Hoppa till huvudinnehåll

Barn

Buu-klubben
Yle Watt

Hur skyddar man barn mot sexuellt våld?

Från 2019
Uppdaterad 02.09.2019 13:34.
En bild ur animationsserien Min kropp är min, där en lärare berättar att vuxna inte får röra barns könsorgan
Bild: Yle / Bivrost Film

Barn har rätt att bli skyddade mot sexuella trakasserier och sexuellt våld. Men hur talar man som närstående vuxen om dessa saker?

Barns rätt att bli skyddade mot sexuellt våld stöds inte genom tystnad. Barn har rätt till kunskap. Kunskapen hjälper barn att agera, uttrycka sin vilja och sin nöd.

Serien Min kropp är min ger både barn och vuxna verktyg att identifiera och tala om sexuella trakasserier riktade mot barn. Vi rekommenderar att barn tittar på serien i sällskap av en trygg vuxen.

Barn har rätt att få information, anpassad till barnets ålder och utvecklingsnivå, om sexuellt våld mot barn. Då kan barn lära sig känna igen situationer där de utsätts för sexuella trakasserier eller våld.

En ritad bild av en pojke i skolbänken
Bild: Yle / Bivrost Film

Barn ska uppmuntras att tala med vuxna om alla saker som känns konstiga eller gör dem rädda. Det gör det lättare för barn att också berätta om trakasserier, gromning och sexuellt våld.

Det är viktigt att betona för barn att dessa saker alltid är förbjudna och olagliga, och att det aldrig är barnets fel.

Dessa ämnen behandlas också i serien Min kropp är min, på ett sätt som är lättfattligt för barn och inte gör dem skrämda.

Serien är gjord i samarbete med Rädda Barnen. Tillsammans med dem presenterar vi här fem tips för vuxna om hur man skyddar barn mot sexuellt våld.

Fler tips för föräldrar, pedagoger och andra som jobbar med barn hittas i en tillhörande guide som kan laddas ner på Rädda Barnens webbplats.

1. Skydda, låt bli att avfärda

Barn har rätt till skydd mot alla slag av sexuellt våld. Det är viktigt att vuxna diskuterar med barn och berättar vad både barnets och andras rätt till fysisk integritet betyder.

Sexuellt våld mot barn är dold brottslighet, vilket betyder att de flesta brotten inte kommer till myndigheternas kännedom.

Barn kan falla offer för sexuellt våld i sin vardagliga miljö: i daghemmet, förskolan, skolan, inom hobbyverksamhet, hemma eller på besök hos vänner eller släktingar. Ju yngre barnet är desto sannolikare är det att förövaren finns i barnets närmaste krets.

Barn utsätts för sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld också i digitala medier. Bilder och inspelningar av sexbrotten sprids och säljs dessutom via internet.

2. Tala om saken

Barns rätt att bli skyddade mot sexuellt våld stöds inte genom tystnad. Man ska redan i ett tidigt skede tala om barnets kropp och sexuellt våld samt lära barn hur man agerar tryggt och månar om sin säkerhet.

Beakta barnets ålder och utvecklingsnivå när du berättar om sexuella trakasserier, gromning och sexuellt våld. Tala också om för vem barnet kan berätta om sina upplevelser. Det här ger barn en uppfattning om sin rätt till beskydd, och de vågar berätta om det sexuella våld som de eventuellt har upplevt.

Säg till barnet att det är de vuxnas uppgift att reda ut situationen, lyssna till barnet och skaffa hjälp.

3. Säkerhet en del av vardagen

Barn har rätt till kunskap och det är bra att ta med säkerhetsfärdigheter i de dagliga samtalen. Fråga och ge barnet ord för förvirrande och svåra situationer, och understryk alltid att det är viktigt att berätta.

Det är viktigt att barn får lära sig att de alltid ska berätta om de har utsatts för sexuell gromning och sexuellt våld. Lär barnen berätta om saken för många vuxna, ända tills någon tar itu med saken och barnet får hjälp.

Kehoni on minun
Bild: Yle

Det är viktigt att betona för barn att sexuell gromning och sexuellt våld mot barn alltid är förbjudet och olagligt.

Säg också att barn får säga NEJ och STOPP också till bekanta och anhöriga, även till dem som barnet tycker om.

Det är viktigt att man uppmuntrar barn att tala med vuxna om alla saker som känns konstiga och gör dem förvirrade eller rädda. En god och öppen samtalskontakt med föräldrar och andra närstående vuxna kan skydda barn för sexuellt våld.

4. Kunskap hjälper barn att agera

Det är de vuxnas uppgift att lära barn känna igen situationer där barn utsätts för gromning eller sexuellt våld.

När barn har fått kunskap och handledning vet de vad det handlar om ifall de blir utsatta för trakasserier, gromning och våld, och de vet att de ska berätta om sina upplevelser för en pålitlig vuxen.

Skam och rädsla hindrar ofta barn från att berätta om sexuellt våld. Barn kan vara rädda att ingen lyssnar eller tror på det de vill berätta.

En ritad bild av en flicka som ser olycklig ut
Bild: Yle / Bivrost Film

Förövaren kan också hota eller utpressa barnet att tiga om det sexuella våldet. Barn kan också vara rädda för att bli stämplade som elaka och dumma, eller för att ingen ska tycka om dem längre ifall de berättar om saken.

Om förövaren finns i den närmaste kretsen kan barn även vara rädda för vilka följderna blir för personen i fråga.

Lär barnet kroppens olika delar och förklara i samband med kroppsvården, som till exempel bad och tvätt, vad du gör med barnets kropp och varför. Säg till barnet att ingen får röra könsorganen på ett olämpligt sätt.

Tvinga inte barn till fysisk kontakt med någon. Barn ska inte tvingas sitta i någons famn, pussa eller bli pussade ifall de inte själva vill.

De vuxna ska också lära barn skillnaden mellan bra och dåliga hemligheter. Dåliga hemligheter känns konstiga, gör en ledsen och kan orsaka magont eller huvudvärk. I samband med dåliga hemligheter blir barn också ofta förbjudna att berätta om saken.

Det är viktigt att man betonar för barn att det aldrig är barnens fel om de utsätts för sexuellt våld, och att man alltid ska berätta de dåliga hemligheterna för vuxna.

5. Anmäl, låt bli att ignorera

Berätta för barnen att lagen bestämmer vad som är tillåtet och otillåtet. Lagen bestämmer att det är de vuxnas skyldighet att ta hand om barn, och att ingen vuxen har lov att göra barn illa.

En ritad bild av en lagbok och ett lejon
Bild: Yle / Bivrost Film

Lagen säger att alla vuxna ska värna om barnens säkerhet, och att de vuxna som bryter mot lagen behöver hjälp av andra vuxna.

Varför berättar inte barnen?

Barn som har fallit offer för sexuellt våld vågar vanligen inte berätta om det som de har upplevt:

  • Barn kan tro att sexuella handlingar hör till normalt umgänge.
  • Den vuxna förövaren kan utsätta barn för sexuellt våld genom att låtsas att det är en lek, och då förstår barn inte att det är orätt och skadligt.
  • Barn kan uppleva sig vara ensamma och tro att ingen kan förstå eller hjälpa.
  • Skam och rädsla hindrar ofta barn från att berätta om sexuellt våld.
  • Barn kan vara rädda att ingen lyssnar eller tror på det de berättar.
  • Barn kan också bli hotade eller utpressade att hålla det sexuella våldet hemligt.
  • Barn kan också vara rädda för att bli stämplade som elaka och dumma, eller för att ingen ska tycka om dem längre efter att de har berättat.

Rädda Barnen arbetar med att främja förverkligandet av barnets rättigheter

Animationsserien Min kropp är min är ursprungligen en norsk samproduktion med expertsamarbete mellan Rädda Barnen Norge, Bivrost Film, norska statens direktorat för barn, ungdomar och familjer (Bufdir) samt NRK:s barnkanal Super.

Rädda Barnen driver internationellt samarbete för att förverkliga barnets rättigheter och verkar aktivt för att förebygga sexuellt våld riktat mot barn.

Organisationen strävar efter att bland barn, ungdomar och personer som arbetar med barn öka medvetenheten om barns rätt till beskydd. Det här sker med hjälp av utbildning, samhällspåverkan och mediefostran.

Rädda Barnen driver också nättipstjänsten Nettivihje, som främjar och försnabbar avlägsnandet av digitalt material som sexualiserar barn, kränker barnets rättigheter samt innehåller bildmaterial av sexuellt våld mot barn.

Nettivihje förmedlar information om allt material och alla aktiviteter som verkar olagliga till Centralkriminalpolisen.

Vem kan man ringa?

Är du orolig för ett barn? Be om råd och anmäl dina misstankar om sexuellt våld till barnskyddet och polisen. Ring 112 och lär barn ringa 112 i akuta situationer!

En ritad bild av en flicka som ringer med telefon och ser olycklig ut.
Bild: Yle / Bivrost Film

Även Nollinjen, 080 005 005, besvarar samtal från personer i alla åldrar på såväl finska, svenska som engelska.

Vuxna för vilka ämnet väcker obehagliga minnen från barndomen kan ringa till Kristelefonen 09 2525 0112 som upprätthålls av Psykisk Hälsa Finland rf. Telefonlinjen svarar också på svenska.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln