Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Allt svårare att få tag på vikarier inom vården – fler utbildade vårdare behövs

Från 2019
Sjukskötare går genom aulan i Vasa centralsjukhus på väg mot hissen
Bildtext I flera österbottniska kommuner upplever man att det utbildas för få vårdare. Arkivbild.
Bild: Yle/Ulrika Stagnäs-Lund

Tillgången på vårdvikarier i sommar har varit utmanande i många österbottniska kommuner. I Vasa och Jakobstad stängdes avdelningar under sommaren, medan man i Karleby klarade sig tack vare att personalen var flexibel.

Under sommaren är behovet av vikarier stort på vårdinrättningarna också i de österbottniska landskapen. Behovet och antalet sökande varierar inom regionen.

Vid Vasa centralsjukhus såg det dåligt ut med vikarier inför sommaren, men enligt ledande överskötare Arja Tuomaala gick det bättre än förväntat. Tuomaala säger att vårdköerna inte varit längre än normalt, trots vikariebristen.

– I maj var vi lite oroade för hur det skulle gå den här sommaren. En viktig sak som vi gjorde var att stänga en avdelning under sommaren. Då kunde vi flytta personal därifrån till avdelningar där vi har brist på skötare, säger Tuomaala.

Porträtt av Arja Tuomaala.
Bildtext Överskötare Arja Tuomaala på Vasa centralsjukhus säger att sommaren gick bättre än förväntat.
Bild: Yle/Julina Lax

Det var avdelningen för krävande rehabilitering som stängdes i åtta veckor.

Julen ställer till det redan nu

En annan orsak till att sommaren fungerade väl är att Vasa centralsjukhus hade duktiga studerande som vikarier. Även det jämförelsevis svala vädret påverkade.

När Tuomaala jämför med förra sommaren då det var väldigt varmt under många veckor var den här svala sommaren bättre sett ur deras synvinkel.

– Patienterna, speciellt äldre människor, klarade sig hemma och behövde inte komma till sjukhuset eller var i behov av vård. På det sättet har vädret varit bättre den här sommaren, säger Tuomaala.

Vårdare håller patients hand.

Hösten ser också ut att bli lugn enligt Tuomaala, som säger att höstarna brukar vara lugna. Däremot har de redan nu börjat planera för julen, eftersom de röda dagarna i år infaller mitt i veckan.

– Vi jobbar så att vi gör tre veckors arbetslistor per gång. Vanligtvis har man sex lediga dagar och nu har vi elva vid jultiden. Det betyder att vi måste fundera på förhand hur vi jobbar för att ha tillräckligt med personal.

Avdelningar stängdes i Jakobstad

Också i Jakobstadsregionen har sommaren gått bättre än förväntat, fastän man även där var tvungen att stänga fler avdelningar än tänkt.

– I slutet av maj såg vi att det blir kärvt och vi planerade ytterligare stängningar av enheter för att klara det personalmässigt. Under sommaren har vi sedan kunnat upprätthålla den verksamhet som var planerad, säger Lis-Marie Vikman, chef för vårdarbetet vid social- och hälsovårdsverket i Jakobstadsregionen.

– Personalen som varit i arbete har varit mycket flexibel och vi har använt vårdstuderande och pensionärer som vikarier och därmed klarat sommaren, fortsätter Vikman.

Skötare svarar i telefon
Bild: Laura Hyyti / Yle

Vikman säger ändå att det har gällt för förmännen att söka efter vikarier varje dag och vecka.

– Vi har ständig brist på vårdpersonal och det är en del av vardagen numera. Men vi är vana med att det är så på sommaren och det är en del av arbetet att hela tiden ordna vikarier.

Trots vikariebristen säger Vikman att de kan upprätthålla verksamheten och att det också ser lugnt ut under hösten.

– Men det skulle behöva finnas mer ledig vårdpersonal. Många arbetar deltid och det skulle behöva utbildas mer till branschen. Det som nationellt skulle behövas är att det finns tillräckligt med vårdpersonal och att lönen motsvarar arbetsinsatsen, säger Vikman.

Vi har ständig brist på vårdpersonal och det är en del av vardagen numera

Lis-Marie Vikman, Jakobstad

Många går i pension

Även i Karleby har man märkt av vikariebristen. Marko Rahkonen, verksamhetsområdeschef för hälso- och sjukvården på Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite, säger att det har varit svårare än i fjol att få tag på vikarier.

– Vi har klarat av sommaren, men det har krävt mer av den egna personalen, säger han.

Genom att flytta om och erbjuda extra skift lyckades man pussla ihop sommaren. Enligt Rahkonen var det svårare än i fjol att få tag på sjukskötare.

– Det är ganska få som utbildas i Mellersta Österbotten och många som går i pension.

Överläkare Marko Rahkonen.
Bildtext Marko Rahkonen på Soite säger att de fått ihop sommaren tack vare att de flyttat om personal.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Rahkonen berättar att arbetsbilden för vårdpersonalen har förändrats de senaste åren. Uppgifter som tidigare hörde till sjukskötare sköts numera delvis av närvårdare.

På Mellersta Österbottens centralsjukhus stängdes inga avdelningar under sommaren, men man försökte koncentrera patienter till de avdelningar där det fanns plats.

- För höstens del ser det bättre ut, men det behövs ständigt vikarier, säger Rahkonen.

Närpes hoppas på ny idé för att locka vårdare

Vad gäller äldreomsorgen i Närpes har man i sommar klarat sig utan att behöva stänga avdelningar. Dock var det inte lätt att få ihop det i våras, säger tf äldreomsorgschef Anna Wadén.

Enligt Wadén har hon och hennes kollegor funderat om det är så att det utbildas för få närvårdare och sjukskötare.

– Vi upplever att utbildningsplatserna har minskat. Vi tycker inte att vi har lika många studerande som kommer på inlärning i arbete längre och kanske det utexamineras färre vårdare från skolorna, säger Wadén.

Vi tycker inte att vi har lika många studerande som kommer på inlärning i arbete längre och kanske det utexamineras färre vårdare från skolorna

Anna Wadén, Närpes

I höst ser vikariesituationen bättre ut i Närpes. Just nu har de inga lediga vikariat. Men Wadén säger att situationen för att få ihop vikarier kommer att upprepa sig till nästa sommar.

De fortsätter på samma sätt som tidigare med rekrytering men har någon en bra idé är de inte sena att nappa på.

Reducerat på Malax-Korsnäs hvc

På Malax-Korsnäs hvc har man inte haft mer verksamhet än vad lagen kräver i sommar. Tack vare det har vikariesituationen sett bra ut i sommar.

– Vi har haft ganska bra situation men det är svårt att hitta sjukskötare, säger ledande skötare Pirjo Pitkäkangas.

Pitkäkangas säger att det i höst ser bra ut men det blir svårt om vårdarna blir sjuka och de sommarvikarier de haft är tillbaka på sina studieplatser.

– Det är brist på vårdare. Färdiga sjukskötare far ofta utomlands, till Norge eller Sverige där lönen är bättre, säger Pitkäkangas.

Vårdare brevid patientsäng
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Minskat antal vikarier i Korsholm

På Korsholms närsjukhus har båda avdelningarna varit fullbelagda hela sommaren. Enligt vårddirektör Mikael Gädda har vikarieläget varit rätt bra.

– Vi har haft ganska bra med vikarier i sommar, en hel del studerande men också utbildade. Generellt sett har det blivit svårare att få tag på vikarier.

Vårddirektör Mikael Gädda.
Bildtext Vårddirektör Mikael Gädda i Korsholm har tvingats minska antalet vikarier på grund av kommunens ekonomi.
Bild: Yle/Kati Enkvist.

Gädda säger att det ekonomiska läget har gjort att man inom kommunen minskat på antalet vikarier.

– Det är ett mörkertal för vår del. Vi har fått det vi behöver, men vi har också minskat på antalet vikarier i budgeteringen.

Enligt Gädda ser läget med vikarier bra ut under slutet av sommaren och början av hösten.

– Inom vissa yrkesgrupper är det svårare att få vikarier, speciellt korttidsvikarier, men i det stora hela borde det rulla på ganska bra under augusti–oktober.

Enligt Gädda är det särskilt läkare som ogärna tar emot korta vikariat.

Diskussion om artikeln