Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Analys: Sex timmars arbetsdag blir dyrt - men ger gladare arbetstagare som hinner hem i tid för att tända grillen

Från 2019
Uppdaterad 07.01.2020 17:25.
En äldre person sitter i en rullstol som rullas fram av en skötare. På bilden finns texten "Analys: Ingemo Lindroos".

Arbetstagaren är effektiv i sex timmar - sedan sjunker produktiviteten. Men ska vi ha den här omställningen tvingas samhället betala mer under flera år, innan vi ser alla de positiva effekterna, säger experter. Och hur mäter man effekten av den glada arbetstagaren som får åka hem och tända grillen i tid? skriver Ingemo Lindroos, politisk reporter på Svenska Yle.

"Man kommer hem i tid för att tända grillen", sade en svensk bekant som har sex timmars arbetsdag under somrarna på ett stockholmskt företag. Tanken var att företagets produktion ändå går ner under sommaren och arbetstagarna är nöjdare tack vare den extra ledighetsbonusen.

Minskad arbetstid med full lön kan dessutom vara ett lockbete för arbetsgivare som har brist på kompetent arbetskraft.

Påståendet kan förstås vara provocerande för både arbetsgivare och arbetstagare inom branscher som inte har några motsvarande möjligheter, varken ekonomiska eller praktiska.

Större välmående bland vårdare med kortare arbetsdag

I Sverige har man gjort flera försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön. Det är intressant vägkost i den livliga diskussionen som pågår här i Finland, om vad förkortad arbetstid kan ha för effekter på produktivitet, sysselsättning och välmående.

Jag besökte en avdelning på Södertälje sjukhus för tre år sedan. Då hade vårdare under en tid deltagit i ett försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. I det första skedet märkte arbetstagarna att de var både piggare och mer utvilade.

Det blev dessutom lättare att göra upp arbetsschemat eftersom det blev enklare att pussla med avtalsbestämda vilotider mellan arbetsskiften. Två år senare visar en utvärdering att sjukfrånvaron hade minskat med 20 procent.

Arbetstagaren jobbar bäst de första timmarna - sedan minskar produktiviteten

Också i andra branscher är det intressant att se effekterna. Enligt professor emeritus Guy Ahonen har man kunnat mäta hur produktiviteten minskar klart hos den enskilda arbetstagaren efter ett visst antal timmar.

- Arbetsdagens två sista timmar är i medeltal mindre produktiva än de sex timmarna före, säger Ahonen.

Ahonen tillägger att med ett minskat antal pauser under en sex timmars dag blir skillnaden inte särskilt stor jämfört arbetsmängden under en åtta timmars dag.

Produktiviteten minskar radikalt på eftermiddagen

De flesta är effektivast på morgonen och fortfarande vid lunchtid, men efter det minskar produktiviteten med 25 procent. Mot senare delen av eftermiddagen minskar produktiviteten med ytterligare 25 procent, enligt arbetsmarknadsråd Pekka Peltola som undersökte flera arbetstidsprojekt som genomfördes i Finland på 90-talet.

Guy Ahonen säger att den högre produktiviteten hos den arbetstagare som jobbar sex timmar i stället för åtta, ändå inte kompenserar för de två timmar som faller bort. Så hur ska man lösa det?

På ett äldreboende i Göteborg har man genomfört ett annat projekt med förkortad arbetstid som fick stor internationell uppmärksamhet för några år sedan.

Det har senare utvärderats och visade på motsvarande effekter som i Södertälje - lugnare och gladare personal. Sjukfrånvaron minskade men förändringen var inte jättestor, eftersom den redan tidigare var rätt låg på just det här äldreboendet.

Notan blev dyrare för kommunen, eftersom 17 personer nyanställdes för att kompensera för arbetstidsbortfallet. Den räkningen stod kommunen för, medan staten i sin tur vann på projektet tack vare att fler sysselsattes, enligt en artikel från TT som har publicerats i Hbl.

Det här ledde till att kommunen inte ville ha en fortsättning. Flera andra pilotprojekt har gått samma öde till mötes.

Skattemedlen räcker inte till för projekten

Göran Kecklund som är professor vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har varit med om utvärderingen av projektet.

Han säger till Svenska Yle att den ekonomiska nyttan uteblev.

- Det har visat sig att skattemedlen inte räcker till. Däremot är projekten populära bland arbetstagarna, som upplever att de mår bättre och är mindre stressade, säger Kecklund.

Enligt Guy Ahonen är utmaningen att arbetsgivarna inte har råd att hålla igång projekten med arbetstidsförkortning så länge att man skulle hinna se fler positiva effekter.

- Vi ser många positiva effekter med välmående i arbetet. Sjukfrånvaron och förtidspensioneringarna minskar. Ur hela ekonomins synvinkel blir produktiviteten så småningom bättre. Men det tar år, säger Ahonen.

- Det tar minst tio år innan effekterna på bättre arbetsförhållanden slår ut på minskad förtidspensionering. Ett vanligt företag har inte råd att vänta tio år, så den borde lösas på nationell nivå, eller till och med på internationell nivå, säger Ahonen.

Hur ska man mäta nyttan av bättre livskvalitet?

Fram till dess kan man försöka hitta nyttan för arbetstagare och arbetsgivare på annat sätt. Till exempel har en del sjukvårdare i Sverige kunnat byta ut förkortad arbetstid mot mer svårbemannade helgturer.

Hur mäter man nyttan av att arbetstagarna till vardags kommer hem i tid för att läsa läxor med barnen och kanske är mer nöjda med livet i stort?

Fritiden blir allt viktigare och förkortad arbetstid kan vara en bonus som behövs för att locka arbetstagare till vissa branscher. Och sommartid kan kanske det svenska exemplet med kortare arbetstid tillämpas på vissa håll även i Finland.

Som professor Göran Kecklund säger:

- Det handlar om tre till fyra timmar ytterligare ledigt per sommarvecka för att kunna njuta lite extra av vår korta nordiska sommar.

Rent nationalekonomiskt kan det verka långsökt i konkurrenskraftsavtalens Finland, där man är van med en hög arbetsmoral. Tills vi har en bättre modell kan vi blänga avundsjukt på svensken som hinner hem i tid för att tända grillen.