en vuxen som gör konstiga eller skrämmande saker med dem ska de alltid berätta om saken för någon annan vuxen.

Det är aldrig barnets fel!

Det är aldrig barnets fel! - Spela upp på Arenan

Det finns både bra och dåliga hemligheter. De dåliga hemligheterna ska man alltid berätta om för en vuxen. En god vän lyssnar och hjälper andra. Det är aldrig barnets fel om en vuxen rör vid barnets könsorgan på ett olämpligt sätt.

Min kropp är min är en Emmy-belönad serie

Den animerade serien utarbetades i ett omfattande multiprofessionellt expertsamarbete. Stämningen i serien är varm och hjärtlig.

I Norge har man gjort serien Min kropp är min och behandlingen av seriens tema till en del av den nationella undervisningen i daghem, förskolor och de lägre skolklasserna.

Serien har fått beröm av barn, vårdnadshavare och lärare, för att den presenterar det allvarliga temat om beskydd av barn på ett tydligt sätt som inte är skrämmande.

Den norska polisen har fått vetskap om barn som efter att de sett den animerade serien har berättat att de har upplevt sexuellt våld. De här barnen har fått hjälp. Serien vann tävlingsklassen Emmy i Cannes år 2018.

Kehoni on minun
Bild: Yle
Kehoni on minun
Bild: Yle
Kehoni on minun
Bild: Yle

Animationsserien Min kropp är min är ursprungligen en norsk samproduktion med expertsamarbete mellan Rädda Barnen Norge, Bivrost Film, norska statens direktorat för barn, ungdomar och familjer (Bufdir) samt NRK:s barnkanal Super.

Handboken Min kropp är min

Rädda Barnen har gett ut handboken Min kropp är min som ett tilläggsmaterial till serien Min kropp är min.

Handboken hjälper vuxna att förbereda sig på att möta barn och innehåller exempel på diskussionsinledningar och frågor som barn kanske ställer efter att ha sett serien, samt tips om hur man svarar på frågorna.

Min kropp är min-guiden i pappersformat.
Bild: Jan-Ulrik Lindberg / Yle

I handboken finns information om sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld som riktar sig mot barn, samt om hur man behandlar ämnet på ett respektfullt sätt som beaktar barnets ålder och barnets rättigheter.

Dessutom upplyser handboken om hur människor som arbetar med barn kan förbereda sig inför behandlingen av ämnet sexuellt våld mot barn, samt hur de kan främja barns färdigheter att agera på trygga sätt och måna om sin säkerhet.

Handboken har också information om hur man ska handla ifall ett barn berättar om att hen har upplevt sexuellt våld. Rädda Barnens handbok Min kropp är min kan läsas på nätet.

Vem kan man ringa?

Är du orolig för ett barn? Be om råd och anmäl dina misstankar om sexuellt våld till barnskyddet och polisen. Ring 112 och lär barn ringa 112 i akuta situationer!

Även Nollinjen, 080 005 005, besvarar samtal från personer i alla åldrar på såväl finska, svenska som engelska.

Vuxna för vilka ämnet väcker obehagliga minnen från barndomen kan ringa till den svenskspråkiga kristelefonen 09 2525 0112 som upprätthålls av Österbottens kriscenter Valo.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln