Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kremering av döda blir allt vanligare – byggstart för krematorium i Karleby nästa år

Från 2019
Uppdaterad 26.08.2019 14:55.
urna
Bild: EVERT RÖNNQVIST, YLE

Planeringen för byggandet av ett krematorium är i full gång i Karleby och byggstarten ska ske nästa år. Enligt tidtabellen ska verksamheten starta i maj 2021.

Tanken på att bygga ett krematorium i Karleby har funnits länge inom den kyrkliga samfälligheten men har hittills stupat på kostnaderna.

Krematoriet i Karleby byggs i en avskild del av centralsjukhusets värmecentral och på det sättet kan kostnaderna hållas nere.

Krematoriet beräknas kosta 1,5 miljoner euro. De närmaste krematorierna finns i Seinäjoki och i Vasa.

Redan på 90-talet fanns planer på ett gemensamt krematorium för Karlebys och Jakobstads del men de planerna strandade.

I Karleby gjordes ett nytt försök 2011 men då ansågs kostnaderna fortfarande för höga. Ett separat krematorium beräknades kosta tre miljoner euro.

Utrymmen hyrs av samkommunen Soite

Den kyrkliga samfälligheten i Karleby kommer att hyra utrymmen av Soite i centralsjukhusets värmecentral för krematoriet. Placeringen av krematoriet i värmecentralen har ändå väckt en del frågor.

- Det här är en win-win situation och värmen kan återvinnas, säger kyrkoherden i Karleby svenska församling, Per Stenberg.

- Kremering är ingen gammal kristen sed för begravning men på läromässiga grunder har det inte förekommit något motstånd.

Per Stenberg
Bildtext Per Stenberg
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

I Karleby liksom på många andra håll står församlingarna inför en situation där gravgårdarna måste byggas ut. Då kan kremering av de döda vara ett alternativ som minskar på trycket på gravgårdarna.

Mindre andel kremeringar i Jakobstad än i Karleby

I den kyrkliga samfälligheten rör sig antalet kremeringar kring tio procent i Jakobstad, i Karleby är de över 20 procent. Siffran för Vasas del är över 70 procent.

- Det har mycket med traditioner och vanor att göra, säger Marianne Bränn som är chef för begravningsväsendet i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet.

I Jakobstad ökar också antalet kremeringar men trycket på utbyggnad av begravningsplatsen i Skutnäs är stort.

Projektet har mött motstånd från grannar som lämnat in besvär och för närvarande ligger besvären i Högsta förvaltningsdomstolen. En urnelund har nyligen invigts i anslutning till Johanneskapellet på begravningsplatsen.

Askan kan strös på den egna tomten eller i havet

Markku Lindholm i Karleby driver en begravningsbyrå och han säger att askan från en kremering inte nödvändigtvis måste placeras i en urnelund eller i en familjegrav. Det kan också ske i skogsmark eller i havet men det gäller att ha mark- eller vattenägarens tillstånd.

- I Karleby sker det cirka 80 kremeringar per år och i 15-20 fall sker spridningen av askan i havet utanför Karleby. Jag har också haft fall där den döde önskat att askan ska spridas i ödemarken i Lappland, säger Markku Lindholm.

Forststyrelsen har på sin webbplats uppgifter om platser där aska kan spridas i skogen. Det handlar om statens marker. Askan kan också spridas på en egnahemstomt eller vid en sommarstuga.

- När det gäller privata tomter och spridning av aska måste det ske en anteckning i tomtregistret att askan har spritts så att en ny ägare vid en eventuell försäljning är medveten om saken,

Enligt begravningsentreprenör Henry Marjamäki i Jakobstad bör man också skaffa grannarnas tillstånd ifall man vill sprida askan av en anhörig på den egna tomten.