Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Restaurang skulle inte ha klarat sig utan ersättning från Sibbo kommun under vägarbetet vid Stora Byvägen – nu ansöker ytterligare en företagare om ersättning

Från 2019
 Lima Popal står utanför sin restaurang.
Bildtext Lima Popal, ägare till restaurangen Masala.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Vägarbetet på Stora Byvägen i Nickby i Sibbo har försämrat verksamheten för de företagare som verkar längs med vägen.

I november 2018 beslöt därför näringssektionen i Sibbo att betala en ersättning till restaurangen Masala och kaféet Kaksi Verantaa som finns vid vägen.

Nu har också inredningsbutiken Bedmil bett kommunen om en ersättning för de olägenheter vägarbetet har förorsakat dem.

På måndagen diskuterade näringssektionen huruvida också det här företaget kan få en ersättning.

Sektionen beslöt att man utreder hur stor del av företagets inkomstbortfall beror på vägarbetet, eftersom företaget också har annan verksamhet än själva affären.

Restaurangen Masala var beroende av en ersättning

Kaféet Kaksi Verantaa har nu lagt ner sin verksamhet. Restaurangen Masala finns ändå fortfarande kvar.

Dess ägare, Lima Popal, berättar att hon till en början inte ens var medveten om att restaurangen kan ansöka om en ersättning från kommunen. Själva förhandlingen var också lite krånglig i början.

Lima Popal inne i sin restaurang.
Bildtext Lima Popal.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

– Det var svårt att få tag på kommunen. De svarade inte på våra telefonsamtal. Det var också lite problem kring hur de räknade ut ersättningarna.

Hon är ändå nöjd med hur Sibbo sist och slutligen hanterade situationen.

– Till slut skötte de saken bra och betalade en så pass stor ersättning att vi kunde täcka alla fasta kostnader.

Hade kommunen inte gjort det skulle restaurangen kanske inte finnas kvar längre.

– Om vi hade fortsatt länge till utan stöd från kommunen skulle vi kanske ha behövt stänga eller sälja restaurangen. Det var ändå en så pass stor inkomstminskning.

Kunderna har trott att restaurangen är stängd

Restaurangen har påverkats av vägarbetet i nästan ett års tid, berättar Popal.

– Vår parkeringsplats var länge avstängd ett par gånger. Därför har många kunder trott att vi har stängt. De har bara åkt förbi oss.

Till följd av vägarbetet har restaurangen till exempel inte kunnat ha sin uteservering öppen.

Restaurangterass.
Bildtext Restaurangen Masala har varit tvungen att ha uteserveringen stängd hela sommaren.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

– Kunderna har inte velat sitta där eftersom vägarbetet har fört så mycket oljud.

Det grämer också Popal att vägarbetet drog ut på tiden.

– Det var först tal om att det skulle bli klart i slutet av maj eller juni. Nu väntar vi bara på att allt ska bli fint och färdigt.

När Yle Östnyland besöker restaurangen ser det hyfsat okej ut utanför, men det ser ingalunda färdigt ut. Enligt Popal har kunderna ändå börjat hitta tillbaka igen.

– Vi har fått god respons av kunderna. De vill att vi fortsätter.

Sektionsmedlem medger att vägarbetet försämrat företagens situation

Att det för stunden sker försämringar då man bygger och utvecklar får väl alla acceptera, också företagare, säger Christel Liljeström (SFP) som är medlem i näringssektionen.

I de här fallen har ombyggandet av Stora Byvägen ändå dragit ut på tiden.

Stor väg som går genom Nickby.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

– Sibbo har lovat tidtabeller som inte har hållit, man skjuter upp och man skjuter upp. Menet för företagarna har pågått under ett års tid och det är för mycket, säger hon.

Därför har Sibbo gått in för att kompensera företagarna genom att jämföra omsättningen innan vägbyggandet med omsättningen under byggandet.

Kommunen har ersatt en del av omsättningen

– Vi har ersatt en del av den förlust som har uppstått. Det här gäller företag som direkt är beroende av kundströmmar på vägen, säger Christel Liljeström.

Hon betonar att alla företagare ska behandlas lika i fråga om kommunens ersättningar.

Ombyggandet av gator och trottoarer är nu inne på slutrakan.

– I framtiden blir Nickby en trevligare miljö för både företag och kunder tack vare ombyggnandet.

Diskussion om artikeln