Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kommunernas ekonomi är fortfarande svag trots regeringens löfte om mer pengar

Från 2019
20 sentti kolikko euro raha valuutta talous
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Finansministeriets budgetförslag ger kommunfältet mer pengar. Kommunerna behöver hjälpen, men många problem kvarstår.

Den senaste tidens nyheter om samarbetsförhandlingar i städer och kommuner har än en gång uppmärksammat kommunernas ekonomiska situation.

Till exempel Vasa stad samarbetsförhandlade med sin personal nyligen. Liknande planer finns och har funnits också på annat håll.

- Fjolåret var svårt för många kommuner, och detta år har inte heller gjort situationen bättre. Ännu har vi inte fått någon energiinjektion för kommunekonomin, säger utvecklingsdirektör Jukka Hakola vid enheten för kommunalekonomi vid Kommunförbundet.

Små kommuners ekonomi har enligt Hakola prövats hårdast, men någon allmängiltig trend finns inte.

Många olika orsaker till problemen

Orsakerna till de ekonomiska problemen är många och varierar från kommun till kommun.

Det har skett nedskärningar i statsandelarna de senaste åren och skatteintäkterna har inte utvecklats på önskat sätt.

Samtidigt har utgifterna ökat. Speciellt inom social- och hälsovården.

Regeringen Rinne är den senaste i raden av regeringar som vill genomföra en reform av social- och hälsovården för att komma åt kostnadsökningen.

Kommunerna bär sitt ansvar

Det finns säkert utrymme för förbättring i kommunernas egen hushållning, men Jukka Hakola anser att de bär sitt ansvar.

Samarbetsförhandlingar tyder enligt honom på att man inte väljer den lättaste vägen.

- Man försöker hitta lösningar, som inte är väldigt smärtsamma och genom vilka man bibehåller servicen.

Budgetförslag ger mer statsandelar

Finansministeriets budgetförslag för nästa år innehåller höjningar i statsandelarna till kommunerna.

Kompensationen för förlorade skatteintäkter överförs till ett eget moment i budgetförslaget. Denna summa uppgår till 2,3 miljarder euro.

Finansminister Mika Lintilä (C).
Bildtext Finansminister Mika Lintiläs (C) budgetförslag är kommunerna nådigt.
Bild: Lehtikuva

Statsandelarna för basservice ökar i finansministeriets förslag med sammanlagt 1,1 miljarder euro, fördelat över kommunfältet.

Bra med pengar, men många problem kvarstår

På kommunfältet anser man att riktningen är den rätta, men att mycket arbete ännu kvarstår.

- Om Vasa får betydligt mer statsandelar så måste man nog tänka på hur mycket verksamheten skärs ner nästa år, säger riksdagsledamoten Kim Berg (SDP), som också sitter med i stadsfullmäktige i Vasa.

Vad väntar du dig av hela regeringens budgetförhandlingar?

- Först och främst att kommunerna får bättre finansiering. Om kommunerna får fler och nya uppgifter så borde finansieringen komma från staten, vilket också lyfts fram i regeringsprogrammet.

Finansministeriet förhandlar med de övriga ministerierna 28-29 augusti. Hela regeringens budgetförhandlingar äger rum i mitten av september.

Diskussion om artikeln