Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

E-cigarettrökare drabbas av oförklarlig sjukdom i USA – THL-expert: “Kan också hända i Finland”

Från 2019
Kvinna står under ett paraply vid en spårvagnsstation i Helsingfors och röker en e-cigarett.
Bildtext Kring två procent av finländarna röker e-cigarett regelbundet.
Bild: Lehtikuva

I USA har omkring 200 människor drabbats av lungproblem som misstänks hänga ihop med rökning av e-cigaretter. En av patienterna har dött. I Finland har man än så länge inte stött på liknande fall, men experterna utesluter inte att det kan hända också här.

I fredags meddelade hälsomyndigheterna i den amerikanska delstaten Illinois att en av patienterna som tagits in på sjukhus på grund av en allvarlig och oförklarlig luftvägssjukdom har dött.

Personen hade rökt e-cigarett, alltså inhalerat nikotinhaltig ånga genom en så kallad vaporizer.

Sjukdomens allvarlighetsgrad är alarmerande

Ngozi Ezike, chef vid Illinois hälsomyndighet

De 193 fallen har upptäckts i 22 olika delstater i USA. En stor del av de som har insjuknat är unga.

– Sjukdomens allvarlighetsgrad är alarmerande. Vi måste sprida ordet att e-cigarettrökning kan vara farligt, säger Ngozi Ezike, chef vid Illinois hälsomyndighet.

Amerikanska myndigheter har inlett en undersökning för att se om det finns en koppling mellan elektroniska cigaretter och luftvägssjukdomar.

Än så länge är det oklart om det handlar om en sjukdom som har orsakats av samma sak eller olika sjukdomar med liknande symptom.

THL: Vi känner inte till de långsiktiga effekterna

Vid Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppger man att några liknande fall inte har förekommit i Finland, men de kan vara på väg.

– Så länge som e-cigaretter har funnits på marknaden har det rapporterats om att användning av dem orsakar kortsiktiga skador på lungorna. Ännu har man inte hunnit samla information om de långsiktiga effekterna, säger THL:s expert Otto Ruokolainen.

Kristiina Patja, verksamhetsledare vid Pro Medico, bedömer å sin sida att det är möjligt att det i Finland har förekommit enskilda fall där patienter har uppvisat liknande symptom som de i USA, men att symptomen inte har kopplats samman med användning av e-cigaretter.

Symtomen bland de amerikanska patienterna har varit bland annat hosta, andnöd och svaghet. Vissa har kräkts och drabbats av diarré.

Olika ämnen, olika problem?

Enligt Ruokolainen finns det så många olika slags apparater som används för e-rökning att det är svår att dra någon allmän slutsats om deras effekter.

Men trots att det finns många olika modeller används de mer eller mindre på samma sätt.

– E-cigaretter fungerar enligt samma principer här som i USA. Jag ser det inte som en omöjlighet att vi får liknande problem, säger Ruokolainen.

När det gäller sjukdomsfallen i USA vet man inte vilka ämnen e-cigaretterna som de drabbade rökt har innehållit och med vilken typ av apparat ångan har inhalerats.

E-cigaretter fungerar enligt samma principer här som i USA. Jag ser det inte som en omöjlighet att vi får liknande problem

Otto Ruokolainen, THL

Inom EU finns det strikta regler för vad vätskan som förångas i e-cigaretten får innehålla.

– Det betyder ändå inte att ämnena inte skulle vara skadliga, säger Ruokolainen.

Han konstaterar att eftersom reglerna i USA inte är på samma nivå som inom EU är det möjligt att ämnena i amerikanernas e-cigaretter är skadligare de som används i Finland. Det här är ändå svårt att avgöra i enskilda fall.

I Finland är det förbjudet att sälja e-cigarettvätskor vars nikotinhalt är högre än 20 mg/ml. Det är ändå tillåtet att importera högst tio milliliter vätska med högre nikotinhalt för eget bruk.

Enligt Ruokolainen använder kring två procent av befolkningen e-cigaretter regelbundet.

WHO: “Utan tvekan skadliga”

Också världshälsoorganisationen WHO avråder användning av e-cigaretter. I juli gick organisationen ut med en varning där den beskriver e-cigaretter som ”utan tvekan skadliga”. Organisationen anser att försäljningen bör regleras.

E-cigaretter används ofta som ett medel för att sluta röka vanliga cigaretter eftersom de har ansetts vara
hälsosammare än traditionella tobaksprodukter.

I sin rapport hävdade WHO ändå att det inte finns tillräckliga bevis för att e-cigaretter skulle hjälpa folk att sluta röka.

Artikeln har skrivits utgående från Yle Uutisets artiklar Sähkötupakan käyttäjillä selittämättömiä keuhkosairauksia Yhdysvalloissa – THL:n asiantuntija: Vastaavaa voi tapahtua Suomessakin skriven av Elina Äijiö och Sähkötupakan käyttäjä kuoli mystiseen keuhkosairauteen Yhdysvalloissa.

Diskussion om artikeln